Jaké reformy a proč (100) Financování sportu

16. květen 2014 | 08.00 |

Jedná se o stý příspěvek v rámci tohoto seriálu. Je stručný. Kdo se zamyslí nad problémem (dvěma otázkami), které formuluji v závěru, zjistí, že je mu zcela oprávněně patří toto důstojné zařazení. Ostatně otázka "Jak by mohla fungovat přenesená cena v hokeji?" či v dalších sportech, je sama o sobě dost zajímavá. Kdybychom ten problém zvládli, neměli bychom možná dnes ty starosti, co na současném mistrovství máme. Je to cesta k tomu, abychom zase byli MISTŘI.

Jednání mezinárodní vědecké konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe (14.5.2014) v Karviné pořádané Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Opavě) přineslo k problematice role produktivních služeb (služeb umožňujících nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu) řadu poznatků.

Připomenu příspěvek, který jsem zde přednesl:

http://radimvalencik.pise.cz/1078-jake-reformy-a-proc-17-lazenska-pece.html

Z hlediska toho, čím se zabývám, byl nejpřínosnější příspěvek E. Vavrečkové "Aktuální situace v českém lázeňství", jehož obsah by se dal stručně charakterizovat "důsledky šetření na nesprávném místě" či přesněji "jak to dopadne, když se lázeňství nechápe jako odvětví poskytující produktivní služby". Příspěvku E. Vavrečkové budu věnovat pozornost v některém dalším pokračování.

V reakci na mé vystoupení přišel J. Helešic se zajímavou informací. Podle něj byla myšlenka HCC (smlouvách o lidském kapitálu) formou přenesené ceny zvažována při odměňování trenérů v některých sportovních disciplínách. Znamenalo by to, že příjem trenéra např. hokejového dorostu by byl odvozen od toho, kolik jeho svěřenci (pochopitelně ti nejlepší, co např. budou hrát v NHL či v národním týmu), vydělají. V diskusích to prý okamžitě narazilo na nepochopení a řadu výhrad.

Půvab této myšlenky je několikanásobný:

1. Velmi dobře ilustruje, o co při HCC založených na využití přenesené ceny jde (kdy je ten, kdo vzdělávací služby poskytuje, placen z ceny generované a přenesené z navazujícího trhu, z trhu, kde se uplatní lidský kapitál, na jehož nabývání měl podíl).

2. Okamžitě vyvolá množství námitek proti možnosti uplatnit mechanismus přenesené ceny v dané oblasti.

3. (...a to je to nejzajímavější:) Každá z námitek, které připadají v úvahu, má zpravidla nesmírně zajímavé pozitivní řešení, které obohacuje pohled na možnost využití přenesené ceny.

Zkuste (opravdu to stojí zato):

1. Formulovat námitky proti možnosti uplatnit mechanismus přenesené ceny v dané oblasti. – Každého by měly napadnout nejméně tři naprosto zásadní důvody "proč to nejde".

2. Návazně pak se pokusit vymyslet, "jak by to přece jen šlo".

(Nejsou to jen nějaké intelektuální hrátky – je to o podstatě toho, o co v ekonomice založené na produktivních službách jde a jak ji nastartovat.)

V některém z blízkých pokračování se k této problematice vrátím. Doufám, že budu moci těžit i z námětů, které dostanu.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře