R2017/036/M: K programu ČSSD/2

4. leden 2017 | 07.00 |

Dostala se mi do rukou pracovní verze Dlouhodobého programu ČSSD z prosince 2016. Čekal jsem, že to bude program psaný po staru, bez vnímání reality. O tom, co by měl dobrý program obsahovat, jsem psal již dříve, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/4088-program-strany-ktera-chce-vyhrat-volby.html

http://radimvalencik.pise.cz/4104-r2016-027-m-co-musi-dobry-program-obsahovat.html

Přece jen jsem však doufal, že si ti, co program dělají, budou uvědomovat, že tentokrát na jeho kvalitě bude hodně záležet a že v něm přece jen něco přínosného bude. Po pravdě řečeno, byl jsem zklamán. Uvedu alespoň pár připomínek k zásadním konstrukčním prvkům programu, třeba to k něčemu pomůže. Vyberu jen ty nejdůležitější pasáže a k nim připojím povětšinou jen stručný komentář.

2. část vybraného textu s mými poznámkami (modře)

Z programu ČSSD:

Sociální demokracie jako strana a hnutí

Hlavní klíč k tomu stát se znovu autentickým hnutím spočívá v uvědomění si, že cíle a ideály, na kterých kdysi sociální demokracie vyrůstala, jsou stále aktuální a je třeba o ně vést boj. Sociální práva nejsou v sázce o nic méně než tehdy – jen na jiný způsob. Totéž platí o právech občanských.

Co je platné, že sociální demokracie spolu s dalšími liberálními a progresivními silami již před sto lety prosadila všeobecné a rovné volební právo, když do Senátu, krajských zastupitelstev a Evropského parlamentu nechodí volit tři čtvrtiny občanů ČR, do obecních zastupitelstev tři pětiny a do dolní komory a v prezidentských volbách bezmála polovina oprávněných voličů. Politika musí znovu získat smysl. K tomu slouží osvědčené pojmy levice a pravice, starý dobrý kompas, který lidem pomáhá zorientovat se v politice dle jejich bytostných sociálně-ekonomických zájmů. Není náhodou, že těmi, kdo chtějí vymazat spolehlivou mapu politiky - nejen té české - jsou "nepolitičtí" oligarchové vlastnící svá "hnutí". Skrze ně obnovy politiky nedosáhneme - to lze jen skrze skutečná hnutí zdola, jímž kdysi byla a opět musí být sociální demokracie.

K tomu:

Čekalo by se, že alespoň zde autoři programu pojmenují příčinou současných problémů. Zase nic. Zase jen dost zoufalý útok na koaličního partnera Babiše. Zase snaha prezentovat voliči, že má na výběr buď jen "levicovou" (hodnou) sociální demokracii, nebo "pravicovou" (zlou, ale více přijatelnou než Babiš) alternativu (která ovšem alternativou není, protože v předcházející části se řeklo, že žádná taková pravicová strana v ČR není).

Ve skutečnosti selhala pravice i levice. Připustily zdegenerování institucionálního systému a jeho podřízení politice uplatňování dvojího metru ve vnitřní i globální politice. Proto tradiční strany prohrávají a budou prohrávat ještě víc, pokud se nepokusí přesně identifikovat a pojmenovat problémy současnosti. A ne ve skutečnosti tyto problémy krýt.   

Z programu ČSSD:

Silný a demokratický stát

Stát jako záruka demokracie, svobody a solidarity

Poslední desetiletí jsou v Evropě i ve světě ve znamení nadvlády neoliberalismu – politického projektu, jehož cílem je posílení moci neregulovaného trhu globálních korporací a jejich ekonomických zájmů a zároveň maximální oslabování role státu jako garanta demokracie, politického občanství založeného na rovnosti i veřejných služeb dostupných pro všechny. Snižování regulatorní role států, mezinárodních organizací a dalších veřejných institucí nevede k dříve proklamované vyšší ekonomické výkonnosti a osobní svobodě, ale k oslabování demokratických institucí a jejich podléhání zájmům silných národních a zejména nadnárodních korporací, k omezování ochrany zaměstnanců a likvidaci jejich práv, ke ztrátě ochrany pracovních míst a masivnímu nárůstu prekarizovaných forem práce. Neoliberální reformy založené na komodifikaci veřejného sektoru a privatizaci veřejných služeb jednoznačně vedou k omezování jejich dostupnosti, k růstu nejistoty a chudoby. Neoliberální politický projekt tak systematicky omezuje lidská práva i občanské svobody, ohrožuje základní parametry života ve svobodné společnosti.

K tomu:

Konečně došlo k pojmenování zdroje všeho zla. Jak je to jasné a srozumitelné! Za všechno může "neoliberální politický projekt"! Střežte se ho, bojte se ho. To je ten nepřítel. A volte sociální demokracii.

Jenže toto "vysvětlení" hlavních problémů současnosti je tak trochu v rozporu s empirickým pozorováním i zdravým rozumem. Nelze se chlubit tím, v kolika zemích EU a jak dlouho vládla či vládne sociální demokracie a všechny problémy svádět na "neoliberální politický projekt". Vždyť i tam, kde sociální demokracie vládly či vládnou, se občané setkávají se stejnými zly: Rozkrádáním veřejných prostředků shora a ve velkém, selháváním institucionálního systému (včetně vzájemného boje složek, které by měly hlavně bojovat proti organizovanému zločinu, ne proti sobě a o to, která mafiánská struktura vyhraje), slouhovstvím politice používání dvojího metru jako klacku neomaleného prosazování se rozkládajícího se systému globální moci.

Takže to, co je nám předkládáno, není ve skutečnosti program řešení problémů, ale program jejich zastírání. (Uvědomují si vůbec autoři tohoto programu, že tím, co předkládají, dělají stranu nevolitelnou?)

Považovat za zdroj všeho zla v podstatě neexistující "neoliberální politický projekt" je stejná blbost jako bojovat proti "putinovským agentům". Je to projev neschopnosti a nechuti pojmenovat zdroje problémů, resp. je to projev toho, že se ČSSD setrvává na parketě krytí příčin současných problémů. Liberalismus ani neoliberalismus určitě nemohou za to, co je děje v Ústeckém, Karlovarském a dalších krajích.

Z programu ČSSD:

Krajské a obecní samosprávy

Krajské a obecní samosprávy, zakotvené v Ústavě ČR, vytvořily organizační základy pro účast občanů na správě veřejných záležitostí. Princip subsidiarity - rozhodovat na stupni, který je pro danou věc optimální - spolu s ekonomickou odpovědností samospráv, představuje záruku jejich politické a společenské autority.

ČSSD nepokládá vzájemný vztah státu a samosprávy za konkurenční, neboť oba mají stejný zdroj legitimity. Prosazovat bude taková řešení, jež zabrání oslabování územní samosprávy a povedou naopak k jejímu prohlubování. S tím souvisí podpora další profesionalizace krajských i obecních úřadů a dostatečné finanční zajištění pro výkon svěřených kompetencí.

K tomu:

Ani zmínka o doložených problémech vládnutí ČSSD (nemusíme to nazývat přímo vládou krajských mafií na vícestranickém základě). Chtělo by to aspoň kousíček sebereflexe jako nějaký příslib do budoucna. Takto to vypadá jako další kamínek do mozaiky programu krytí lumpáren na všech úrovních.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář