R2017/046/M: Monografie: Celý text ke stažení

15. leden 2017 | 07.00 |

Podařilo se mně v předstihu ukončit úpravy monografie:

Vysoká škola finanční a správní

0pt;border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="768" valign="top">

Radim Valenčík a kol.

Ekonomický základ odvětví produktivních služeb

a zahájení

komplexních reforem

Praha 2016

Zde jsou odkazy na dvě předcházející monografie:

První z roku 2014: http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/lk_2014_perspektivy.pdf

Druhá z roku 2015: http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/lk_2015_ctvrta_prumyslova_revoluce.pdf

Monografii z roku 2016 najdete ke stažení zde:

http://www.vsfs.cz/?id=1685-pracovni-materialy

Objeví se:

K urychlenému dokončení mě motivoval dvouhodinový rozhovor ve Svobodném rádiu, zejména druhá část, kde jsme s panem radaktorem Kapalem přímo na téma jejího obsahu a smyslu hovořili. Celý rozhovor je ke stažení zde:

http://svobodne-radio.cz/2017-01-12-studio-beta-radim-valencik-o-bezhotovostnich-platbach-a-dalsich-souvislostech/

Zde je obsah monografie:

Obsah

1. Úvod. 5

1.1. Hledání programu pro strany a strany pro program.. 7

1.2. Jak budeme postupovat8

1.3. Metody. 9

2. Výchozí teze: Vyhodnocení a doplnění loňských tezí12

2.1. Podstata přístupu: Průmysl 4.0 a expanze odvětví produktivních služeb. 12

2.2. Výchozí teze a rozbor poznatků získaných při jejich rozpracování12

2.3. Připomenutí hlavních již rozpracovaných problémových okruhů a problémové okruhy pro rok 2017. 15

3. Čím začít, proč a proč a nyní: Plně zásluhová a plně uzavřená postgraduální nadstavba penzijního systému. 19

3.1. Úvodní poznámka – Čím začít komplexní reformy. 19

3.2. Návaznost na stávající teoretické řešení dané problematiky. 21

3.3. Širší kontext zavedení a rozšiřování plně zásluhové a plně uzavřené postgraduální nadstavby současného průběžného systému penzijního pojištění23

3.4. Matematický model24

3.5. Problematika realizace navrhovaného systému. 27

3.6. Vznik přebytků při náběhu systému. 28

3.8. Shrnutí a závěr29

4. Navazující aktivity (co a jak bude odstartováno na bázi transformace penzijního systému)31

4.1. Oblast vzdělání, výcviku, výchovy. 31

4.2 V oblasti zdravotnictví34

5. Výnosy ze vzdělání, HCC a přenesená cena. 42

5.1. Teoretická východiska. 42

5.2. Mezní míra výnosu ze vzdělání a trh. 46

6. Lázeňský cestovní ruch a prodloužení období produktivního uplatnění50

6.1. Úvod význam lázeňského cestovního ruchu při prodloužení horizontu produktivního uplatnění50

6.2. Pojetí lázeňského cestovního ruchu v současné teoretické literatuře. 50

6.3. Dlouhodobost a opakovanost lázeňské péče jako předpoklad její efektivnosti52

6.4. Nástroje sledování efektů lázeňské péče a rozšíření klientely s využitím vhodných forem financování53

7. Metody myšlení (jak se vymanit z pasti stereotypů, uchovat duševní svěžest a odhalovat nové)56

7.1. O významu této kapitoly. 56

7.2. Úvodní poznámka k této kapitole. 57

7.3. Co je pojem a pojmové určení?. 58

7.4. Přesah stávajícího poznání a rozvíjení pojmových určení59

7.5. Schopnost přesahu a základní poznávací schopnosti61

8. Metody vyjednávání (k problematice vývoje finančních trhů z hlediska přenesené ceny a jak vyjednávat)65

8.1. Úvodní poznámka k možnostem a významu použití teorie kooperativních her65

8.2. Konkretizace předmětu zkoumání68

8.3. Návaznost na stávající teoretické zdroje. 70

8.4. Mikroekonomický model vyjednávání71

8.5. Vybrané problémy vyjednávání73

8.6. Shrnutí a závěr76

9. Motivace a hodnotové orientace lidí79

9.1. Hodnoty a lidský kapitál79

9.2. Hodnotové orientace a ekonomie produktivní spotřeby. 91

10. Problém realizace reforem: Zde a nyní93

10.1. Ke krizi tradičních stran a hlavně tradičních volebních programů. 93

10.2. Struktura programu orientovaného na řešení problémů. 94

10.3. Co by mohlo (a mělo) být v programu kterékoli rozumné (a volitelné) politické strany. 96

11. Závěr98

 (Pokračování dalším podkladem k dokončení prací na monografii)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář