REFORMY (259) Petrů: Dynastický lidský kapitál

16. říjen 2015 | 07.00 |

V rámci diskuse před 18. ročníkem konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2637-reformy-203-informace-o-konferenci-lk-2015.html

uzveřejňuji zajímavý příspěvek N. Petrů:

Předávání znalostí jako cesta úspěšné nástupnické strategie v rodinných firmách

Naděžda Petrů

Většina podnikatelů vynakládá úsilí, podstupuje rizika, přináší oběti proto, aby jejich společnosti prosperovaly po mnoho let, v případě rodinných podniků po několik generací. Vybudování trvalé hodnoty, kladného image, návratnost vložené investice, zaměstnatelnost členů rodiny, rozvoj, je silnou motivací pro rodinné podnikání.  Proto je nutno věnovat náležitou pozornost otázce, co bude s podnikem poté, kdy jej opustí jeho otec-zakladatel, matka-zakladatelka.

Téma generační obměny a plánování nástupnictví v rodinných firmách je v ČR vysoce aktuální. Od založení prvních rodinných firem uplynulo cca 25 let, původním zakladatelům je okolo 60 let. Již v samotném jádru slova nástupnictví se skrývá odvěká obava šlechtických rodů, ale i vlastníků rodinných firem: kdo nastoupí po nás? Jde o zásadu číslo jedna – zajištění kontinuity. Chce-li zakladatel zachovat pokračování svého podnikání, bez nástupce se neobejde.

Výzkumu rodinného podnikání, plánování nástupnictví včetně nezbytné strategie předávání znalostí není věnována akademickou sférou dostatečná pozornost. Dle Asociace malých a středních podniků téměř 70 % českých rodinných podniků nemá žádný plán nástupnictví, se kterým přímo souvisí předávání znalostí nástupnické generaci.  Tato skutečnost by mohla vést k jejich postupnému zániku, ztrátě rodinných tradic a know-how, zvýšení nezaměstnanosti. Zkoumání přístupů k rodinnému podnikání a nabídka možných řešení problematiky řízení nástupnické strategie prostřednictvím knowledge managementu se tak stává vyhledávaným tématem. 

Pod managementem znalostí obecně rozumíme systematický přístup k tvorbě, získávání, uchovávání, šíření, sdílení a aktivního využívání znalostí s cílem zvýšení výkonnosti organizace. V rodinných firmách lze význam řízení nástupnické strategie interpretovat jako proces přenosu znalostí v synergickém vztahu mezi předchůdcem a nástupcem.

Příspěvek se bude zabývat problematikou rodinného podnikání a významu řízení procesu předávání znalostí především v rámci nástupnické strategie. Bude nutno vycházet ze zahraničních zdrojů, protože zkušenosti z ČR nejsou zmapovány, popsány a dlouhodobě analyzovány. 

Pokud má některý z kolegů přenositelné zkušenosti z přenosu znalostí v  rodinné firmě, budu ráda za každý podnět.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší