R2017/034/M: Teorie vyjednávání/6

31. prosinec 2016 | 08.31 |

V rámci seriálu, ve kterém zveřejňuji materiály k přípravě letošní monografie s nástinem komplexního programu řešení současných problémů, uveřejňuji na pokračování pracovní podobu 8. kapitoly "Metody vyjednávání (k problematice vývoje finančních trhů z hlediska přenesené ceny a jak vyjednávat)", kterou zpracoval s mým drobným přispěním Jan Červenka.

Šestá část:

8.6. Shrnutí a závěr
Mikroekonomický model nabídky a poptávky po investičních příležitostech a investičních prostředcích demonstruje dynamiku vyjednávání na finančních trzích. Zlepšení v podobě dodatečných výnosů lze dosáhnout spoluprací vlastníků investičních příležitostí s vlastníky investičních prostředků. Pro analýzu společného výnosu a způsobu jeho následného rozdělování lze s úspěchem použít nástroje z oboru teorie her z oblasti redistribučních systémů a vyjednávání. Tyto nástroje analyzují statický stav pro hledání optima, situace na finančních trzích je však dynamická. Výše uvedené metody bude v dalším výzkumu potřeba rozvinout tak, aby reflektovaly realitu na finančních trzích.

I přes jisté nedostatky uvedené nástroje napomáhají demonstrovat a lépe porozumět dynamice sil, které při využití investičních příležitostí vstupují do hry, a díky tomu také tento proces lépe chápat.

Dalšími oblastmi, kam uvedený model rozvíjet, bude kromě již zmíněného zapracování dynamičnosti trhů také detailnější popis a pokus o kvantifikaci vyjednávací síly. Také budou analyzovány data z reálné ekonomiky, aby potvrdily závěry vyplývající z analýzy.

Cíl příspěvku, identifikace zákonitostí při vytváření a rozdělování přebytku vzniklého z investiční příležitosti jednoho subjektu umožněné financováním druhým subjektem, byl splněn. Hypotéza předpokládající existenci těchto zákonitostí, které bude možné určit a popsat také. Detailní popis a teoretické zpracování bude předmětem dalšího výzkumu.

Hlavní přínos tohoto příspěvku spočívá v rozšíření perspektivy zejména o oblast možných pozitivních efektů opakovaného vyjednávání, vyjednávání za situace, kdy subjekty vnímají skutečnost různě a v zavedení pojmu vyjednávací síla jako faktoru, který v konečném důsledku rozhodne o způsobu rozdělení přebytku mezi subjekty.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář