R2016/022/M: Zich: LK a hodnoty/5 Vzdělání atd.

16. prosinec 2016 | 07.00 |

Další podklad k monografii Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem je z pera Františka Zicha. Uveřejňuji jej na pokračování:
Hodnotové aspekty lidského kapitálu – 5. část

Prof. Ing. František Zich, DrSc.

Graf č. 6 Výrok: Je pro něj důležité, aby ho lidé respektovali. Chce, aby lidé dělali, co jim řekne. Podle vzdělání


Ve všech uvedených případech se tedy prokazuje souvislost hodnocení těchto výroků se vzdělání. Čím vyšší vzdělání tím vyšší průměr typové odpovědi "člověk s touto vlastností se mi podobá", tím je pro tuto skupinu posuzovaná vlastnost důležitější. Také posouzení rozdělení četností pomocí testu Chí kvadrát vykazuje ve všech případech statistickou významnost na úrovni p ≤ 0,001

Pokud zjednodušíme obsah posuzovaných výroků, pak je možné konstatovat, že první dva posuzované výroky (charakteristiky třetí osoby) vyjadřují potřebu prestiže a uznání. Další výrok vyjadřuje význam bohatství a konečně třetí pak vyjadřuje potřebu respektu.

Vliv vzdělání jako podstaty lidského kapitálu však neprokazuje u všech hodnotových dimenzí a typů a tedy i jednotlivých výroků (viz výše) korelaci, že s vyšším vzděláním roste i volba hodnoty, kterou výrok vyjadřuje. Uvádím jen několik příkladů.

Graf č. 6 Výrok: Je pro něj velmi důležité pomáhat lidem kolem sebe. Chce se starat o jejich blaho. Podle vzdělání

Z následující grafu je zřejmé, že hodnoty jako altruismus či empatie (které uvedený výrok obsahuje) již neprokazují souvislost s úrovní vzdělání ve smyslu, čím vyšší vzdělání tím vyšší respektování těchto hodnot. Výše hodnotí svoji podobu s touto vlastností spíše lidé s nižším vzděláním bez maturity. Podobně je to u výroku, který identifikuje konzervatismus.

Graf č. 7 Výrok: Tradice je pro něj důležitá. Snaží se dodržovat zvyky, které se předávají v jeho náboženství nebo v jeho rodině.

Poněkud jiné rozložení konstatujeme u výroky, jehož obsahem je hédonismus.

Graf č. 8 Výrok: Je pro něj důležité užívat si života. Rád si dopřává.Podle vzdělání


Pokud jde o náboženství jako hodnotu, pak ve srovnání s vědou vykazuje opačnou souvislost se vzděláním. Čím vyšší vzdělání tím silnější nesouhlas s výrokem že věda způsobuje ztrátu životní opory v náboženství.

(Pokračování)


Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář