Jaké reformy a proč? (8) Penzijní systém

25. leden 2014 | 13.30 |

Slíbil jsem, že představím svůj pohled na komplex reforem. které mohou s nejmenšími ztrátami a co nejvíce v souladu s přirozenými tendencemi společenského vývoje podpořit přerod postindustriální společnosti ve společnost, jejíž ekonomika je založena na produktivních službách, tj. službách umožňujících nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu.

Možná trochu nečekaně začnu problematikou systému penzijního zabezpečení. Proč právě zde? To není na první pohled tak zřejmé.

Připomenu, že hlavní, o co v reformách, které by podpořily přirozené tendence směřování ke společnosti, jejíž ekonomika je založena na produktivních službách, tuto změnu srovnatelnou s průmyslovou revolucí (a možná ještě významnější i osudovější), je vytvoření následující zpětné vazby: Zpětné vazby mezi (koneckonců ekonomickými) efekty produktivních služeb a zdroji financování, které získává ten, kdo tyto služby poskytuje.

Pro názornost připomenu, kde tyto efekty vznikají:


       Věk:            0                 20                40                 60                80

0pt;font-family:"Times New Roman","serif"">

Poskytovatelem příslušných služeb mohou být nejrůznější subjekty:

- jednotlivé články vzdělávacího systému,

- rodina jako hlavní subjekt zajišťující výchovu,

- nejrůznější zdravotnická, ale i třeba lázeňská zařízení,

- rekvalifikační či relaxační firmy

apod.

Vytvoření příslušné zpětné vazby na základě relativně stálých pravidel je důležité z několika důvodů:

- Obecně k tomu, aby bylo vytvořeno dostatečně motivující prostředí.

- Aby ten, kdo se zaslouží o výrazné efekty v dané oblasti mohl rozšířit svou aktivitu podobným způsobem, jakým dochází k šíření inovací v kterékoli produktivní oblasti.

- A návazně pak, aby tím procesem šířením inovací byly z dané oblasti vytlačeny neefektivní subjekty, resp. aby i ony musely přejít na efektivní formy činnosti v oblasti služeb umožňujících nabývání, uchování či uplatnění lidského kapitálu.

- V neposlední řadě pak právě proto, že pokud si finanční prostředky vznikající efekty v oblasti poskytování produktivních služeb přivlastňuje někdo jiný, tak to bude právě ten, kdo má zájem na uchování daného stavu a kdo tyto prostředky bude zneužívat k udržení "dobyté pozice" tak, aby k žádným změnám nedošlo.

- A koneckonců proto, aby existovala dostatečná ekonomická (a nejen ekonomická) síla k prolomení ekonomické a společenská segregace vytvářené pozičním investováním, návazně pak aby se vytvořila reálná ekonomická základna pro naplnění vyšší míry rovnosti příležitostí a s tím spojeného společenského vzestupu každého jednotlivce.

Nyní důležité tvrzení, jehož smysl vyplyne postupně:

Reformování tzv. prvního (průběžného) pilíře penzijního systému je naprosto zásadní podmínkou pro to, aby příslušná zpětná vazba mezi (koneckonců ekonomickými) efekty produktivních služeb a zdroji financování, které získává ten, kdo tyto služby poskytuje, byla vytvořena ve většině případů, kterých se to týká. Podmínkou je to, aby tento pilíř byl plně zásluhový, tj. aby každý dostal přesně tolik, kolik do tohoto systému vložil.

V dalších pokračováních uvedu:

1. Co to znamená (z obecné formulace ještě není zcela zřejmé, jak příslušný systém vytvořit).

2. Proč je to tak důležité z hlediska vytvoření motivačního prostředí k přesunu těžiště ekonomického vývoje do oblasti poskytování produktivních služeb.

Nyní jen předznamenám, že právě důsledným naplněním principu, že kdo kolik tam vložil, tolik dostane zpět, se vytváří reálný základ skutečné společenské solidarity a nikoli tím, že princip zásluhovosti je omezován "předčasným" či přesněji "nesystémovým" vložením různých prvků přerozdělování do penzijního systému.

Závěrečná poznámka:

Vím, že to, co píšu, není zcela jednoduše srozumitelné, a že někomu se může zdát to, co píšu příliš kontroverzní. Připomenu v této souvislosti, že hledáme cestu řešení současných problémů, kterou najdeme jen tehdy, když se vymaníme ze slepé uličky setrvačného vidění reality, když budeme pracovat s dostatečnou invencí. Proto se nám může v prvních krocích výkladu zdát něco "nestravitelné", "ne zcela pochopitelné", "proti srsti jdoucí" apod. Ale právě proto se nám postupně vyjeví řešení v celé jeho kráse.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře