R2016/200: Diskuse LK: Konečně vášnivá!/3

22. srpen 2016 | 07.00 |

Velmi mě potěšilo, že se konečně rozjela pořádná diskuse k tomu, o jaké reformy jde a jak je prosadit. Pokusím se také přispět k jejímu vygradování. Připomínám, že diskuse běží na tomto vlákně:

https://www.facebook.com/radim.valencik/posts/10205338774189361?pnref=story

a paralelně na stránce komentářů k příslušnému článku M. Kroha:

http://radimvalencik.pise.cz/3746-r2016-198-diskuse-lk-kroh-ad-produktivni-sluzby.html

Je k přístupu vyloženém v monografii "Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb?", Radim Valenčík a kol., VŠFS, Edice EUPRESS Praha, 2015, ISBN 978-80-7408-126-2, plný text online viz:

http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/lk_2015_ctvrta_prumyslova_revoluce.pdf

Diskuse je součástí přípravy 19. ročníku konference Lidský kapitál a investice do vzdělání.

Vybírám je jeden moment, který v diskusi zazněl, totiž to, jak je to s tím krytím porušování obecně přijatých zásad a zda jsou v čele společnosti lumpové. Od toho také odvozují název svého příspěvku:

Jsou v čele společnosti lumpové? – Samozřejmě!

Radim Valenčík

Nejdříve stručná rekapitulace toho, co bylo řečeno

Hned v prvním bodu svého polemického příspěvku, který M. Kroh nazývá "1. Poziční investování a vzájemné krytí porušování obecných zásad", M. Kroh uvádí:

"Slabinou je, že takové pojetí implikuje představu, podle níž jsou v čele společnosti vlastně lumpové. Není to pravda. Navíc nejsou jakési předem dané (dohodnuté) zásady, které se porušují. Zásady tvoří ti, co jsou u moci, tj. mají pozice. A proto vznikají takové zásady, které jednání elit tolerují a legalizují. Špatné jsou zásady, které umožňují takové jednání. Z toho plyne: Je nutno změnit samotné zásady."

Na to zareagoval J. Mertl a s jakousi samozřejmostí říká: "V čele společnosti skutečně systematičtí lumpové nejsou (konspirační teorie v drtivé většině případů nemají reálný základ), ale bohužel lidé si moc vládnout neumí (a neuměli nikdy)."

To mě docela překvapilo. To, s jakou samozřejmostí se vylučuje možnost, že nám vládnou lumpové.

Podstatně přesněji se k dané problematice vyjádřil v O. Černík (ve druhém pokračování diskuse upravené do série článků): "Jeho zjevně chybné pochopení pozičního investování a vzájemné krytí porušování obecných zásad neimplikuje představu, že všichni jsou lumpové. Pan docent (tj. M. Kroh – pozn. R. V.) zjevně nepochopil, o co v problematice pozičního investování a vzájemné krytí porušování obecných zásad kráčí. Jde o to, že pokud si chcete ve "hře života" (The Game of Life,Ken Binmore 1995) tzv. výrazně polepšit, musíte být buď v reálné společnosti lépe informování, nebo jste nucen poručovat společenská pravidla s vidinou, že si vás všimnou ti, kteří je také porušují a ti vás tzv. nesestřelí a nabídnou vám pro vás vlastně vynucenou spolupráci v situaci, kdy si chcete výrazně polepšit."

V reakci na to M. Kroh znovu připomíná: "...netvrdil jsem, že elity se skládají z lumpů, jen že vaše koncepce nahrává takovému vidění problému".

Nyní k tomu, jak to je

První poznámka z mé strany je jen terminologická, ale podstatná. Je obrovský rozdíl mezi "poručováním obecných zásad" a "porušováním obecně přijatých zásad". V monografii, jejíž myšlenky jsou předmětem této vášnivé diskuse, se vždy a důsledně uvádí pojem "obecně přijaté". Tj. to jsou ty zásady, které většinová společnost bere za své, přijala je jako neformální mravní normu a zčásti přetavila do podoby zákonů, jak se v monografii též explicitně říká. A jsou to takové zásady, jejichž porušení – pokud vejde ve známost – člověka difamuje, tj. ze strany toho, kdo se o porušování obecně přijatých zásad dozvěděl, toho, kdo tyto obecně přijaté zásady porušil, činí vydíratelným. Tak a ne jinak je to v monografii vyloženo.

Všimněte si, jak vynecháním jednoho slůvka M. Kroh mění smysl pojmu a jak podsouvá jiné pojetí: "Zásady tvoří ti, co jsou u moci, tj. mají pozice. A proto vznikají takové zásady, které jednání elit tolerují a legalizují." – No to je přece úplně něco jiného! – Poučení z tohoto? Jakkoli je diskuse vášnivá (a právě proto, že je vášnivá), vždy vycházejme z toho, co je psáno a dáno, snažme se pochopit, co říká ten druhý, a nepodsouvat mu jiný výklad.

Druhá poznámka se vztahuje k důsledkům "drobné terminologické odlišnosti". V monografii je velmi přesně popsáno, jak se vytvářejí a jak bují struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, jak ti, co se vzájemně vydírají, vzájemně kryjí a vzájemně protěžují, postupně ovládají celý institucionální systém. (A jak ti, na které se nic neví a kteří nejsou manipulovatelní, nemají šanci se prosadit.) To je taková obtížně zastavitelná rakovina společnosti, tvorba metastází, které narušují fungování i těch institucí, které mají společnost před touto zhoubnou chorobou chránit. S vědomím toho, jaké líté boje u nás probíhají kolem vrcholových institucí, které mají před organizovaným zločinem společnost chránit, bych byl velmi opatrný ve vztahu k výrokům, které zlehčují možnost, že nám vládnou lumpové. Opravdu jsme si jisti, že nám nevládnou lumpové?

Třetí poznámka souvisí s tím, že někdy si podvědomě připouštíme, že jsme ve větším průšvihu, než si dokážeme představit, ale nechcemi si to přiznat. Připomenu ještě jednou část výroku M. Kroha: "Zásady tvoří ti, co jsou u moci, tj. mají pozice. A proto vznikají takové zásady, které jednání elit tolerují a legalizují. Špatné jsou zásady, které umožňují takové jednání.– Pozorně si přečtěte a promyslete to, co vlastně M. Kroh říká: Na jedné straně (v úvodu celé pasáže, kterou nyní necituji) se říká – není pravda, že v čele společnosti jsou lumpové. Na druhé straně (v pasáži, kterou jsem opětovně citoval) říká – v čele jsou ti, co tolerují a legalizují lumpárny. (Takovou lumpárnou je například "legální" praxe vyvádění biliónů přes malou zemi z toho, co mělo přijít do veřejných fondů, jak předvedl Juncker.) Tak jsou, nebo nejsou v čele společnosti lumpové?! Podle mě, ten, kdo legalizuje lumpárny je lump. To, co dělá vydíratelná Merkel, není lumpárna? To, co současné vedení EU předvedlo "legálně" na Ukrajině, není lumpárna?M. Kroh "přehlédl" následujíc: Koncept "struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad" (tj. zásad obecně přijatých, a nikoli "legalizovaných elitami"!) popisuje, jak je generována současná moc. Totiž tak, že "nahoru", mezi "vyvolené", mezi "elitu" se mohou dostat jen ti, na které ti, co jsou již "nahoře", něco vědí. A M. Kroh si asi myslí, že to tak reálně nefunguje. No tak ať sní svůj sen...

Čtvrtá a poslední poznámka – už vůbec nechápu, co rozumět pod tímto výrokem M. Kroha: "Je nutno změnit samotné zásady." To jako třeba nepokradeš, nezabiješ apod.? Myslím, že každý normální člověk celkem dobře ví a je schopen rozlišit, co je obecně přijatá zásada a co není. Obecně přijatá! Tj. nikoli shora vnucená. Kdo chce chápat, pochopí. Mj. – většinová společnost s tímto rozlišením nemá problém. To jen degenerující elity (jak je v monografii též popsáno) mají tendenci (jak často říkám) považovat za normální to, co normální není. To je problémem jejich uzavřenosti, zapouzdřeni, odtržení od reality, selhávání a následné degenerace i jejich konce, který je mnohem blíže, než si myslíme.

Shrnutí

Jsme ve větším průšvihu, než si troufneme připustit. Vládnou nám lumpové a vystavují nás z hlediska možnosti přežití obrovskému riziku. Bez toho, aby mezi naši výzbroj patřila propracovaná dlouhodobá vize toho, jak problémy řešit, dotažená do akčních kroků realizace promyšlených, koncepčních a provázaných reforem, nemáme šanci. Tak musíme máknout. Vášnivě se spořit, ale také se navzájem poslouchat.

(Pokračování diskusí, doufám nadále vášnivou)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší