R2016/204: Diskuse LK: Konečně vášnivá!/7

26. srpen 2016 | 07.00 |

7. pokračování diskuse – aktuální z hlediska diskuse o prodloužení věku odchodu do důchodu

K článku M. Kroha:

http://radimvalencik.pise.cz/3746-r2016-198-diskuse-lk-kroh-ad-produktivni-sluzby.html

vypukla vpravdě vášnivá diskuse k přístupu vyloženém v monografii "Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb?", Radim Valenčík a kol., VŠFS, Edice EUPRESS Praha, 2015, ISBN 978-80-7408-126-2, plný text online viz:

http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/lk_2015_ctvrta_prumyslova_revoluce.pdf

Diskuse je součástí přípravy 19. ročníku konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Publikuji slíbený ilustrativní příklad toho, jak se může postgraduální plně zásluhový a plně uzavřený průběžný penzijní systém ufinancovat a jakou reálnou ekonomickou základnu pro financování odvětví produktivních služeb nabízí. (Mj. bude to první propočet tohoto druhu.)

A je to i velmi aktuální z hlediska současné diskuse o prodloužení věku odchodu do důchodu!

Model

1. Předpoklady

Čísla jsou záměrně jen přibližná, aby se s nimi dobře počítalo

Hodnoty jsou uvedeny v tisících korunách

Modelově je v systému je 100 osob

Všichni stejný příjem

15 tisíc Kč tvoří jejich starobní důchod

50 tisíc Kč je jejich příjem z výdělečné činnosti, z toho 15 tisíc Kč odvod do důchodového systému

Všichni mají 65 let                                                                očekávaná doba jejich dožití 15 let

50 osob odchod z postgraduálního systému v 70létech     očekávaná doba dožití 13 let

50 osob odchod z postgraduálního systému v 75létech     očekávaná doba dožití 10 let

Konstantní počet – kolik do systému vejde, tolik odejde

Konstantní ceny (nulová inflace)

Kdo co dal, to dostane

2. Výpočet:

Každý dá měsíčně 15+15 = 30 tisíc Kč

Celkem v systému každý měsíc 30*100 = 3000 tisíc Kč

Jak se rozdělní? Podle nároku

% nárok (podíl z 3000) = co kdo do systému odvedl děleno počtem výplat                     

Ti, co pracují do 70 let:

12*5*30 = 1800                     1800/12*13 = 11,5 "bodů"

Ti, co pracují do 75 let:

12*10*30 = 3600       3600/12*10 = 30 "bodů" (pochopitelně více než 2x vzhledem ke krácení doby dožití)

Cena bodu: 3000/50*(11,5+30) = 60/41,5 = 1,45

Odchod v 70: 11,5*1,45 =    16,675 tis. Kč měsíčně navíc (nad těch uvažovaných 15 tis.)

Odchod v 75: 30*1,45 =       43,500 tis. Kč měsíčně navíc (nad těch uvažovaných 15 tis.)

To jsou čísla! To jen pro představu, jak by mohla být ufinancována odvětví produktivních služeb z toho, co umožní prodloužit člověku plnohodnotný život. Pokud si ovšem dobře zvolí a dobře průběžně aktualizuje svou profesní dráhu, zvyšuje a doplňuje kvalifikaci, dbá o své zdraví. Ale o to přece jde!

Poznámka: Ve skutečnosti by to bylo ještě více, protože korektní je, aby se každý měsíc započítalo i navýšení důchodu z postgraduálního systému jako vklady do systému.

Uvítám připomínky a návrhy

(Pokračování dalším příspěvkem do diskuse)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší