Jaké reformy a proč (102): Sport a trh I

18. květen 2014 | 08.00 |

Věnována památce doktora Martina Strnada

Předevčírem jsem napsal příspěvek, v němž jsem zmínil možnost využít HCC (smlouvy o lidském kapitálu), které by měly formu přenesené ceny, při odměňování trenérů v některých sportovních disciplínách. Znamenalo by to, že příjem trenéra např. hokejového dorostu by byl odvozen od toho, kolik jeho svěřenci (pochopitelně ti nejlepší, co např. budou hrát v NHL či v národním týmu), vydělají, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/1309-jake-reformy-a-proc-100-financovani-sportu.html

K tomu jsem dodal, že tento nápad:

- Jednak vyvolá množství námitek proti možnosti uplatnit mechanismus přenesené ceny v dané oblasti.

- Jednak se ukazuje, že každá z námitek, které připadají v úvahu, má zpravidla nesmírně zajímavé pozitivní řešení, které obohacuje pohled na možnost využití přenesené ceny.

Dnes uvedu, jaké námitky proti navrhovanému způsobu financování lze uvést:

1. Jedná se o typický případ, kdy HCC nelze ze zásadních důvodů uzavřít, protože svěřenci trenéra, kteří teprve začínají (a o ně se jedná), jsou ve věku, kdy z důvodu neplnoletosti nejsou způsobilí k právním úkonům a tudíž nejsou schopni příslušné smlouvy uzavírat.

2. Práce trenéra při přípravě mladých lidí se v podobě příjmu těchto lidí ve velké většině sportů projeví až s odstupem mnoha let (5-10 i více), nevržený mechanismus není proto dostatečně motivující; mohlo by se dokonce stát, že nejvíce peněz by přicházelo trenérovi až po jeho smrti.

3. Nelze odlišit význam práce trenéra od podmínek, které pro mladé lidi vytvořil příslušný sportovní klub (což také není zadarmo), jakou roli sehráli rodiče, škola, pracoviště apod.

4. Znamenalo by to další zvýšení role trhu ve sportu a další morální devastaci tohoto odvětví, které je beztak poznamenáno velkou komercionalizací a přestává sloužit původnímu účelu.

5. Navržený model pracuje s představou, že lidí jsou schopni uvažovat v dlouhém časovém období a že mohou být motivováni dlouhodobými očekáváními. Tak tomu v realitě není. Každý chce úspěch, peníze, slávu apod. co nejdříve.

K tomu mám dvě otázky k zamyšlení (pokud odpověď na ně uvedete v komentáři, budu velmi vděčný):

1. Napadne někoho ještě další námitka či námitky?

2. Jak se lze s některou s námitek vyrovnat?

Zítra uvedu, jak se lze s jednotlivými námitkami  vyrovnat.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře