Jaké reformy a proč (286) Jan Barták - Re: Anketa

18. listopad 2014 | 06.18 |

Sešlo se mně povícero vyplněných anket k pracovní verzi monografie "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb". Připomínám, že odkaz na plný text uvedené pracovní verze je přístupný v elektronickém časopisu Marathon ve Zvláštním čísle tohoto roku (pod ikonkou Mar14z.doc, 127. číslo tohoto časopisu) na stránce:http://www.valencik.cz/(vlevo v horní části). V současné době vrcholí přípravy na první ze seriálu konferencí a v rámci ní uveřejňuji i ohlasy na anketu k uvedené monografii, viz:http://radimvalencik.pise.cz/1759-jake-reformy-a-proc-265-anketa-k-monografii.html

Tato vyplněná anketa je stručná, ale od jednoho z nejkvalifikovanějších autorů – Jana Bartáka:

1. Jak je srozumitelná hlavní myšlenka (týkající se přechodu ke společnosti, jejíž ekonomika bude založena na produktivních službách), kterou jsme se snažili do textu monografie vtělit a kterou jsme se řídili při jejím zpracování?

2. Které části monografie považujete za nejlépe zpracované?

K oběma otázkám: Společnost produktivních služeb, inspirativní je srovnání jejího exponenciálního a dynamického růstu s průmyslovou revolucí.

5. Kterého z našich, případně zahraničních odborníků byste doporučovali přizvat ke spolupráci?

dr. Jiří Plamínek, prof. Jirásek, prof. J. Truneček, prof. M. Zelený, doc. J. Jelen, doc Mládková, dr. Hroník...

6. Jaké další odborné zdroje doporučujete využít?

Adair (zejm. Efektivní motivace), Drucker (Budoucnost začíná dnes, Řízení v turbulentní době, Věk diskontinuity, Výzvy managementu pro XXI.st), Goleman (Emoční inteligence), Senge (Pátá disciplína),Truneček (Znalostní podnik ve znalostní společnosti, Management znalostí), Zelený (Hledání vlastní cesty), Kopčaj (Spirální management, Košatění bohatství, Řízení proudu změn), Jirásek (Souboj mozků), Kotter (Vedení procesu změny)...

Moje poznámka k tomu:

Považuji za zvlášť důležité, že si J. Barták povšimnul analogie přechodu ke společnosti založené na produktivních službách s průmyslovou revolucí. O to významnější, že uvažování ve stylu "konec kapitalismu" je chybné. Vede k řadě nedorozumění a zejména nepochopení toho, o co jde.

(Pokračování příspěvkem dalšího autora)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře