Jaké reformy a proč (98): Konference LK

14. květen 2014 | 05.11 |

V dnešním pokračování seriálu o reformách uveřejňuji důležitý materiál, který již velmi podrobně popisuje to, jak proběhne 17. ročník mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Jeho součástí bude mikrosympózium a navazující workshop, kde počítáme s účastí odborníků z různých oblastí, kterých se daná problematika týká nejen přímo, ale i zprostředkovaně ve smyslu aktivního nebo pasívního vztahu k využívání produktivních služeb. Červeně jsou zvýrazněny nejdůležitější pasáže, které se týkají těch, co mají zájem zúčastnit se pracovní části konference:

Předběžný koncept a logistika konference k lidskému kapitálu 2014

17. ročník mezinárodní vědecké konference bude mít dvě části:

a) Mezinárodní, která bude mít formu mezinárodní vědecké konference. Proběhne v prvním týdnu v listopadu (3. až 7. listopad podle možností hlavních vystupujících ze zahraničí). Půjde o akci pořádanou CERGE ve spolupráci s VŠFS. Za VŠFS bude odborným garantem P. Matějů.

Tato mezinárodní část konference se zaměří se na formování různých dimenzí kompetencí člověka, zhodnocování vzdělání a kompetencí na trhu práce a v životě. Bude obsahovat mj. tato témata:

 • specifický vliv rodiny a školy na kompetence: nepřímé ověřování přidané hodnoty vzdělání  efektivita vzdělávacích systémů,
 • kompetence, pohlaví a věk: do jakého věku kompetence rostou, kdy nastává zlom, jak rychle u koho a za jakých okolností ubývají,
 • vliv náročnosti zaměstnání a celoživotního vzdělávání: skutečný stav life-long learning
 • specifické efekty formálního vzdělání a skutečných kompetencí na zaměstnání a příjem – mezinárodní srovnání,

0pt" class="MsoNormal">rozšíření klasické "mincerovy" rovnice pro lidský kapitál o přímo měřený lidský kapitál – návratnost investic do vzdělání z hlediska vlivu vzdělání na kompetence

 • komplexní výkladový modelu úspěchu na trhu práce.
 • Na konferenci budou prezentovány výsledky použité poměrně sofistikovaných matematických modelů, zúčastní je jí přední světoví odborníci (předpokládá se účast G. Psacharopoulose, některých žáků nobelisty J. Heckmana, a dalších). Výsledkem budou nejprve konferenční příspěvky a poté články týkající se identifikace nevyužitých možností, příp. i problémů v oblasti nabývání a uplatnění kompetencí u nás a ve srovnání se světem.

  Tato část konference se uskuteční v prostorách CERGE a nebude vyžadovat žádné náklady ze strany VŠFS.

  b) Pracovní, kterou formou mikrosympózia a navazujícího workshopu uspořádá VŠFS (záměrně) o týden později. Na něm budou propojeny dva tematické okruhy:

  • Využití poznatků a závěrů z hlavní části konference k řešení tradiční problematiky lidského kapitálu a investic do vzdělání: Na co bude nutné se soustředit v dalším období, kde jsou největší nevyužité možnosti apod. (Podklady z hlavní části konference budou zaslány účastníkům pracovní části konference a ti budou mít možnost s jejich využitím doplnit své vystoupení na mikrosympóziu, proto je pracovní část posunuta o týden.)
  • Podklady získané během přípravy pracovní části konference dle dříve zveřejněného postupu, viz:
   • Každý účastník zpracuje základní teze (v rozsahu maximálně 5 stran), které budou v plném znění poskytnuty všem ostatním účastníkům (jako základ diskuse na konferenci) a zveřejněny v nerecenzované části sborníku.
   • Termín odevzdání tezí: 31.8.2014 (teze budou vyvěšeny na www.vsfs.cz a takto zpřístupněny všem účastníkům).
   • Na konferenci každý z účastníků přednese příspěvek ve standardní úpravě (maximálně 15 stran), ve kterém bude moci reagovat na zveřejněné teze jím vybraných účastníků konference.
   • Do měsíce po skončení konference bude moci každý účastník dodat druhý příspěvek ve standardní úpravě (maximálně 10 stran) reagující na průběh konference.
   • Při výběru příspěvků do recenzované části sborníku bude kladen zvláštní důraz na to, jak každý z autorů reagoval na teze a příspěvky jiných (jím vybraných) účastníků konference.

  Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/1204-jake-reformy-a-proc-63-konference-lk-2014.html

  Předpokládáme, že touto formou umožníme spojit využití významných souborů dat a silných výzkumných technik s odbornou výměnou poznatků, které vzejdou z názorově širšího zázemí jak těch, kteří se zabývají danou problematikou přímo, tak i těch, kterých se využití a uplatnění lidských kompetencí v různých oborech bezprostředně týká.

  Tato část konference se uskuteční v prostorách VŠFS.

  (Pokračování)

  Zpět na hlavní stranu blogu

  Hodnocení

  1 · 2 · 3 · 4 · 5
  známka: 0.00 (0x)
  známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

  Komentáře