R2016/011: Efekty odvětví produktivních služeb

11. únor 2016 | 07.00 |

Do úvodních dílů letošního seriálu o reformách zařazuji vyjádření svého názoru na jednotlivé problémové okruhy, tak jak byly uveřejněny 2. února, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/3115-r2016-002-nacrt-vychozich-problemovych-okruhu.html

Dnes se dostávám k prvnímu problémovému okruhu, který je základní v tom smyslu, že na jeho rozpracování závisí:

- Jednak to, jakou představu si o možnost odvětví produktivních služeb vytvoří ti, kteří si dosud perpektivní možnosti tohoto odvětví dostatečně neuvědomují.

- Jednak to, jaké konkrétní nástroje k vytvoření zpětné vazby mezi konkrétními ekonomickými efekty odvětví produktivních služeb a financováním (finančními zdroji) produktivních služeb může uvažovat, jak rozpracujeme možnost jejich využití.

Problémový okruh 1: Vymezení efektů produktivních služeb

A/ Především je vhodné utřídění (katalogizaci těchto efektů) podle oblastí, kde vznikají.

Základní přehled:

1. Efekty v oblasti nabývání lidského kapitálu:

- V rámci výchovy v rodině

- V rámci jednotlivých stupňů vzdělání, včetně postgraduálního

- Kurzy a rekvalifikace související se změnou profesního uplatnění

- Působením kultury

-- V rámci kulturních zařízení

-- V rámci vydavatelské činnosti

-- V rámci sdělovacích prostředků

- Zvyšování úrovně informavanosti

-- Prostřednictvím sdělovacích prostředů

-- Prostřednictvím internetu

2. Efekty v oblasti uchování lidského kapitálu

- V oblasti zdravotní péčí

-- Běžné

-- Preventivní

- V rámci relaxace a rekreace

- V rámci lázeňská péče

3. Efekty v oblasti uplatnění lidského kapitálu

- Formou vytváření absolventských sítí univerzit

- V rámci role ostatních sociálních sílí

- Poradenství a zprostředkovatelství ve vazbě na profesní trhy

B/ Identifikování synergických efektů

Například:

- Vazba púvodní výzkumné činnosti univerzit na vzdělávací proces a vytváření absolventských sítí.

- Propojení něktrých forem v rámci cestovního ruchu – spolupráce univerzit v oblasti vědy a vzdělání, turistika, vzájemné poznávání různých kultur, spojení mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vzdělání s podnikovou praxí, vytváření podnikových výzkumných center za účasti univerzit.

C/ Vytypování zvlášť perspektivních oblastí efektů produktivních služeb

A to i těch, které lze realizovat přímo v podmínkách VŠFS a spolupracujících odborných institucí (jako příklad toho, čím lze začít okamžitě).

D/ Vymezení těch oblastí, jejichž plný rozvoj je vázán na využití přenesené ceny či zprostředkované uplatnění přenesené ceny

Například univerzitní vzdělání, postgraduální zdravotní i vzdělávací péče zaměřená na prodloužení horizontu produktivního uplatnění apod.

Poznámka: Tento text je jen výchozí nástin, uvítám doplnění a kritické korekce.

(Pokračování poznámkami k dalšímu prolémovému okrhuhu)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016/011: Efekty odvětví produktivních služeb honza* 11. 02. 2016 - 07:06