REFORMY (127) Evoluce finančních trhů 13

6. červen 2015 | 05.52 |

Předevčírem jsem psal o tom, že teorie se musí umět "postarat" i o nalezení své cesty k praktické realizace. Nestačí jen odpovědět na otázku, "jak by to mělo být", ale je potřeba řešit i složitý komplex problémů souvisejících s překonáváním nejrůznějších překážek, na které praktická realizace toho, co je teoreticky zdůvodněné jako správně řešení, naráží. A to včetně takových dílčích a zdánlivě vzdálených problémů, jako jsou specifika lidské psychiky v situaci, kdy je člověk vystaven existenciálnímu rozhodování. K praktické realizaci teorie přispívá i to, nakolik má pevný matematický fundament. Rozhodování lidí zdánlivě nepodléhá žádným matematickým pravidlům. Tak se to jeví těm, kteří toho např. o teorii her příliš nevědí. Ve skutečnosti je vývoj společenské reality podřízen zákonitostem, které lze vyjádřit čistě matematicky, mnohem víc, než si dovedeme představit.

Od 19.4.2015 jsem na devět pokračování vyložil problematiku evoluce finančních trhů, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2244-reformy-78-evoluce-financnich-trhu-1.html

a další pokračování (k tomu pak přibyly ještě další dva díly, ve kterých jsem připomněl odkaz M. Friedmana v oblasti ekonomie produktivní spotřeby).  Nedílnou součástí přeměn, které souvisejí zrodem ekonomiky založené na produktivních službách působících na nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu. je právě vývoj finančních trhů. A to směrem k vytvoření podmínek pro kontrakty, které umožňují plné využití investičních příležitostí spojených s rozvojem a uchováním schopností člověka.

Včera jsem ukázal s využitím obrázků matematický aspekt dané problematiky.

Dnes dám určitou interpretaci toho, co jsme zjistili.

Interpretace situace, při které vzniká zádrhel z hlediska plného využití paretovských zlepšení

Pokud hráči zvolí jakékoli jiné řešení Nashova (S, d) vyjednávacího problému než to, které odpovídá technickému optimu v řešení tzv. vodního problému (tj. maximum součtu výplat), nebude cena investičních prostředků yE. a nebudou využity všechny investiční příležitosti, viz následující obrázek:

Graf. 1: Nabídka a poptávka investičních prostředků a investičních příležitostí


Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2251-reformy-79-evoluce-financnich-trhu-2.html

V tom případě stojí před novou úlohou obdobného typu, která jim nabízí možnost zvýšit si výplatu. V procesu postupného využívání zlepšení oproti přecházejícímu stavu mohou hráči měnit to, jaké řešení příslušné (S, d) úlohy zvolí.

Pokud by se však na trhu, ve kterém dochází ke spojení investičních prostředků a investičních příležitostí, vytvářela jednotná cena investičních prostředků, pak by předpoklad jednotné ceny vedl k tomu, že by stačil předpoklad individuální racionality, aby bylo řešení jednoznačně určeno.

Předpoklad jednotné ceny investičních prostředků může být splněn například tehdy, když na trhu působí větší množství hráčů.

Existují dva typy pohledu na vzniklou situaci:

1. Buď se hráči rozdělí "jen jako", reálné výplaty neproběhnou a vyjednává se další řešení.

2. Nebo se rozdělení podle průběžně vzniklé ceny, inkasují výsledky průběžné hry, a teprve pak postoupí k další průběžné hře.

Odlišnost mezi oběma situace je zcela zásadní. Důležité je najít interpretační relevanci ke vztahu k oběma případům.

Jedna z interpretací je následující: Pokud převládne ochota dohodnout se, budou hráči, kteří kontrakty uzavřou, generovat cenu investičních prostředků, která odpovídá  technickému optimu. Tím budou nutit hráče váhající (tedy ty, kteří budou chtít využít svou pozici k jednostrannému zlepšení své výplat) k tomu, aby kontrakt rovněž uzavřeli a přispěli ke generování ceny, která odpovídá technickému optimu.

Tento závěr lze rovněž zformulovat takto - čím lepší podmínky pro fungování finančních trhů budou vytvořeny, tím více budou vytvořen rovné společenské podmínky pro využívání investičních příležitostí, kterými jsou lidé obdařeni od přírody. Nevyvinutost podmínek pro uzavírání kontraktů spojených s rozvojem, uchováním a uplatněním lidských schopností vede naopak k posilování efektu zádrhele a umocňuje tento efekt. K tomu dám zítra zajímavou a aktuální interpretaci, která ukáže, jak mocným nástrojem teorie her je, a to i při objasnění chování mocných.

(Pokračování - něco o Sorosovi)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář