(71.151) Hra: Co přinesl 29.10.13 – Superaféra 139

2. listopad 2013 | 03.49 |

Schizma v ČSSD, které vzniklo v den státního svátku republiky, předznamenalo nejvýznamnější události, které proběhly a byly medializovány v úterý 29.10.2013. B. Sobotkovi se podařilo úspěšně stabilizovat svoji pozici, aby hra na prohlubování schizmatu mohla pokračovat. Obě strany mohou opakovat své argumenty a zesilovat je v reakci protivníka prakticky donekonečna:

- B. Sobotka: Mám mandát k tomu, abych vedl stranu jako předseda a jen ÚVV může toto rozhodnutí změnit. To, co se stalo, byl puč.

- M. Hašek a spol.: Nemění se předseda, v kompetenci předsednictva je určit vyjednávací tým. B. Sobotka musí nést zodpovědnost za výsledek voleb, ale on to neunesl.

- B. Sobotka: Nejen já nesu zodpovědnost za výsledek voleb, ale i ti, co mně podráželi nohy a to byla hlavní příčinou neúspěchu.

- M. Hašek: Hlavní příčinou neúspěchu bylo koketování s pozicí "bývalé stojedničky" a možnosti spolupráce s ní proti M. Zemanovi.

(Záměrně argumenty trochu stylizuji, ale jakákoli argumentace obou stran bude konvergovat ke sporu o roli M. Zemana, který bude klíčová.)

Jsme svědky standardní hry, která má následující parametry:

- Obě znepřátelené strany (schizmatu) se dopustili velkých selhání.

(V tomto případě před volbami přehlížením role normálních lidí a toho, co chtějí normální lidé, dále pak stupňováním konfliktu, neschopností se dohodnout.)

- Obě strany jsou si nyní vědomy, že teď podstatnou roli bude mít normální lidé. V daném případě již nejen členská základna ČSSD, ale i širší veřejnost, která bude v logice široké "protizemanovské" koalice (a "probývalostojedičkové" koalice) do politického boje vtahována.

A co občan? Ten má jedinečnou příležitost využít doporučení V. Dvořákové v její knížce

Nenechat se vtáhnout do hry, ve které má být pouhou figurkou. Mj. právě to, že jsou lidé vtahováni do hry jen jako figurky, byl jeden z důvodů, proč jsem tehdy (25.1.2013 na svém blogu) odstartoval seriál "Teorie her jako bojové umění", viz:

Motto: "Každé malé dítě vám odmítne hrát hru, která nemá pravidla, kde se pravidla mění nebo kde někdo podvádí: "To nemá cenu..." Proč my tu hru s politiky i nadále hrajeme a necháme si to líbit?" (Vladimíra Dvořáková, Rozkrádání státu, s. 22)...a nejenže si to necháme líbit - dodal bych - někteří z nás do různých her, které nemají pravidla, v nichž se podvádí, dokonce vstupujeme a jsme přesvědčeni, že je to správné. Přitom jsme pouhými figurkami či dokonce jen pěšáky, které jsou ochotni ti, co nás do těchto her vtahují, obětovat. A také dříve nebo později obětují. V těch hrách, o kterých oni vědí, ale my ne. V těch hrách, ze kterých oni mají prospěch, ale my ne. Pokud chceme pochopit, o co v současné době jde, a neprohrávat, je dobré - podle mě dokonce nutné - osvojit si teorii her jako bojové umění. Přesněji pochopit základy těch částí teorie her, které se bezprostředně týkají našeho každodenního života, tak, abychom byli schopni on-line rozpoznávat standardní situace, orientovat se a obstát v nich.

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/49-teorie-her-jako-bojove-umeni-1.html

Tři čtvrtě roku staré, ale dnes se mi to zdá prorocké a aktuální. Pod kouřovou clonou vzájemného nepřátelství a vzájemného znepřátelování jsme připravování o výsledek mimořádných voleb, struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad mají ideální příležitost obsadit institucionální prostor, aniž bychom si toho povšimli.

Moje doporučení?: Snažte se nenechat vtáhnout do hry a posuzovat vše z nadhledu. Snažte se kriticky vnímat argumenty obou stran, zejména té, která je vám více sympatická. K té musí být každý, kdo chce pochopit, více kritický a vidět ji očima argumentace té strany, která je mu nesympatická.

Nestaňte se figurkou, která je z pozice svého přesvědčení, že stojí na správné straně, snadno manipulovatelná. Figurky se mění v takových bitvách v kanónenfutr. A v tomto případě žádná ze stran nestojí za žádnou oběť. Požadujte, aby obě strany nesly odpovědnost. To vše sice ještě není dostatečné, ale nenahrává to těm zákulisním silám, co tuto hru rozehráli. A umožní vám to lépe vidět pod pokličku toho, co se děje. A kdo chce víc, ať se průběžně učí teorii her jako bojové umění – jak z toho, co říká teorie, tak i z toho, co přináší realita.

Nyní k tomu, co proběhlo 29.10.2013:

Ještě před tím, než bylo rozhodnuto, že situace neudržitelného způsobu vládnutí "bývalé stojedničky" se bude řešit mimořádnými volbami, jsem napsal, co je největší problém "bývalé stojedničky". Totiž to, že považuje za normální to, co normální není, že není schopná sebereflexe. A "bývalá stojednička" se nezměnila. Ztratila násobně větší počet mandátů než ČSSD, ale už zase rozdává rozumy. Místo, aby se snažila vyslyšet hlas voličů, kteří ji de facto vypískali, kritizuje vývoj v ČSSD. Ten má sice různé podivné parametry, na tomto vývoji je i mnoho znechucujícího. Ale je to i určitá reakce na hlas příznivců ČSSD, kteří dali jasně najevo, že stávající způsob vládnutí v ČSSD, stávající chování vedení k členské základně jí vadí a dělá ČSSD nedostatečně důvěryhodnou. To je přirozené a je lépe, když si ČSSD vyřeší své problémy, než začne být sestavována vláda. Aspoň bude zřejmější, o jakou ČSSD se jedná a jaký je v ní hlas členské základny, které se nyní všichni dovolávají. Místo toho, aby "bývalá stojednička" promýšlela, co s vlastním selháním, pranýřuje druhé. Včera M. Kalousek a M. Němcová. Dnes K. Schwarzenberg. Rychle zapomněli, jak vládli, co tu napáchali a proč byli vypískání. Zde je dnešní rozhovor K. Schwarzenberga pro Právo dle Novinky.cz:

Co soudíte o situaci v ČSSD?

U nás politické strany nekončí porážkou, nýbrž sebevraždou, a soc. demokracie se o to snaží.

Nepřehodnotíte úmysl nejít do vlády? Pokud selže ČSSD, nezkusíte to s ANO?

S lidovci, s ODS milerád. ANO nevím, co je. Až se ukáže, co ti hoši chtějí, tak se uvidí.

Není to ignorace vůle voličů? Politici si přece nemohou stěžovat, jak rozdali karty, a musí hrát.

Ale rozdali je tak, že nelze dobře hrát. To se holt stává. Soc. demokracie je sice vítězná strana, ale nevím, co bude. Jestli se rozdělí na dvě strany, což je úmysl pana prezidenta. Na prezidentskou sociální demokracii a na opoziční soc. demokracii. Vše je v pohybu, a proto je lepší se na to zatím jen dívat.

Jak hodnotíte roli Michala Haška?

Přispívá k sebevraždě své strany. A víte, jak se mezi sebou v ČSSD oslovují?

Přátelé.

Aspoň vidíme, co to přátelství a věrnost je. Nejvíce mi vadí to, že to nedělají z vlastní síly, ale jako malí kluci v obecné škole běží na Hrad k panu učiteli a žalují na Sobotku a chtějí proti němu pomoc. Jestli toto je sociálnědemokratická strana, tak potěš pánbůh, to je přece strašná politická kvalita.

Kdybyste si měli zvolit mezi tím, jít s Babišem do vlády, nebo předčasné volby, co byste si vybrali?

To raději předčasné volby, aby se to projasnilo.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/317542-socialni-demokracie-pacha-sebevrazdu-mini-schwarzenberg.html

Další rozhovor uskutečnilo Právo s B. Sobotkou, zde je dle Novinky.cz:

* Pane předsedo, hovoříte o tom, že jste pokus o vaše sesazení očekával, ať by byl volební výsledek jakýkoliv. Přesto, nepřekvapil vás postup odpůrců na jednání předsednictva ČSSD?

Mě to zaskočilo hlavně lidsky, protože jsem takovou podlost na jednání předsednictva strany neočekával. Přišel jsem tam proto, abychom jednali o programových podmínkách pro vyjednávání s ANO a s KDU-ČSL. A tohle mě opravdu lidsky zaskočilo. To, že jsem to očekával, souviselo s oním hlasováním v srpnu na ústředním výkonném výboru, kde uprostřed kampaně někteří kolegové navrhli tajné hlasování o pozici lídra. A tehdy nás to ve volbách hodně poškodilo.

* Nejsou to příliš silná slova, když přirovnáváte své oponenty ke Zdeňku Fierlingerovi, který uvrhl soc. dem. do náruče KSČ?

Víte, i tehdy byly jakési snahy o manipulace demokraticky zvolených orgánů. Jako předseda strany mám jasný mandát od sjezdu. Pokud chce kdokoliv předsedu strany odvolat, může to udělat na jednání ústředního výkonného výboru. Předsednictvo strany není orgán, který by měl odvolávat předsedu ČSSD. Je to 33 lidí s právem hlasovacím, strana má 23 tisíc členů.

* Byl jste odstraněn z vyjednávacího týmu. Přesto budete dál o vládě vyjednávat. Myslíte, že se s vámi lídři ostatních stran za takové situace budou bavit?

Především je výsměchem voličům, pokud předseda strany, který tři měsíce objíždí republiku, vede volební kampaň a dává závazky osobně za ČSSD, je vzápětí po volbách vyřazen z vyjednávacího týmu. To je absolutně absurdní a po pravdě řečeno, velmi mě to rozčílilo. A pokud jde o jednání s ostatními stranami, chci, aby se vyjednávání sjednotilo. Chci vyzvat Michala Haška, aby se vyjednávací týmy sjednotily, protože nemá žádný smysl, aby vyjednával on samostatně, abych vyjednával já, jako předseda strany, samostatně. Ať se ty týmy sjednotí pod vedením předsedy strany a není žádný problém.

* Když bude akceptován váš návrh, myslíte, že bude chaos ukončen?

Usiluji o to, aby se celá krize vyřešila. A ta krize se vyřeší tím, že se vyjednávací týmy sjednotí, respektive, že do vyjednávacího týmu bude zahrnut zpět předseda strany, a že ho předseda strany povede. V posledních hodinách jsem dostal obrovské množství podpůrných reakcí od členů ČSSD. Už dostávám i usnesení od místních organizací, které se budou scházet i v příštích dnech. Budou se vyjadřovat okresní organizace. Jako předseda strany mám právo, abych vedl vyjednávání po volbách.

* Jak budete situaci v ČSSD řešit? Na kdy svoláte grémium a ústřední výkonný výbor?

Chtěl bych, aby se politické grémium sešlo ve čtvrtek. Mělo by jednat o vyjednávání s ostatními stranami. Chtěl bych se také ve čtvrtek domluvit na termínu svolání ÚVV. Ten zatím ještě avizovat nechci. Rozhodnutí ÚVV je důležité pro řešení schizofrenie, která teď v ČSSD je.Chci na tomto jednání také navrhnout, aby se sešel mimořádný sjezd strany, a to ještě před evropskými volbami, a na něm dalo celé vedení strany své funkce k dispozici. Protože souhlasím s tím, že náš volební výsledek zůstal za očekáváním. Byť jsme volby vyhráli a máme šanci sestavit vládu. A to je rozdíl oproti roku 2010, tehdy jsme žádnou šanci sestavit vládu neměli.

* Nenavrhnete na ÚVV odvolání Haška nebo třeba Zdeňka Škromacha z vedení strany?

Nic takového navrhovat nebudu, nemohu ale ručit za členy ÚVV. Předpokládám, že řada lidí tam přijede podobně rozčilená, jako jsem nyní rozčilen já. Nicméně, mým cílem je, aby soc. dem. postupovala jednotně. A věřím, že kolega Hašek s kolegou Tejcem to pochopí a přestanou organizovat podobné rozkladné aktivity.

* Dokážete si po tom všem představit, že by Hašek, Tejc nebo Škromach byli členy vámi vedené vlády?

Nechci nic takového vylučovat. Opakuji, že můj zájem jako předsedy strany je, aby soc. dem. působila jednotně, odpovědně vůči miliónu hlasů, které jsme dostali ve volbách. Na druhou stranu, pokud puč bude neúspěšný, kolegové, kteří ho zorganizovali, by měli vyvodit určitou osobní zodpovědnost.

* Nicméně – přes všechny hádky v ČSSD – o premiérovi rozhodne prezident. Neuškodí vám, že jste se rozhodl nezúčastnit předávání státních vyznamenání na Hradě?

Kdyby nedošlo v neděli k oné mimořádné situaci na jednání předsednictva, tak bych nepochybně mířil na Hrad. Vzhledem k tomu, že na základě pokusu o puč se uskutečnila velká demonstrace na mou podporu, přišlo podle mého názoru minimálně tisíc lidí, tak jsem se rozhodl diskutovat s lidmi a poděkovat jim za to, že přišli vyjádřit svůj názor.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/317543-takovou-podlost-jsem-necekal-rekl-sobotka-o-pokusu-o-sesazeni.html

Následně Novinky.cz zveřejnily plán B. Sobotky:

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka v úterý přišel s dalším protitahem proti svým odpůrcům. Na neděli 10. listopadu svolal klíčové jednání ústředního výkonného výboru, nejvyššího orgánu ČSSD mezi sjezdy. Novinkám řekl, že chce na rokování prosadit konání mimořádného sjezdu strany v březnu 2014. V uplynulých dnech Sobotka hovořil i o tom, že si na jednání nechá potvrdit mandát lídra poté, co jej předsednictvo vyzvalo k odchodu z čela strany a vyškrtlo z týmu, který by měl jednat s potenciálními koaličními partnery. O mimořádném sjezdu hovořil i místopředseda Michal Hašek, který je považován za Sobotkova hlavního oponenta ve vedení ČSSD. Ten v pondělí uvedl, že bude žádat "o svolání mimořádného sjezdu hned po dokončení jednání o nové vládě”. Spor ve straně by mohl dál eskalovat odpoledne, kdy se bude volit předseda poslaneckého klubu ČSSD. Kandiduje Jeroným Tejc, který je příznivcem Haška, podle některých informací se ale o post bude ucházet i Sobotkův stoupenec. Uvažuje se o Lubomíru Zaorálkovi. Podle informací Práva by to ale mohl být i Jan Hamáček. Někteří zvolení poslanci chtějí neutrálního kandidáta.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/317580-sobotka-presel-do-ofenzivy-svolal-jednani-a-chce-prosadit-mimoradny-sjezd.html

Poté dalo Právo slovo i M. Haškovi, zde je rozhovor s ním dle Novinky.cz:

* Pane první místopředsedo, vy jste se v neděli pokusili dotlačit Bohuslava Sobotku k rezignaci, odstranili jste ho z vyjednávacího týmu o nové vládě. Proč jste to učinili? Nyní jste obviňováni z pokusu o puč.

Musím zásadně odmítnout interpretaci Bohuslava Sobotky o tom, že rozhodnutí dvoutřetinové většiny demokratického legitimního orgánu, předsednictva ČSSD, je pučem. Ukazuje se, že Bohuslav Sobotka ztrácí poslední zbytky sebereflexe za nejhorší volební výsledek soc. dem. v novodobé historii ČR. Jsem přesvědčen o tom, že nedělní téměř pětihodinová diskuse na předsednictvu ukázala, že většinový názor ve vedení strany je takový, že pan předseda měl převzít osobní odpovědnost za výsledek voleb. Předsednictvo ho vyzvalo k rezignaci, on to odmítl. To je samozřejmě věcí politického rozhodnutí Bohuslava Sobotky. Nicméně zároveň předsednictvo určilo vyjednávací tým o nové vládě. Soc. dem. je si vědoma odpovědnosti vítěze voleb za nalezení stabilního politického řešení v ČR. Soc. dem. i nadále usiluje o to, aby sestavila stabilní vládu. A ta je jedinou zárukou, aby se nekonaly předčasné volby.

* Bohuslav Sobotka a jeho příznivci ale tvrdí, že jste se nejprve tajně dohodli s prezidentem Milošem Zemanem, ten pak prohlásil, že si počká na výsledek jednání předsednictva, a následně došlo ke schválení výzvy.

Zásadně odmítám takovéto účelové vytváření mýtů, polopravd a některých skutečností tak, jak to nyní dělá pan předseda Sobotka a někteří jeho příznivci. Pan předseda Sobotka prostě, bohužel, neustál to, že v neděli jej předsednictvo soc. dem. dvoutřetinovou většinou vyzvalo k rezignaci. Připomenu, že v roce 2010 tehdejší předseda soc. dem. Jiří Paroubek, když soc. dem. pod jeho vedením ve volbách získala ještě o dva procentní body více, odstoupil. A tehdejší první místopředseda ČSSD, který se jmenoval Bohuslav Sobotka, mj. v reakci na odchod Jiřího Paroubka řekl, že to otevírá prostor pro změny v ČSSD. Myslím, že pokud pan Bohuslav Sobotka drží logiku, kterou měl v roce 2010, tak teď by měl i on otevřít prostor pro změny v ČSSD.

* Bohuslav Sobotka odmítá odstoupit, vy vedete tým. Nemůže takové dvojvládí poškodit soc. dem. při vyjednávání o nové vládě?

Soc. dem. je demokratická strana, má svoje vnitřní rozhodovací mechanismy, má svoje vedení. Jedním z orgánů je předsednictvo a to v neděli nějak demokraticky rozhodlo. Prostě jedním ze základních funkcí pro fungování ČSSD je respekt k demokratickému rozhodování.

Rozumím tomu, že se panu Sobotkovi nelíbí, že ho předsednictvo strany vyzvalo k rezignaci. Ale pokud je skutečným demokratem a ctí rozhodnutí orgánů ČSSD, tak předpokládám, že by pan Sobotka měl takovou výzvu vyslyšet. To je první moment. Tím druhým je, že jsem velmi znepokojen, když čtu některé výroky, například výroky Miroslava Kalouska, známého přítele ČSSD, soc. dem. vlád a soc. dem. premiérů ve vztahu k Bohuslavu Sobotkovi. A je mi velmi líto, že se výroky Miroslava Kalouska až nápadně kryjí s výroky například Jiřího Dienstbiera. Myslím, že o mnohém to svědčí. Když jsme v minulých týdnech a měsících upozorňovali na riziko sbližování části soc. dem. a TOP 09, tak myslím, že teď oba pánové ukazují, že jsme asi měli pravdu.

* Vaši odpůrci tvrdí, že jste na stříbrném podnose předali ČSSD prezidentu Zemanovi.

Jakoukoliv interpretaci, že by teď Miloš Zeman řídil ČSSD, odmítám. Je to interpretace lidí, kteří se ocitají v menšině, kteří v zásadě vedli soc. dem. až k tomuto volebnímu debaklu. Připomenu, že Jiří Dienstbier neuspěl v prezidentské volbě. Nyní soc. dem. zvítězila pouhými 20,5 procenta pod vedením Bohuslava Sobotky. Myslím, že soc. dem. v příštích týdnech a měsících ukáže, že bude znovu silnou a sebevědomou stranou, která bude řízena z Lidového domu. Nikoliv z Pražského hradu.

* Prezident Zeman se nechal slyšet, že bude přihlížet k rozhodnutí předsednictva při rozhodování, koho pověří sestavením vlády. Vy jste hlavní vyjednavač. Jste připraven případné pověření převzít?

O této otázce ještě bude jednat vedení ČSSD. Je také nabíledni, že nás bude čekat v blízké době jednání ústředního výkonného výboru, protože máme stále platné usnesení, že naším kandidátem na premiéra je pan předseda Sobotka. Očekávám, že po ukončení jednání o vládě budu iniciovat na půdě soc. dem. také svolání co nejdřívějšího mimořádného sjezdu ČSSD.

* To znamená, že nechcete, aby se konal až v březnu 2014?

Opakuji, vázal bych svolání mimořádného sjezdu na dokončení jednání o vládě. Pevně věřím, že soc. dem. v tom jednání bude úspěšná a že jako vítěz voleb ponese hlavní odpovědnost za budoucí vládu ČR. O tom, jak bude tato vláda personálně složena, rozhodnou orgány ČSSD. Budu toto jejich rozhodnutí plně ctít.

* Předseda váš postup přirovnal k chování Zdeňka Fierlingera, hovoří i o vlivu kancléře Vratislava Mynáře nebo prvního místopředsedy SPOZ Martina Nejedlého.

Musím zdůraznit, že soc. dem. budou řídit pouze legitimní stranické orgány, tedy politické grémium, předsednictvo a ústřední výkonný výbor. ČSSD už nebudou řídit advokáti spojení s privatizací státního majetku.

* Kam tím míříte? Na Sobotkovi blízkého advokáta Radka Pokorného?

Myslím některé osobní přátele pana předsedy Sobotky, jak se o nich v minulosti vyjadřoval v tisku.

* Už máte naplánovány schůzky se zástupci hnutí ANO 2011 a lidovců?

Zaznamenal jsem v neděli večer, že si pan Babiš postěžoval, že dosud nebyl ČSSD osloven. Takže na základě mandátu, který mi dalo předsednictvo, jsem už kontaktoval Andreje Babiše se žádostí o schůzku vyjednávacích týmů, a to po jeho návratu ze zahraničí. Stejně tak jsem v kontaktu s předsedou KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem. Očekávám schůzku vyjednávacích týmů ČSSD a KDU-ČSL, to vše v nejbližších dnech. Samozřejmě platí, že se sejdeme postupně i se zástupci dalších politických stran, které jsou zastoupeny ve Sněmovně, tedy s ODS, TOP 09 a také s Úsvitem. Jasně říkám, že platí předvolební závazek ČSSD, s ODS a TOP 09 nebudeme jednat o vládě.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/317544-hasek-puc-to-neni-sobotka-pouze-neunesl-porazku.html

Důležitá zpráva se týkala postoje předsedů těch stran, se kterými lze uvažovat o vytvoření nejpřirozenější koalice, rovněž dle Novinky.cz:

Šéf lidovců Pavel Bělobrádek bude o možné koaliční spolupráci s ČSSD jednat s předsedou strany Bohuslavem Sobotkou. Stejná slova zazněla i z hnutí ANO. Podle jeho místopředsedkyně Věry Jourové je legitimním partnerem pro jednání předseda ČSSD. Jourová v úterý v České televizi uvedla, že na tento týden je domluveno jednání ANO s lidovci, ČSSD i Úsvitem přímé demokracie Tomia Okamury. Na dotaz, zda budou zástupci ANO jednat s předsedou soc. dem. Bohuslavem Sobotkou, odpověděla: "Ano, samozřejmě. Jednáme s legitimním předsedou sociální demokracie."

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/317586-body-pro-sobotku-ano-i-lidovci-budou-jednat-s-nim.html

Postupně docházelok posílení pozice B. Sobotky a rozpadu "předsednického vyjednávacího týmu" (dle Novinky.cz):

Místopředsedové ČSSD Milan Chovanec a Lubomír Zaorálek odstoupili z vyjednávacího týmu o nové vládě. Oznámili to na jednání poslaneckého klubu. Ten v úterý odpoledne zahájil klíčové rozhovory, které by měly rozhodnout o tom, kdo poslance povede. Vedle Zaorálka a Chovance jsou v týmu ještě Jeroným Tejc a místopředseda Michal Hašek. "Ano, je potřeba odblokovat situaci a hledat jednotu. Vyzval jsem ostatní, aby udělali to samé. Udělal to teď Lubomír Zaorálek,” potvrdil Novinkám odstoupení z vyjednávacího týmu Chovanec.Právě místopředseda strany a plzeňský hejtman Milan Chovanec byl přitom v neděli jedním z dvaceti členů předsednictva, kteří odvolali Sobotku z vyjednávacího týmu o vládě a vyzvali ho k rezignaci na post šéfa strany.Na jednání klubu zazněl i návrh, aby se Bohuslav Sobotka do vyjednávacího týmu vrátil. Zajímavé je, že ho podle informací Novinek předložil druhý muž strany Michal Hašek. Poslanci ČSSD začali jednat ve dvě hodiny. Po třech hodinách debatu přerušili. Po přestávce by měli začít hlasovat o novém šéfovi svého klubu. Výsledek jednání může rozhodnout o tom, kdo v ČSSD získá navrch. Zda Sobotka, nebo lidé, kteří se ho snažili v neděli na jednání předsednictva odstranit z vedení strany. Ty, kteří se v neděli snažili potopit Sobotku, demonstranti při jejich příchodu do Sněmovní ulice přivítali výkřiky "Hanba!". Terčem se stal například jihočeský hejtman Jiří Zimola, který patří do Haškova křídla. V jiné situaci se ocitl stínový ministr práce a sociálních věcí Roman Sklenák, který naopak stojí za Sobotkou. Stranického lídra demonstranti nadšeně přivítali. "Cítím především podporu mezi členy a voliči," řekl Sobotka před jednáním klubu. Zopakoval, že se v neděli 10. listopadu pokusí získat podporu členů nejvyššího orgánu ČSSD mezi sjezdy, ústředního výkonného výboru. Avizoval také, že na jednání poslaneckého klubu navrhne sjednocení vyjednávacího týmu o vládě. Z toho byl Sobotka v neděli vyškrtnut. Hašek při příchodu na jednání odmítl dělení poslaneckého klubu na příznivce Sobotky nebo jeho osoby, ale chce, aby poslanci dali vyjednavačům mandát k rozhovorům s potenciálními koaličními partnery.

"Je nesmysl, aby tady probíhala nějaká separátní jednání Bohuslava Sobotky a týmu, který byl pověřen předsednictvem," uvedl Hašek, podle něhož velí selský rozum jednat společně.

Hašek řekl, že o kandidátech na post předsedy poslaneckého klubu se teprve rozhodne, on sám podporuje Tejce.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/317607-haskovi-se-droli-vyjednavaci-tym-chovanec-a-zaoralek-odstoupili.html

B. Sobotku (dle Novinky.cz) výrazně podpořil B. Štěch:

"Jsem pro to, aby byl sjezd, a ať si členové tedy rozhodnou, jakou chtějí sociální demokracii. Já bych tedy chtěl sociální demokracii, v jejímž vedení už nebudou ti lidé, kteří připravili toto zákeřné jednání," řekl Štěch, jenž v neděli na předsednictvu strany hlasoval proti výzvě, kterou iniciovala skupina kolem místopředsedy ČSSD Michala Haška. "Chci se zasazovat o to, aby v sociální demokracii rozhodovaly argumenty a programová orientace, která k této straně patří, a ne zákulisní dohody," uvedl Štěch, podle něhož tyto dohody vedou ke klientelismu."Musí někteří lidé, kteří tady tu politiku do sociální demokracie zavlekli jako černý mor, ztratit mandát, pokud sociální demokracie chce opět získat důvěru občanů," prohlásil Štěch.Připomenul, že Hašek ještě v sobotu označil Sobotku jako kandidáta na premiéra a podpořil ho jako vyjednavače, ale pak za několik hodin obrátil. Svou roli v tom podle Štěcha měla víkendová schůzka vybraných sociálních demokratů s prezidentem Milošem Zemanem, i když Hašek její konání popíral a předsednictvo tak manipuloval. Zeman by si po propadu projektu SPOZ měl uvědomit, že sociální demokraté jsou jediní podporovatelé, které na politické scéně má, a že mu jejich štěpení neprospěje, míní Štěch.Prezident by podle něj měl dělat práci, která mu podle ústavy náleží, nezasahovat do politických stran a zejména sociální demokracii nechat, aby pracovala na základě svých priorit a programu.Současné pnutí v ČSSD má podle Štěcha kořeny v brněnském sjezdu sociální demokracie v roce 2010, kde Hašek a jeho podporovatelé nedokázali převzít vedení strany. Sobotka stál o to, aby ČSSD byla jednotná, proto měl Haška za svého zástupce, avšak Haškova proklamovaná podpora Sobotkovi nebyla opravdová."On (Hašek) se snažil a nakonec vybudoval jakousi paralelní strukturu jakéhosi stínového vedení sociální demokracie přes hejtmany a kraje – neříkám, že přes všechny," uvedl Štěch.Štěch odmítl snahu svalit vinu za volební výsledek ČSSD, který zůstal za očekáváním, jen na Sobotku s tím, že ostatní "zůstanou v suchu". Odpovědnost by podle něho muselo vyvodit celé vedení strany.Štěch připomenul, že Sobotku by mohl z čela strany odvolat její ústřední výkonný výbor třípětinovou většinou všech členů, bylo by to ale "politické harakiri". Především podle Štěcha platí předvolební usnesení výboru, že Sobotka je kandidátem na premiéra. "A to je silnější usnesení (na základě stanov sociální demokracie) než usnesení předsednictva," podotkl Štěch.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/317623-sef-senatu-se-postavil-za-sobotku-odstranme-rebely-z-vedeni-cssd.html

A M. Hašek zdůvodnil svůj ústup dle Novinky.cz takto:

Změnu v napjaté povolební situaci v ČSSD v úterý večer okomentoval i jeden z jejích hlavních aktérů - statutární místopředseda strany Michal Hašek. Podle něj k rozpadu původní vyjednávací skupiny o vzniku vlády vedla snaha odblokovat stav ve straně. V úterý se rozpadla skupina, která pod Haškovým vedením měla o vzniku nového kabinetu jednat. "My jsme chtěli odblokovat situaci. To se podařilo a ve čtvrtek grémium rozhodne o novém složení vyjednávacího týmu," řekl v Interview Daniely Drtinové v České televizi. Dodal, že po čtvrtku by podle něj strana měla mít nový vyjednávací tým. Ten se rozpadl v úterý odpoledne, kdy z něj nejprve vystoupili místopředsedové ČSSD Milan Chovanec a Lubomír Zaorálek. Později z něj odešel i Michal Hašek s Jeronýmem Tejcem. Právě Hašek vedl skupinu straníků, která v neděli vyzvala Bohuslava Sobotku, aby rezignoval na post šéfa strany. Třicetičlenné předsednictvo tehdy zároveň dvacetičlennou většinou odvolalo Sobotku z týmu, který měl vyjednávat o nové vládě. Předseda soc. dem. jejich kroky označil za pokus o puč.

Viz? http://www.novinky.cz/domaci/317647-chteli-jsme-odblokovat-situaci-komentoval-hasek-ustup-z-pozic.html

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře