REFORMY (206) K akci "akademiků" II.

23. srpen 2015 | 07.00 |

O reálných podmínkách v odborné sféře pro přípravu a prokomunikování skutečných reforem (tedy ne těch, kterými je pod záminkou "nutných úspor" tunelována společnost shora) vypovídá probíhající akce spojená s peticí "akademiků".

Akce nebyla tak nevinná jak by to mohlo vypadat na první pohled. Jsou v ní věci, které bych také okamžitě podepsal:

Důraz na kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací. Jakékoli téma musí být předmětem diskuze, ta však musí být vedena s chladnou hlavou a na základě faktů. Zachování opatrnosti v soudech a kritický pohled na svět. Názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Svoboda slova nesmí být zneužitá ke lži a očerňování nevinných. Apel na ověřování si informací, které utvářejí naše názory. Zdůraznění významu zájmu o dění ve světě, snaze porozumět skutečným příčinám zla a hledání způsobů, jak mu společně čelit.

0pt;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-font-kerning:16.0pt;mso-fareast-language: X-NONE;mso-bidi-font-weight:bold">Dávám to do rámečku.

Jenže to, co by každému skutečnému akademikovi, ale také každému normálnímu člověku mělo být svaté, je podáno tak, aby u toho, kdo se ztotožnil s textem, vznikl pocit nadřazenosti, pocit, že když petici podepsal, je něčím lepším než ti druzí, ti obyčejní. Ti co podléhají strachu a xenofobii.

A tak se stalo, že i mě jeden z těch, kterých si velmi vážím a které považuji za nadějnou budoucnost naší společenské vědy, obvinil z xenofobie. Za použití pojmu "migrační války". A to už je nebezpečné. Tento pojem je legitimní. Použil jsem ho již v roce 1994 v předmluvě ke své knize a před čtyřmi měsíci v článku "Začala válka s použitím migračních zbraní", viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2273-zacala-valka-s-pouzitim-migracnich-zbrani.html

A je naprosto legitimní řídit se tím, co je v rámečku a klást si otázky:

- Je současný migrační příval víceméně náhodný, nebo je to výsledek cílené akce, která mohla být připravena některými silnými globálními vlivovými skupinami s cílem destabilizovat EU, oslabit její postavení, vtáhnout ji do různých geopolitických her a překrýt řadu lumpáren, které se dějí?

- Byla likvidace režimu Kaddáfího, se kterým existovaly konkrétní dohody o omezení migrace, jen krátkozrakostí a nekvalifikovaností, nebo šlo o záměr ze strany části těch, kteří dobře věděli, o co jde a jaké to bude mít důsledky?

- Je stejný postup se stejnými důsledky v řadě dalších zemí, které byly destabilizovány, podobností čistě náhodnou?

Atd. Některé z odpovědi na tyto otázky jsou v kompetenci vědy a testovatelné prostředky vědy, některé spadají do kompetence zpravodajských služeb. Ale jsou to otázky, které si je potřeba klást a podrobit kritickému myšlení s oporou vědy.

Když už někdo někoho za pouhé použití slova "migrační válka" obviní, že je xenofobní, tak to je "ztráta chladné hlavy", tak to je "zneužití svobody slova k očerňování". Projev zárodku nabubřelosti, touhy kádrovat a následně sloužit zlu. Projev toho, co v sobě musí slušný člověk rozpoznat a potlačit.

Dlužno dodat, že s příslušným člověkem jsem si to poměrně rychle vyjasnil a že nespadl do pasti "zapouzdřenosti", který vzniká ze zárodků pocitu nadřazenosti.

Příloha: Druhá část článku "Uprchlíci probudili akademiky?" ze 17.3.2015, ve kterém je stručný rozbor petice "akademiků"

"Proto žádáme politiky, aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí! Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita."

K tomu: Pokud mají akademici kritické myšlení a používají je, tak by měli vědět, že si od politiků moc slibovat nemohou. Ale apel na ně nemůže škodit. Pokud nebude vyslyšen (nejen v tomto případě, měli by se akademici trochu "pochlapit" a používat svůj rozum, co dělat s krizí současné euroreprezentace. Zcela a plně vítám tuto pasáž: "skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita". S jedinou výjimkou, kterou jsem uvedl výše: Jak se chovat k těm uprchlíkům, kteří doložitelně odmítají náboženskou toleranci, případně dokonce i naše zákony?

"Apelujeme na média, aby si uvědomila svou nesmírnou moc nad názory společnosti. Informujte pravdivě a s chladnou hlavou, nešiřte vykonstruované senzace a paniku. Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme. Užívejte ji zodpovědně a citlivě. Historie učí, že strach plodí nesvobodu. Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování nevinných, zabíjí sebe samu."

K tomu: Kde jste žili dodnes, vážení akademici (osobně – Honzo Sokole)! Vždyď dnes máme jen svobodu medinální manipulace a svobodu mediálních štvavých kampaní. Zdaleka nejen proti uprchlíkům, ale především proti našim občanům. To jste se teď probudili?

"Především ale prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět! Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí. Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií. Nevěřme každé senzaci. Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy. Ověřujme si informace, které utvářejí naše názory – mnohdy stačí několik kliknutí na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství."

K tomu: Návod dobrý, konečně. A vyzní to důvěryhodně, pokud se tím vy sami, akademici, budete řídit ve všech otázkách, které rozhodují našem současném žití a přežití. Proto (půjčím si vaše slova) "prosím každého jednoho z vás o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět!". Doufám, že jste si vědomi vašeho vlastního závazku, když jste výzvu podepsali. Abych se nemusel někdy v budoucnosti (třeba i ne tak vzdálené) ptát – kde jsou naši akademici?

"Neodvracejme se od cizího neštěstí! Je naivní a nebezpečné myslet si, že se můžeme uzavřít před světem a ignorovat jeho problémy. Naopak, čím aktivněji pomůžeme s jejich řešením, tím méně na nás v budoucnu dopadnou."

K tomu: I zde "prosím každého jednoho z vás"- "neodvracejme se od cizího neštěstí!". A to i v případě našich lidí, těch, kteří poctivě pracují. Jakmile narazíte na nějaké příkoří, využijte svůj akademický kredit.

"Zajímejme se o dění ve světě, snažme se porozumět skutečným příčinám zla a hledejme způsoby, jak mu společně čelit."

K tomu: Tady bych se chtěl optat, a to velmi důrazně: Vy, kteří jste to podepsali, se touto otázkou zabýváte? Prověřujete svým kritickým myšlením zpravodajství medií z více zdrojů a s využitím vlastního rozumu? Víte, kdo, jak a proč destabilizoval Sýrii, Libyi? Jaké závěry jste z toho vyvodili a jak jste je veřejně prezentovali?

**

Poznámka: Modrý text obsahuje celou petici beze zbytku. Tu lze najít např. zde:

http://www.vyzvavedcu.cz/

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář