R2016/013: Uprchlíci a stabilita sociál. systémů

13. únor 2016 | 07.00 |

Do úvodních dílů letošního seriálu o reformách zařazuji vyjádření svého názoru na jednotlivé problémové okruhy, tak jak byly uveřejněny 2. února, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/3115-r2016-002-nacrt-vychozich-problemovych-okruhu.html

Dostávám se k velmi zajímavému sedmému problémovému okruhu, který bude v roce 2016 významný a který je příležitostí pro otevření jednoho ze startovních oken k prokomunikování reforem:

Problémový okruh 7: Stabilita systémů sociálního investování a sociálního pojištění při řešení problému uprchlíků a s tím souvisejícího prokomunikování reforem

Pokud budeme s chladnou hlavou posuzovat problém mimořádně intenzivních migračních vln, které zasáhly země EU, pak dvě hlavní, proti sobě stojící alternativy dalšího vývoje zní takto:

- Buď se podaří výrazně převážnou část uprchlíků integrovat do společenského systému té či oné země, zajistit dodržování zákonů, vytvořit podmínky pro zapojení uprchlíků do ekonomického systému a následně i sociálních systémů, včetně systémů sociálního investování a sociálního pojištění (a to i s využitím přímé pomoci a pozitivní integrace).

- Nebo vzniknou uzavřené, ale vzájemně propojené enklávy, v nichž nebude platit, zákon, v nichž poroste frustrace a agresivita, které se budou vzájemně propojovat a které v logice věci budou zneužity v rámci rozehrané hry TITANIC ke vzájemné fyzické likvidaci obyvatelstva enkláv a místního obyvatelstva.

Přitom je potřeba vidět, že řešení problému uprchlíků, resp. rozhodování o tom, kterou cestou vývoj půjde, je poměrně dlouhodobá záležitost. Výsledek však bude záviset na tom, jak včas a s jak promyšlenou perspektivou připravíme pozitivní řešení. Je potřeba mít ucelenou koncepci zabezpečení stability systémů sociálního investování (vzdělání, péče o zdraví, podpora rodiny, podpora bydlení) a systémů sociálního pojištění (zdravotního a penzijního) tak, aby bylo možné do těchto systémů uprchlíky integrovat. Systém musí být výrazně motivující (i s požitím nástrojů pozitivní, ale i negativní diskriminace) oproti situaci, kdy se uprchlík (i kdokoli jiný) nebude snažit do těchto systémů integrovat.

Klíčem k dlouhodobému, ale i akutnímu řešení tzv. uprchlické krize je zásadní reforma penzijního systému – a to směrem k plně zásluhovému a plně uzavřenému průběžnému penzijnímu systému s jednotnou základní dávkou.

Základní myšlenky systému, který navrhujeme, jsou tyto:

1. To, co se během roku vybere, se také vyplatí v rámci průběžného systému.

2. Každý, kdo splňuje podmínky, dostane jednotnou základní dávku financovanou ze zdanění důchodů.

3. Každý dostane přesně tolik, kolik do systému dal, přičemž jeho celkový podíl podle pojistné matiky bude rozdělen na očekávaný počet let dožití.

4. Vhodně se nastaví respektování rozdílu mezi současnou a budoucí hodnotou peněz (např. formou reposazby).

Podrobněji si o tomto systému můžete přečíst v řadě článků na mém blogu. Je zde i návrh Jaroslava Vostatka, který tyto parametry splňuje. Nejlépe je asi začít materiálem "Vládní penzijní schizma?" viz (kde jsou odkazy na další materiály):

http://radimvalencik.pise.cz/2295-reformy-93-vladni-penzijni-schizma.html

K tomu několik poznámek:

1. Jakmile bude takový systém odstartován, může být okamžitě nabídnuto uprchlíkům zapojení do něj. – Nastartovat takový systém ovšem vyžádá několik let diskusí, legislativní práce, apod.

2. Zdálo by se tudíž, že řešení, pokud by i existovalo, přijde pozdě. K zapojení uprchlíků do systému stačí, když odstartujeme postgraduální nadstavbu současného systému v podobě plně zásluhového a plně uzavřeného průběžného penzijnímu systému pro ty, kteří již u nás dosáhli penzijního věku. Uprchlíci by do tohoto systému vstupovali za stejných podmínek. (Systém by neobsahoval základní jednotnou dávku.) – Má se na mysli to, že místo současného systému souběhu pracovní aktivity a výplaty důchodů (dvou možností, které současný systém umožňuje), bude pro ty, kteří pokračují v pracovní aktivitě zavedena plně zásluhová nadstavba, která je výrazně motivující pro snahu lidí v důchodovém věku o prodloužení období svého produktivního uplatnění. (K tomu uveřejním na svém blogu v blízké době výsledky propočtů, které jsme úspěšně prezentovali nedávno na Hradeckých ekonomických dnech (což je poměrně významná vědecká konference, kterou pořádá Univerzita Hradec Králové).

3. K motivaci uprchlíků lze využít různé bonusy. Ty ovšem musí do systému (jako třeba platby za dobu, kdy nemohli být součástí systému) hrazeny z prostředků státu (tj. v žádném případě ne z prostředků plně uzavřeného penzijního systému). Musí být transparentně dané a veřejně známé, kolik se stát z daňové povinnosti občanů rozhodl na příslušnou motivaci věnovat.

4. Konkrétně jde o to, že až se podaří zreformovat stávající penzijní systém na plně zásluhový a plně uzavřený průběžný penzijní systém s jednotnou základní dávkou, nebudou mít někteří uprchlíci splněnou povinnost odpracovaných 30-40 let v době, kdy půjdou do důchodu. Aby pro ně byl systém přijatelný a výhodný, musí:

- buď přesně vypočítanou částku doplatit (to je možné v případě těch, co k nám budou přicházet z vyspělejších zemí, jako je třeba Holandsko),

- nebo to za ně bude muset doplatit stát za přesně vymezených podmínek.

5. Smyslem vytvoření podmínek pro zapojení uprchlíků (jakýchkoli, tj. i ekonomických) do výše popsaného systému je vytvořit motivující ekonomickou základnu pro jejich plnohodnotnou účast v ekonomickém životě naší země, se všemi právy i povinnostmi odsud vyplývajícími.

6. Druhou stránkou této vstřícnosti je "nevstřícnost" k těm, kteří by chtěli na našem sociálně ekonomickém systému parazitovat.

7. Penzijní systém, který navrhujeme, bude nejstabilnější formou úspor pro střední vrstvy (včetně vyšší střední vrstvy). Lze jej nastavit tak, že bude výhodný i pro ty, kteří k nám přijdou z ekonomicky vyspělejších zemí, najdou zde uplatnění i v pokročilejším věku a budou ochotni si rozdíl neodpracovaných let doplatit tak, aby se jim zvýšil jejich důchod.

8. Uvedený systém povede k tomu, že i mladí lidé začnou uvažovat v delším časovém horizontu (dejme tomu 50-60 let), což je nesmírně významné, pokud mají být motivováni i k tomu, aby si osvojili vše nezbytné k aktivní účasti na řešení současných problémů, které se kumulují a které za ně nikdo nevyřeší.

Aktuálnost problému:

Navrhnout vhodný systém zabezpečení stabilizace systémů sociálního investování a sociálního pojištění s ohledem na integraci uprchlíků je aktuální ještě ze dvou aspektů:

1. Pokud se takový systém v dostatečně srozumitelné podobě podaří předložit, může to být využito jako jedno ze startovních oken k prokomunikování celého systému reforem.

2. Odborné i veřejné diskuse na téma výše uvedeného systému (ochota či neochota řešení odborných i praktických otázek v dané oblasti) nepochybně vyjeví řadu markantů, podle nichž bude možné usuzovat, do jaké míry se rozehrávají či již hrají hry typu TITANIC.

(Pokračování dalším tématem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář