R2016/042: TITANIC blízko cíle/1

13. březen 2016 | 07.00 |

Nejdříve upřesním, co mám na mysli pod pojmem "blízko cíle". Při řešení úloh jako je tato (vyjádřit matematickým modelem realitu) je mimořádně významné najít "klíč" k dekódování reality v podobě toho nejjednoduššího, základního. Tak, jako to udělal např. Newton v podobě tří velmi jednoduchých zákonů fyziky. Tak jednoduchých, že to (jakmile tohoto výsledku dosáhl), nemůže být jinak.

Nalezení takového klíče je ovšem ta nejsložitější úloha. Zdá se mně, že náš tým je nyní poměrně blízko jejímu řešení.

Připomenu, co nazýváme hrami typu TITANIC: Hry typu Titanic jsou v monografii "Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb?" ("Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb - 2015") definovány takto: "Jedná se o hru (resp. komplex vzájemně propojených her), ve které část hráčů upřednostní strategii uchování svých výhodnějších pozic v neefektivním systému před řešením příčin neefektivnosti, a to i za cenu obětování velké části ostatních hráčů."
Podrobně viz: http://radimvalencik.pise.cz/3184-r2016-023-titanic-vyplouva-1.html

Na sociálně ekonomický systém je J. Mertl konkretizoval takto:

"Je to taková hra, kde volba kooperativní nebo nekooperativní strategie jednotlivcem má zásadní vliv na výsledek hry, ale i na trvalou udržitelnost "hracího prostoru", nebo jak budeme nazývat sociálně ekonomický systém, v němž se tyto hry (opakovaně) hrají. Přičemž při tomto rozhodování se jednotlivec rozhoduje i s ohledem na svoji individuální pozici ve vazbě na hru, očekávaný výsledek hry a chování ostatních hráčů."

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/3234-r2016-037-mertl-k-definici-hry-titanic.html

K tomu, abychom našli to nejjednodušší, základní a současně klíčové (a co nám skutečně bude sloužit jako klíč dešifrování reality) se nejdříve pokusíme vyplnit a interpretovat tuto výplatní matici:

Hráč B (ostatní osoby)

Záchrana při kooperaci

Záchrana při nekooperaci

Hráč A

(jedna osoba)

Kooperuje

A11: B11

A12 : B12

Nekooperuje

A21 : B21

A22 : B22

Zkuste to nejdříve sami. Ověříte si, že vůbec není snadné najít taková čísla, aby výplatní matice měla smysl. Uvidíte, jak obtížný úkol nás čeká.

Jako vždy je důležité zformulovat předpoklady, za kterých budeme hru uvažovat. Od nich se potom odrazíme, když budeme rodící se koncept přibližovat realitě. Uvidíte, kam až se dá dojít a budete překvapeni, jakou obrovskou vypovídací sílu, pokud jde o reálné společenské dění a chování lidí, může mít abstraktní model.

Moje prosba a doporučení: Opravdu zkuste matici vyplnit. Sami pro sebe. Uvidíte, jak krok za krokem budete sami pro sebe odhalovat to, co bez modelu (jako "čtecího prizmatu") není vidět.

Pokud se vám to nedaří, zadejte prostě jakákoli čísla a pak se je pokuste interpretovat.

Pro inspiraci uvádím matici s konkrétnimi čísly:

Hráč B (ostatní osoby)

Záchrana při kooperaci

Záchrana při nekooperaci

Hráč A

(jedna osoba)

Kooperuje

6 : 6

4 : 4

Nekooperuje

2 : 2

3 : 3

Mohou být třeba takováto? Co znamenají? Nevolili byste jiná čísla?

Zítra se dostaneme k velmi důležitému kroku při řešení uvedeného problému.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář