REFORMY (78) Evoluce finančních trhů 1

19. duben 2015 | 07.00 |

V únoru a březnu loňského roku jsem v rámci seriálu "Jaké reformy a proč" zveřejnil ve 13 dílech sérii nazvanou "Elegantní teorie", viz (první díl):

http://radimvalencik.pise.cz/1091-jake-reformy-a-proc-21-elegantni-teorie-1.html

a další pokračování na tomto blogu v následujících 12 dnech.

Šlo o teoretický základ toho, co nazývám "Ekonomie produktivní spotřeby", tj. posunutí ekonomické teorie směrem k pochopení zásadní změny (srovnatelné s průmyslovou revolucí), kterou prochází současný ekonomický i celý společenský systém.

Vývoj, ke kterému od té doby došlo ve společnosti, mě přesvědčuje nejen o tom, že dobré teorie není nikdy dost, ale že bez ní to prostě nejde. Když nebudeme mít stoprocentní převahu "ve vzduchu" (tedy v oblasti idejí), nic se nepodaří a budeme stále hlouběji zabředat do slepé uličky stupňování konfrontací.

K vývoji došlo i v oblasti teorie. Podařilo se nám v rámci našeho týmu postoupit o hodný kus dál. Využili jsme poměrně silné teoretické nástroje (z nichž některé jsme upravili a dále rozvinuli pro daný účel) k tomu, abychom ještě přesněji vyjádřili to, co se v současné době odehrává: A to na jedné straně ve velmi obecné teoretické rovině, na straně druhé tak, abychom viděli "pod pokličku" současného dění a neztratili základní orientaci v propletenci různě interpretovaných, často dramatických událostí.

Domnívám se, že pro ty, co chtějí poznat a pochopit, o co v dnešním světě jde, a nebojí se přemýšlet, může být podstatným způsobem inovovaná série "Elegantní teorie", kterou postupně uveřejním pod názvem "Evoluce finančních trhů", užitečná. Jsem si vědom toho, že některé pasáže jsou obtížnější. Proto výklad (který je připraven k přednesení a zveřejnění v odborné sféře) doplním podrobným objasňujícím a popularizujícím komentářem.

Důležitá upozornění:

1. Vzhledem k tomu, že základem je odborný text, je nutné před každým pokračováním prostudovat předcházející díly série. Podle mého názoru to stojí zato.

2. Do hlavního odborného textu vkládám popularizační a objasňující poznámky, z důvodu jednoznačného odlišení menším písmem a do rámečku.

Nyní již 1. část (úvod do problematiky):

1. Úvod do problematiky

Představíme nástroje, kterými lze popsat a analyzovat evoluci finančních trhů v dlouhodobém časovém horizontu desítek let v návaznosti na proměny společnosti. Ukážeme, že k odhalení toho, jak se vyvíjejí finanční trhy v celkovém společenském kontextu, lze efektivně využít teorii kooperativních her. Základem našeho přístupu k analýze vývojových tendencí finančních trhů je model, který vychází z předpokladu produktivního charakteru spotřeby a neexistence pozičního investování:

- Vyjádříme tento model prostřednictvím aparátu matematické analýzy.

- Podrobně popíšeme předpoklady, na kterých tento model stojí, a ukážeme jejich smysl v kontextu současných problémů a současného stavu vývoje společnosti.

- Základní model převedeme do podoby kooperativní hry a provedeme rozbor jeho řešení s využitím nástrojů teorie her.

- Dosažené výsledky budeme interpretovat z hlediska současného kontextu vývoje finančních trhů.

- Naznačíme perspektivní možnosti využití teorie kooperativních her v dané oblasti, a to zejména z hlediska otázky rozdělení bohatství ve společnosti (jako jednoho ze standardních problémů teorie kooperativních her).

Moje vysvětlující poznámky pro ty, co nejsou specialisty v daném oboru:

1. O významu použití jednotlivých, poměrně náročných teoretických prostředků, pohovořím vždy na příslušném místě. Tak, aby bylo zřejmé, o co se jedná a co použití toho či onoho nástroje přineslo. Jinými slovy - pokud si někdo v tuto chvíli nedokáže udělat dostatečnou představu o výše uvedených pojmech, nevadí. Vždy, když budeme příslušné nástroje používat, objasním, o co jde. Přitom tak, aby tomu porozuměl i ten, kdo nemá speciální průpravu.

2. Jakkoli se nastíněná problematika zdá být velmi abstraktní, jedná se o jeden z přístupů k odvěkému problému rozdělení bohatství ve společnosti. Přitom právě použití poměrně náročných teoretických nástrojů umožňuje odhalit skryté stránky problému rozdělení bohatství ve společnosti, které si neuvědomujeme, příp. o kterých si děláme zjednodušenou představu a následně se dopouštíme zásadních chyb v přístupu k reálným společenským problémům. A tak se může stát, že ačkoli to myslíme dobře, můžeme nadělat svou angažovaností víc škody než užitku. Proto budu a znovu zdůrazňovat dvě věci:

- Bez dobré teorie to prostě nejde.

- Dobrá teorie není jen pro odborníky, ale pro všechny, kteří chtějí skutečně změnit něco k lepšímu; zvlášť v současné "přehledné" době.

Přístup, který volíme, klade důraz na propojení různých úrovní abstrakce (vyjádření příslušné problematiky formou axiomatického systému, použití matematického modelu s definovanými předpoklady, intepretace matematických výsledků, vytváření konceptů, na který orientuje použití matematických prostředků). Praktický smysl uvedeného přístupu spočívá v lepším pochopení toho, o co z hlediska dlouhodobé evoluce finančních trhů jde, a identifikování některých podstatných jevů, které s vývojem finančních trhů souvisejí.

* * *

Obrázek: Takto se koncept rodil

Tady je foto tabule s nákresy různých situací - tak jak se zrodilo na jednom setkání týmu; neděste se, ve skutečnosti to nebude tak složité, jak to vypadá na tabuli:

(Pokračování dalším dílem seriálu)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář