(71.116) Hra: Co přinesl 24.9.13 – Superaféra 104

28. září 2013 | 08.00 |

Nejvýznamnější událostí v úterý 24.9.2013 bylo avizované jednání M. Zemana a dalších zástupců státu s představiteli strategických firem v Moravskoslezském kraji. Nejdříve zpráva o průběhu a výsledcích tohoto jednání dle Novinky.cz:

Prezident Miloš Zeman po jednání zástupců státu s představiteli strategických firem v Moravskoslezském kraji navrhl, aby vlastník bytů OKD postoupil bytový fond například kraji. Z výnosů společnosti, která podle něj vydělává 1,2 miliardy korun ročně, by se měla financovat útlumová těžba do roku 2016. Podle Zemana byly byty v roce 2004 prodány za desetinu tržní ceny. Následně však podle něj došlo k porušení dvou bodů smlouvy, v níž se kupec zavázal k sociálně a ekonomicky šetrnému útlumu a vlastník OKD Zdeněk Bakala se měl veřejně zavázat k odprodeji bytů. Podle prezidenta šlo "o dárek panu Bakalovi”. Byty a také podíl v OKD prodala v roce 2004 vláda ČSSD. Pak následoval nátlak ve formě sdělení, že Bakala určitě nechce skončit v očích veřejnosti jako Viktor Kožený, který po privatizaci opustil ČR a nyní žije mimo dosah české justice na Bahamách. "Ve svém vystoupení jsem vyslovil hlubokou naději, že pan Zdeněk Bakala neskončí jako Viktor Kožený, a že ČR rozhodně nechce přispět ke krachu společnosti NWR," konstatoval prezident, podle něhož bylo reakcí na jeho návrh ”hluboké mlčení", neboť účastníci setkání o firmě, na rozdíl od reálného akcionáře, nerozhodují. Zeman rovněž uvedl, že advokátní kancelář, která pro stát zajišťovala prodej bytů, měla rovněž pracovat i pro Bakalu. Předseda představenstva OKD Ján Fabián, který se schůzky účastnil, na tiskové konferenci Zemana a Rusnoka nevystoupil. Mluvčí firmy Marek Síbrt ČTK řekl, že prezidentovo vyjádření na tiskové konferenci nebude firma komentovat. "Na dnešní schůzce, kterou organizoval pan premiér, jsme popsali situaci v naší společnosti a její restrukturalizaci. Zároveň jsme si vyslechli názory ostatních účastníků," uvedl mluvčí OKD. Firma podle něj očekává, že partnerem pro další jednání bude premiér a příslušní resortní ministři. "Slova pana prezidenta z tiskové konference nám dovolte nekomentovat," dodal Síbrt. Zástupci OKD po jednání uvedli, že nadále trvají na uzavření dolu Paskov koncem roku 2014. Vláda by chtěla udržet útlumovou těžbu do roku 2016. Premiér v demisi Jiří Rusnok uvedl, že vláda v současnosti pracuje na opatřeních k investicím a možnostem rekvalifikací pro horníky, kteří by mohli být propuštěni.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/314209-zeman-tvrde-zatlacil-na-bakalu-vmetl-mu-viktora-kozeneho.html

Setkání skončilo vyostřením konfliktu mezi zástupci společnosti NWR, OKD a M. Zemanem. Otázkou je, jaké možnosti prezident a vláda mají, jak silný a zejména jak účinný tlak mohou vyvinout. Tvrdý postoj zejména M. Zemana před blížícími se mimořádnými volbami, v nichž má své "želízko v ohni", je pochopitelný, na druhé straně by riskoval velmi mnoho, pokud by se mu nepodařilo pro nejvíce postižené v Moravskoslezském kraji nátlakem na Z. Bakalu a spol. získat dostatečné kompenzace.

Ještě trochu teorie

Úterý 24.9.2013 stojí za zmínku ještě z jednoho hlediska. Zveřejnil jsem 100. pokračování série věnované "Superaféře", tj. tomu, co se odehrává od 13.6.2013, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/617-71-112-hra-co-prinesl-20-9-13-superafera-100.html

Dal jsem si záležet a zformuloval jsem tam některé (podle mého názoru nosné) myšlenky. Některé ohlasy mi vytýkaly, že je to napsáno moc učeně. Chápu. Ale některé myšlenky nelze sdělit v příliš zjednodušené podobě. Některé sice lze, ale k tomu teorie musí dorůst. Každopádně jsem se rozhodl, že občas v rámci této série zabrousím i do oblasti teorie, a to nejen pokud jde o prezentaci teoretických výsledků, ale i otevřených otázek.

Jednou z takových otázek (navazujících na 100. díl série) je, jak rozlišit produktivní spotřebu, která má podobu užívání produktivních služeb umožňujících nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu, od spotřeby neproduktivní, která má podobu investic do společenské pozice, resp. pozičního investování. Není to tak jednoduché, jak to vypadá na první pohled, ale zkusím to:

- Produktivní spočívá v tom, že nabýváme, uchováváme a lépe uplatňujeme s svůj lidský kapitál. Ten poskytuje druhému službu (zvyšuje jeho užitek) a druhý nám za to platí (zvyšuje naše výnosy z lidského kapitálu a tudíž i nás užitek). Vztah je založen na směně a má podobu paretovského zlepšení (obou účastníků směny).

- Neproduktivní spotřeba je spojena s pozičním investováním. Z pozičního investování nikdo nemá přímý užitek. Má podobu "čisté ztráty". Vítěz pozičního investování však získá to, o co se bojovalo. To někdy může být větší, ale někdy i menší, než ztráta vzniklá pozičním investováním.

Platí přitom následující:

- Produktivní spotřeba vede ke zvyšování efektivnosti celého ekonomického systému, otevírá prostor pro ekonomický růst na produktivní spotřebě založený.

- Neproduktivní spotřeba (tak, jak byla vymezena výše) produktivnost systému snižuje, nejsou vytvářeny prostředky, které by vedly k dalšímu růstu, naopak jsou zvyšovány bariéry dané omezování prostoru pro ekonomický růst. A to jak přírodní, tak i sociální.

Naše "stará ekonomika" uvízla v pasti pozičního investování nejrůznějšího typu:

- Okázalá, demonstrativní či prestižní spotřeba, jejímž cílem je prohloubit ekonomickou segregaci, zpravidla spojená s vysokou zátěží přírodního prostředí.

- Lokální konflikty spojené s obsazováním geopolitického prostoru, ze kterého lze mj. získávat přírodní zdroje, která je ovšem sama mimořádně velkou zátěží přírodního prostředí.

- Zhoršování vnitřní bezpečností situace, které si vyžaduje vynakládání stále větších prostředků na osobní ochranu majetku, zdraví, života (dnes již celá odvětví bezpečnostních systémů a služeb bodyguardů); částečně se jedná rovněž o typ spotřeby zatěžující přírodní prostředí.

- Expanze služeb v právní oblasti, kdy se výsledek právního sporu stává stále více závislým na částce investované do právních služeb (u nás tomu nahrává nový Občanský zákoník), což je typický příklad pozičního investování, jehož jediným pozitivem je, že minimálně poškozuje přírodní prostředí; prohlubuje však segregaci společnosti a oslabuje roli institucí.

V návaznosti na základní vymezení (rozlišení) produktivní a neproduktivní spotřeby a uvedení některých konkrétních případů neproduktivní spotřeby je (pro pochopení toho, co se děje a co s tím dělat) nutno zpracovat:

- Koncept či model rozšířené reprodukce, který by jasně a názorně ukázal, že ekonomika zatížená pozičním investováním nad určitou mez nutně vede k eskalaci konfliktů a neumožňuje přirozené pokračování ekonomického růstu (ani vývoje společnosti), zatímco ekonomika s převažující produktivní spotřebou umožňuje dynamicky exponenciální a současně trvale udržitelný růst (a návazně i další vzestupný vývoj společnosti).

- Koncept či model hry (dvou a návazně i více hráčů), který by poziční investování popsal, ukázal, proč se hrají, ale také poskytl odpověď na otázku, za jakých podmínek může dojít k omezení her spojených s pozičním investováním.

Těmto otázkám se budu věnovat v dalších pokračováních v přímé souvislosti s analýzou toho, co bude přinášet aktuální společenské dění.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře