REFORMY (15) Mccainismus a trapas Němcové

15. únor 2015 | 07.00 |

Včera jsem slíbil, že dám ukázkový příklad toho, kam až vede zaslepenost z podlehnutí mccainovské ortodoxii, který dala poslankyně Němcová z ODS, kdysi významná polička. Je to poučné zejména vzhledem k tomu, že k postupnému hloupnutí bude docházet v logice věci v případě všech, kteří se pokusí plout na vlně první tendence, tj. tendence podporující vyhrocování konfliktů. K tomu včerejší článek (bez kontextu kterého by nebylo zřejmé to nejdůležitější), viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2066-reformy-14-polarity-soucasnosti.html

K hloupnutí bude docházet z prostého důvodu. Ti, kteří se přidají k první tendenci (nazvěme ji ve stručnosti "mccainismus"), budou muset před sebou samotnými, před svým svědomím překrývat to, jaké důsledky má jejich snažení. Tedy musejí před sebou samým skrývat to, že pokud by jejich snaha byla "úspěšná", pak naše civilizace končí. Pokud má člověk dokázat si to nepřiznat, nezbývá mu nic jiného než totálně omezit svou schopnosti vnímat, co se odehrává a jaké to bude mít důsledky.

Za povšimnutí stojí i to, jak M. Němcová ve svém vystoupení přímo učebnicově ilustruje všechny atributy základního ideového paradigmatu (k tomu v poznámce za článkem).

Zde je článek týkající se M. Němcové:

Zbaví parlament Němcovou (z ODS) imunity?

Byl jsem hodně překvapen, když jsem si přečetl otevřený dopis, kterým poslankyně M. Němcová (ODS) reagovala na vstoupení L. Zaorálka. Zde je:

V rozpravě k tématu asociační dohody mezi Ukrajinou a Evropskou unií dnes v Poslanecké sněmovně vystoupil Lubomír Zaorálek s kontroverzním projevem, v němž ostře kritizoval Západ a jeho hodnoty, a který nelze ponechat bez reakce.

1) Je naprosto skandální, že ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek zjevně nemá jasno v tom, jestli Česká republika je součástí západní civilizace, nebo nikoli. Za jeho jednostranné výpady vůči Západu a jeho historii by se nemuseli stydět ani nejkovanější kremelští propagandisté.

2) Neuvěřitelné výroky typu připomínek nacistické minulosti zaznívají v době, kdy se těžce rodí příměří na Ukrajině. Vysílají tím do světa další negativní signál, že nemusíme být spolehlivým stoupencem NATO a západních zemí v současné zhoršené bezpečnostní situaci.

3) Lubomír Zaorálek se tak staví vedle prezidenta Miloše Zemana, který je v zahraničí mnohými považován za stoupence ruských, tedy protizápadních zájmů. Tento posun v zahraniční politice České republiky je varovný a velmi nebezpečný. A nelze jej omlouvat složitou vnitrostranickou situací v ČSSD. Tady je ve hře ztráta posledních zbytků renomé České republiky, která se po Listopadu 1989 do nedávné doby jednoznačně hlásila k prozápadní orientaci a ke spolehlivému spojenectví v rámci NATO.

Miroslava Němcová

poslankyně ODS

Viz např.: http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Nemcova-Za-Zaoralkovy-vypady-vuci-Zapadu-by-se-nemuseli-stydet-ani-nejkovanejsi-kremelsti-propagandiste-361692

Nevím, zda si to M. Němcová uvědomila, ale patrně se dopustila jednoho z nejodpornějších trestných činů - trestného činu, který v běžném povědomí nese označení "popírání holocaustu".

Zde je nejdůležitější část Zaorálkova vystoupení (klíčové pasáže podtrhuji i zvýrazňuji tučně):

Na začátku bych ale rád řekl, že já vůbec nesdílím takový pyšný a arogantní pojem Západu, jaký tady předvedl pan poslanec Kalousek. Já mám dojem, že já vidím historii úplně jiného Západu než on. Já vůbec nevím, že bychom my jako představitelé toho Západu, ke kterému on se hlásí, se měli tvářit jako nějaká vyvolená civilizace. Dovolte, abych vám připomněl, že ten Západ, o kterém pan Kalousek zřejmě mluví, uspořádal ve dvacátém století dvě nejstrašnější světové války, ve kterých zahynuly milióny lidí. Já bych vám rád řekl, že ty války, které tady byly a které způsobily smrt desítek miliónů lidí, desítky miliónů obětí, nezpůsobil nikdo východní, to nezpůsobil nikdo zdaleka, ale my sami. A holokaust je dokonce v něčem jakoby vyvrcholení historie Západu. Chápete? Ty stovky let evropské historie, to jsou také stovky let likvidace menšin. Vzpomeňte si na španělskou reconquistu v 16. století. Vzpomeňte si, jak se tam zacházelo s Židy, jak se tam zacházelo s muslimy. To je historie Západu. Historie agrese dokonce v Jižní Americe a v dalších zemích. Celá historie Západu je prostě plná krve. Ale k čemu já bych se tady rád přihlásil, vážení kolegové - k tomu, co Evropa vyvodila z této své historie po druhé světové válce, když si prostě v Evropě tady někteří lidé uvědomili, že takhle to dál nejde, že ty potoky krve, milióny mrtvých, žen a dětí, je něco, co neseme jako odpovědnost s sebou, že dokonce my jako Západ máme odpovědnost za plynové komory, ve kterých jsme dokázali trávit lidi jako králíky, to jsme my dokázali jako Západ.

Viz např.: http://www.novinky.cz/domaci/361522-holokaust-je-dokonce-v-necem-jakoby-vyvrcholeni-historie-zapadu-rekl-doslova-zaoralek.html

Přečtěme si pozorně, co L. Zaorálek říká a proti čemu M. Němcová vystupuje!

Němcová vystupuje proti tomu, aby uznání holocaustu a podobných tragédií bylo bráno jako důležitý zdroj poučení pro současnost.

Jenže naše i zahraniční právní úpravy vztahující se k popírání holocaustu jsou zaměřeny právě na to, aby bylo poučení z holocaustu uchováno. Aby někdo nepřišel a neřekl - "ono se tehdy vlastně nic tak strašného nestalo, klidně si to můžeme zopakovat znovu". To sice může jít Němcová říkat do Kyjeva na demonstrace banderovců, pokud se to u nás nikdo nedoví, ale u nás je to trestné. K tomu něco blíže o příslušné právní úpravě: V ČR je uzákoněn zákaz podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, což je značně těžkopádný souhrnný název pro skupinu tří převážně verbálních trestných činů upravených v §§ 260–261a trestního zákona... V praxi jsou stíhány přísnými tresty. Např. podle rozsudku NS ČR ve věci M. M. v. ČR ze dne 26. června 2008, sp. zn. 3 Tdo 798/2008, obě vyšší soudní instance potvrdily trest odnětí svobody v trvání tří let, podmíněně odloženého na zkušební dobu v trvání tři a půl roku. Trestem je až 8 let odnětí svobody...

Jednotlivé skutkové podstaty

4. popírání, zpochybňování, schvalování, ospravedlňování holocaustu nebo zločinů komunismu (§ 261a): "přibližně deset let po skončení války se objevily pokusy reinterpretovat, přehodnotit či bagatelizovat zločiny proti lidskosti, ke kterým došlo v průběhu druhé světové války. Řada států západní Evropy přistoupila k právnímu řešení otázky revisionismu především v průběhu 90. let. Represivní řešení problému nalezlo většinou podobu skutkových podstat nových trestných činů, tedy novelizace trestních zákonů. Tak je tomu v Belgii, Francii, Lucembursku, Rakousku, SRN, Španělsku a Švýcarsku. Návrh zákona vychází ze zkušeností výše uvedených zemí a zahrnuje do této kategorie i popírání, zpochybňování či bagatelizaci analogických zločinů z období komunistické totality." (důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku č. 599).

Viz:  http://iuridictum.pecina.cz/w/Pop%C3%ADr%C3%A1n%C3%AD_holocaustu

Srov. též např.:http://cs.wikipedia.org/wiki/Zpochyb%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD_holokaustu

U nás patrně nebudeme svědky toho, že Poslanecká sněmovna začne rychle konat a zbaví Němcovou imunity s rychlostí, s jakou ona zbavila Ratha. Na jejím místě bych však zvážil cesty do těchto zemí:

Izrael

Německo

Francie

Rakousko

Švýcarsko

Belgie

Španělsko

Lucembursko

Litva

Polsko

Rumunsko

Slovensko

Zde všude je zpochybňování holocaustu trestné a mohla by zde mít velké problémy.

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/2065-zbavi-parlament-nemcovou-z-ods-imunity.html

K tomu:

Připomeňme si základní ideové paradigma struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad v přímém kontextu s tím, co říká Němcová:

- "Prosazování silových řešení doslova "za každou cenu"." – Ano. Bylo to v návaznosti na diskusi o přitvrzení sankcí vůči Rusku.

- "Pěstování obrazu nepřítele a výroba reálného nepřítele (právě uplatňováním silových řešení)." – Přímo učebnicové strašení Ruskem a "vylepšila" to ještě Zemanem, aby potvrdila, o jakou polaritu v současné době jde mezi naší "dokonalou civilizací" a jejími nepřáteli z "říše zla".

- "Používání dvojího metru k demonstrování moci a možnosti využívat in-side informace při ovlivňování chování osob." – To první ano – právě v návaznosti na další bod. (O jejím řízení prostřednictvím in-side informací bychom museli spekulovat, ale lze doložit, že i ona již v tu dobu počítala s tím, že z dohody v Minsku trvalé příměří nevzejde, protože bude torpédováno tak, aby se otevřela cesta dodávek zbraní včetně jejich "obsluhy" do bojů na Východu Ukrajiny a aby tím bylo Rusko vtaženo do války.)

- "Pěstování nekritické představy o výlučnosti a bezchybnosti naší západní civilizace." – No, lépe to už nešlo. Jsme nyní prostě bez chyb a dokonalí. Vlastně jsme i vždy byli...

- "Kontrola chování osob v oblasti politické reprezentace vlastní země i ostatních zemí (jejich monitorování, výroba kompromitujících materiálů, vydírání, protěžování i "měkké" řízení formou poskytování in-side informací, přičemž to poslední je bezprostředně spojeno s prosazením silového řešení za každou cenu)." – To je to, co se v samotném vystoupení přímo neprojevuje.

(Pokračování navazujícím příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: REFORMY (15) Mccainismus a trapas Němcové ondrey 17. 02. 2015 - 21:36