R2016/002: Náčrt výchozích problémových okruhů

2. únor 2016 | 07.00 |

V rámci právě (včera) odstartovaného letošního seriálu o reformách (který vyústí ve třetí monografii ročenku "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb") uveřejňuji svůj pohled na to, kterým problémovým okruhů bude při jejím zpracování nutné věnovat největší pozornost. Na základě ohlasů a prodiskutování dané problematiky na našem pravidelném teoretickém semináři Ekonomie produktivní spotřeby pak zveřejním finální podobu. Zde je první náčrt problémových okruhů (postupně některé z nich v rámci diskuse dále rozpracuji):

Problémový okruh 1: Vymezení efektů produktivních služeb

Jakou konkrétní podobu mají efekty produktivních služeb v různých oblastech.

Konkrétněji, jaké investiční příležitosti (spojené s nabýváním, uchováním či uplatněním lidského kapitálu) tyto služby využívají. – Jde o to, jak tyto investiční příležitosti co nejlépe zmapovat a uspořádat. Zejména ty, které mohou být výrazné a nejsou v současné době dostatečně využívány.

Problémový okruh 2: Konkretizace představy o "všeobecné práci", tj. takové, po které bude růst poptávka a která bude přinášet efekty umožňující financovat odvětví produktivních služeb

Vymezení všeobecné práce jako schopnosti vzájemné zprostředkovat, uvádět do vzájemné podmíněnosti procesy probíhající v oblasti výkonu všeobecné práce na základě odhalení souvislostí mezi těmito procesy. Odpověď na otázku, proč po takovémto typu práce poroste poptávka. Jaký typ schopností si tento typ práce vyžaduje. Poznání jako rozvíjející se systém a schopnost přesahu stávajícího poznání.

Problémový okruh 3: Tzv. "4. průmyslová revoluce" versus změna srovnatelná s průmyslovou revolucí

Zmapovat přesně hlavní práce a šíření koncepce tzv. "4. průmyslová revoluce". Čím se liší fáze revoluce od revoluce jako komplexní společenské změny, při které vzniká nové dominantní odvětví a při které se přesouvá těžiště ekonomického vývoje do nově vznikajícího odvětví. Problém 40 % "nadbytečných", resp. "zbytečných" lidí (a navyšování tohoto procenta v dalších prognózách) – od zbytečnosti k likvidaci v rámci koncepce tzv. "4. průmyslová revoluce". 46. ekonomické fórum v Davosu – od ideového zdůvodnění masové likvidace obyvatelstva pro zasvěcené k vyvolání her typu TITANIC.

Problémový okruh 4: Role produktivních služeb při využívání investičních příležitostí versus poziční investování přerůstající ve hry typu TITANIC

Jak poziční investování, které přesáhne určité meze, plynule a nezadržitelně přerůstá ve hry typu TITANIC, jak je tento proces podporován a umocňováním působením struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, které vytvářejí základní informační asymetrii nezbytnou pro rozehrání her typu TITANIC.

Problémový okruh 5: Modely her typu TITANIC a eperimenty s nimi

Vytvořit model a systém jeho testování, který umožní ukázat:

- Jak oceňují lidé to, že se může hrát či že se rozehrává hra typu TITANIC.

- Jakou roli by v těchto hrách hráli.

- Na jaké markanty těchto her jsou lidé citliví, resp. které dokážou vnímat.

Prezentovat hru typu TITANIC jako komunikační paradigma umožňující s pochopením sledovat aktuální vývoj.

Problémový okruh 6: Předpokládané události v roce 2016, které budou otevírat startovní okna k prokomunikování reforem

Stávající oblasti, kde může dojít k dramatickému vývoji (stručně charakterizovat každou z nich):

- Sýrie

- Ukrajina

- Řecko

- Uprchlická krize

- Globální finanční krize

Predikce vývoje těchto oblasti na rok 2016.

Jak využít možnost predikovat vývoj v těchto oblastech při otevírání oken k prokomunikování reforem.

Problémový okruh 7: Stabilita systémů sociálního investování a sociálního pojištění při řešení problému uprchlíků a s tím souvisejícího prokomunikování reforem

Význam postgraduálního nadstavbového penzijního systému pro stabilitu systémů sociálního pojištění a sociálního investování. Možnost jeho využití při řešení problému uprchlíků. Monitorování reakce na návrhy.

Problémový okruh 8: Způsob týmové vědecké práce a její využití ve výuce

Týmová vědecká práce jako východisko odpovědi na otázku, "Čím začít?".

Cesta vědy jako interpretace přesahů formulovaných ("vypředpokladovaných") v rámci uceleného systému poznání. Jak učit znát a chápat.

(Pokračování příspěvky, které budou doplňovat a upřesňovat, případně revidovat stručnou charakteristiku výše uvedených problémových okruhů)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016/002: Náčrt výchozích problémových okruhů ondrey 02. 02. 2016 - 08:00