(50.2) Hra: František a polští biskupové

4. duben 2013 | 22.36 |

Vzpoura v katolické církvi? Kdo to přehání - papež, nebo polští biskupové? Šance na změnu k lepšímu, nebo jen další marný pokus?

Úvodní poznámka

Někteří z členů našeho týmu, který se na VŠFS zabývá teorií her, mě upozornili na to, že píšu příliš moc. Nikdo prý nestačí seriál sledovat, nepřečte několik dílů a pak už zpoždění těžko dohání. Doporučili mi, abych do seriálu zařadil více dílů typu případové studie, které by reagovaly na konkrétní události a současně umožnily ukázat, že "herní uvažování" k něčemu je. Asi na tom něco bude. Pokusím se jim vyhovět.

Připomínám, že od 25. ledna tohoto roku uveřejňuji každý den jeden díl seriálu Teorie her jako bojové umění. Všechny díly seriálu uveřejněné do 24.3.2013 lze stáhnout na

http://www.vsfs.cz/?id=1685-pracovni-materialy

Díly počínaje (37.1) jsou věnovány rozboru hry typu Manželský spor, která má řadů půvabů.

Díly, které budou reagovat na konkrétní události (ve smyslu výše řečeného) budu číslovat (50.x), kde x je pořadí v rámci dané série; budou struně nazvány Hra s jejím pojmenováním.

Toto je druhý příspěvek tohoto typu

Nejdříve stručná data

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/297724-katolicka-cirkev-neni-charita-vzkazuji-papezi-polsti-biskupove.html

"Polský episkopát (sbor biskupů) vydal velikonoční prohlášení, v němž sděluje věřícím a nepřímo i papeži, že katolická církev není žádnou charitativní organizací. "Papež František chce chudou církev pro chudé, to však neznamená, že ji zbaví lidí bohatých, ani to, že se začne zbavovat kulturních památek nashromážděných Vatikánem za uplynulé dva tisíce let," prohlásil během nedělní mše varšavský arcibiskup Kazimierz Nycz. V podobném duchu zněla kázání na Velikonoční neděli po celém Polsku. "Posláním katolické církve je solidarita s chudými. Toto církevní společenství však není žádnou charitativní organizací. Její nejdůležitější rolí je hlásání spásy chudých a evangelia," vysvětluje se ve velikonoční výzvě věřícím Konference polského episkopátu. Výzvu podepsal i arcibiskup Wojciech Polak. "Materiální potřeby lidí v nouzi dokážou podstatně lépe uspokojit jiné organizace než církev," píše se ve výzvě. Františkův přístup se polské církvi nelíbí, upozornil list "Papeže, který hlásá skromnost, si ve Vatikánu náležitě váží, ale jeho tvrdohlavost, že se chce i nadále chovat jako biskup chudých, začíná konzervativní hierarchii, polskou nevyjímaje, stále více dráždit," napsal v neděli polský portál natemat.pl. Současně informoval o luxusních autech, v nichž se polští biskupové vozí, a přepychových palácích, kde žijí obklopeni bohatstvím."

O jakou hru se jedná?

První čtení: Jde o konflikt mezi dvěma koncepcemi, který se v katolické církvi odehrává po celá tisíciletí, jedním z jehož symbolů je i František z Assisi. K přečtení tohoto žádnou teorii her nepotřebujeme a můžeme se jen dohadovat o tom, jak toto "šídlo z pytle ven" souvisí s nestandardní výměnou papeže.

Druhé čtení: Zde je na místě připomenout kontextuální charakter her a vyjádření toho, jakým způsobem se mýlíme, z hlediska kontextuálního charakteru her. Papež František a polští biskupové totiž hrají své hry v úplně odlišných kontextech:

- Polští biskupové jsou v závětří "euroatlantického základu naší civilizace", jsou součástí "establishmentu", ve kterém hraje důležitou roli investování do společenské pozice (zcela se rozcházející s principem skromnosti, přiměřenosti spotřeby apod.) a ve kterém dochází k propojování získávání majetku s rolí struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad (viz i celá řada skandálů, které poznamenaly samotný Vatikán).

- Papež František byl dosazen těmi, co v rámci establishmentu usilují o určitou (spíše přiměřenou) reformu církve a zejména pak těmi, co jsou "v první linii", hrají kontextuální hry v prostředí, ve kterém katolická církev právě díky svému propojení s establishmentem "euroatlantického základu naší civilizace" prohrává v konkurenci s jinými náboženstvími a jinými církvemi.

V rámci tohoto druhého čtení lze stanovisko polských biskupů chápat jako omyl vyplývající z neznalosti těch her, s nimiž má katolická církev v Latinské Americe, v Jižní i Střední Africe, na Filipínách, v Indonésii apod. až nepříjemně přímou zkušenost. Prostě dosazují do "matice výplat" jiné hodnoty, než jaké jsou dosazovány těmi, kteří se o zvolení papeže Františka zasloužili.

Třetí čtení: Stanovisko polský biskupů však může být chápáno i jako pokusný balónek. V establishmentu "euroatlantického základu naší civilizace" hraje klíčovou roli vertikální a horizontální hierarchie jader vyjednávání vlivu mezi strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad propojených se sítěmi založenými na pozičním investování, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/88-teorie-her-jako-bojove-umeni-30.html

http://radimvalencik.pise.cz/90-teorie-her-jako-bojove-umeni-31.html

a zejména:

http://radimvalencik.pise.cz/91-teorie-her-jako-bojove-umeni-32.html

V rámci této hierarchie jader se předjednává vytváření rovnováhy mezi - na jedné straně - tlakem na reformu či obrození pramenícím z narůstajících problémů a - na druhé straně - snahou uchovat stávající základní ideové paradigma založené na silovém řešení problémů, uplatňování nástroje dvojího metru k vynucování poslušnosti, pěstování obrazu nepřítele (a nejen obrazu) atd. A my budeme mít možnost sledovat téměř v přímém přenosu, jak to bude probíhat. Stačí mít jen potřebné "čtecí zařízení".

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře