Jaké reformy a proč (271) Kaleta - Re: Anketa

3. listopad 2014 | 07.00 |

Další vyplněná (podrobně a s řadou inovací) anketa přišla od Jana Kalety.

Připomínám, že pracovní verzi monografie je přístupná v elektronickém časopisu Marathon ve Zvláštním čísle tohoto roku (pod ikonkou Mar14z.doc, 127. číslo tohoto časopisu) na stránce:

http://www.valencik.cz/ (vlevo v horní části).

V současné době vrcholí přípravy na první ze seriálu konferencí a v rámci ní uveřejňujeme i ohlasy na anketu k uvedené monografii, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/1759-jake-reformy-a-proc-265-anketa-k-monografii.html
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/1783-jake-reformy-a-proc-269-co-chybi-putinovi-2.html

Nyní vyplněná anketa J. Kaletou:

1. Jak je srozumitelná hlavní myšlenka (týkající se přechodu ke společnosti, jejíž ekonomika bude založena na produktivních službách), kterou jsme se snažili do textu monografie vtělit a kterou jsme se řídili při jejím zpracování?

Teoreticky je srozumitelná dobře – komunikace a zpětná vazba vede k inteligentnímu růstu a blahobytu.

- Máte k této myšlence nějaké výhrady?

Ano. Současný systém nepovažuji za vhodný k realizaci většiny návrhů, protože,

- veřejný sektor není efektivní při vykonávání úkolů jakéhokoliv druhu v porovnání se soukromým,

tj. financování veřejného sektoru zdaněním zlikviduje několikanásobek podobné soukromé produktivity, která nikdy nevznikne.

- Ani sebelépe naprogramované stanovy úřadů a škol nemohou, než napodobovat přirozenější a rychlejší zpětné vazby na volném trhu.

- Stále trvá problém prorůstání zájmových skupin právním systémem, protože tyto skupiny nenesou ekonomické ani právní riziko.

Na volném trhu nese riziko každý a padnout mohou i giganti (např. nedávno mobilní divize Nokie).

- Chtěli byste ji něčím doplnit?

Ano, nutností kampaně k nenásilné výchově dětí bez donucování a trestů (vč. školních).  První vlaštovkou práv dětí je např. NEVÝCHOVA.CZ. Prvních 5 let takové  (ne)výchovy v ČR by vytvořilo generaci lidí, schopných naplnit všechny účely reformy. Lidé, kteří vyrostli bez násilí, s komunikací a dohodami, by měli asi o 6-8 bodů vyšší IQ, mnohem větší sebevědomí, pevnější zdraví, delší produktivní život a podobně. IQ je sice lineární, ale jeho důsledky rostou exponenciálně. 6 bodů IQ může představovat rozdíl mezi sebevědomým pracujícím a kriminálníkem, neschopným si představit produktivní dohodu. Bez tohoto tématu nebude lidský kapitál nikdy kompletní.

2. Které části monografie považujete za nejlépe zpracované?

Většinu těch dlouhých a formálních.

3. Které části monografie považujete za problémové?

Ty vágně filosofické – např. Černík a Žák.

 A také svoje.

- Navrhujete je podrobit diskusi a následně přepracovat.

- Stylisticky upravit, zpřehlednit a zkrátit.

Ano své příspěvky chci pokud možno podle poznámek k prezentacím na pracovní části.

4. Co vám v monografii chybí, co doporučuje doplnit?

Projekt Nevýchova.cz, případně doplněný o materiály okolo Peaceful Parenting, které propaguje kanadský filosof Stefan Molyneux. Naprostou bombou by bylo začlenění jeho série Bomb in the Brain, založené na studii Adverse Childhood Experiences.

5. Kterého z našich, případně zahraničních odborníků byste doporučovali přizvat ke spolupráci?

Stefan Molyneux :)

6. Jaké další odborné zdroje doporučujete využít?

Rakouská škola ekonomie, Henry Hazlitt, Frederic Bastiat, Molyneuxovy knihy Everyday Anarchy a Practical Anarchy.

8. V čem vás text monografie inspiroval?

V nutnosti klást důraz na praktická řešení, která už dávno existují pod nánosem přesdudků. Adekvátní filosofie a teorie máme více, než dost.

9. Co ve vás vyvolalo kritickou reakcí, případně s čím principiálně nesouhlasíte?

S vynalézáním kola – hledáním řešení uvnitř starého systému, která by se jenom vrstvila a představovala další agendu pro veřejný sektor. Veřejný sektor je třeba likvidovat. Tím myslím především rušit regulace trhu a daňovou zátěž. To rozváže ruce skutečné společnosti produktivních služeb – kterou je soukromý sektor. Veřejnému sektoru se musí všechno napsat polopatě v zákonech a ani potom to nefunguje, soukromý sektor již vše přirozeně obsahuje, protože jde o hlubší, přirozenou vrstvu abstrakce.

Veřejný sektor představuje lokalizované řešení z dávných dob, kdy v Evropě mimo hradní nádvoří existovaly převážně vyhublé vesnice a hvozdy plné vlků a loupežnivých band. Dnes je situace mimo Hrad zcela jiná. Musíme se naučit pracovat se soukromým sektorem a to znamená rozvázat soukromému sektoru ruce!

10. Pokud se podaří založit tradici každoročně zpracovaných monografií navazujících na tuto a vycházejících z navrhovaného seriálu čtyř konferencí v následujících tří létech, čím se podle vás bude lišit pojetí a obsah monografie v příštím roce od letošní?

Zajímá mne zpětná vazba od lidí na projekt Nevýchova.cz.

Dále, je třeba připomenout účastníkům i veřejnosti knihu D. Carnegieho – Jak získavati přátele a působiti na lidi. Konference je plná intelektuálů včetně mě, kteří by si z této knihy měli učinit písmo svaté. Lidský kapitál se dá zušlechťovat pouze lidskostí a ani sebelepší odborník nepovznese posluchače, pokud se k nim nebude chovat lidsky. Lidskost a chování je kapitál, který v Česku po dobách komunismu zcela chybí. Doporučuji komentář Davida Grubera k českému vydání Carnegieho knihy 1992.

Nakonec můžeme zjistit, že méně je více a kombinace nepolitické rakouské ekonomie, spolu s Carnegieho humánním behaviorismem (zejména vůči dětem) vyřeší všechny zdánlivě složité problémy, jimiž se konference o LK zabývá. To je ostatně teze Molyneuxova i moje. Problémy nelze řešit na úrovni, na které vznikly, a vymýšlení nových jazyků a popisů se může ukázat  nošením dříví do lesa.

Doufejme, že:

- Podmínky ve společnosti (u nás a zejména v globálním kontextu) se natolik změní, že jako prioritní vyvstanou zcela jiné problémy; otázkou je, zda při jejich řešení bude moci teorie napomoci.

(Pokračování dalšími materiály)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář