R2016/261: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/8

24. říjen 2016 | 07.00 |

Přemýšlel jsem, jak co nejstručněji vyjádřit podstatnu našeho přístupu (mj. i s ohledem na zahájení naší 19. ročníku naší konference Lidský kapitál a investice do vzdělání). Přitom tak, aby bylo jasné a zřetelné, proč právě orientace na veřejnou prezentaci, objasnění významu a návazně pak zavedení plně zásluhové a plně uzavřené průběžné nadstavby současného systému penzijního pojištění je tím hlavním článkem odstartování reforem.

Toto je pracovní podoba tezí, které bych chtěl prezentovat:

5pt;mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;background: #FFFFCC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="614" valign="top">

Zvládnutí technologické změny směrem k Průmyslu 4.0 je otázkou bytí a nebytí každé současné vyspělé ekonomiky.

Průmysl 4.0 bude klást mimořádné nároky na kvalitu lidského kapitálu a současně uvolní velké množství pracovní doby, což může vést buď ke společenskému schizmatu (nezvládnutelné segregaci společnosti) a následnému kolapsu, nebo změně charakteru ekonomického rozvoje i růstu.

Závisí jen a jen na tom, zda se zvládne ekonomicko-sociální kontext přechodu k Průmyslu 4.0, tj. zda se podaří nastartovat odvětví produktivních služeb (těch služeb, které po linii vzdělání-zdraví přispívají k nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu) a pozvednout je na úroveň základu nové ekonomiky.

K tomu je nezbytný komplex reforem v oblasti systémů sociálního investování a sociálního pojištění (investic do vzdělání i zdraví, zdravotního a sociálního pojištění).

Čím více bude systém penzijního pojištění zásluhový (ve smyslu ekvivalence) a uzavřený (samonosný), tím bude efektivnější ekonomickou základnou pro posílení role produktivních služeb umožňujících prodloužit horizont i zenit výdělečného uplatnění člověka.

Reformu stávajícího průběžného systému penzijního pojištění v ČR lze bez rizik a na základě svobodného rozhodnutí každého odstartovat plynulým a postupným zavedením a rozšiřováním plně zásluhové a plně uzavřené průběžné nadstavby současného systému penzijního pojištění; na ni navážou reformy dalších složek systémů sociálního investování a sociálního pojištění.

Na základě toho pak bude možné zvrátit nepříznivé trendy ekonomické a sociální segregace společnosti, vytvořit vyšší míru rovnosti příležitostí pro společenský vzestup každého, eliminovat riziko vzniku nepřizpůsobivých enkláv, vrátit do společnosti étos uvažování v dlouhodobém časovém horizontu s jasnou vizí budoucnosti.

Půvab je právě v jejich stručnosti. Vím, že jsou tam použity i netradiční či nezažité pojmy, a to v netradičních a nezažitých souvislostech. Ale to, myslím, je spíše přednost než vada (je to o té hoře a Mohamedovi). Každý obrat tam má totiž své přesné místo (dalo mně to dost práce).
Uvítám případné náměty či připomínky.

Na závěr ještě jedna aktualizující poznámka:

V sobotu jsem uveřejnil na svém blogu tři příspěvky:

O tom, jak jsem byl na houbách a jaké houby našel:

http://radimvalencik.pise.cz/3936-rostou-vyuzijte-nedeli-podivejte-kde.html

O současné protizemanovské kampani:

http://radimvalencik.pise.cz/3937-inflace-antizemanovske-hysterie.html

O tom jak odstartovat zásadní a komplexní reformy (včetně harmonogramu):

http://radimvalencik.pise.cz/3930-r2016-259-diskuse-lk-jak-odstartovat-reformy-6.html

Čtenost v poměru 12 (houby) : 5 (antizeman) : 1 (reformy)

Houby – budiž. Vidět foto nádherného hřiba láká k přečtení. Sběr hub je nejlepší relaxace přispívající k uchování lidského kapitálu. A jejich konzumace je nejlepší dieta (mám vyzkoušeno – z vhodně upravených hub se netloustne, ale hubne, snad od toho je i slovo houba). Ale problém "Zeman pro či proti?" by nás jako dějinná epizodka měl vzrušovat mnohem méně než otázka, jak konečně začít skutečné změny k lepšímu. A zde nemůžeme spoléhat na žádné Deux ex machina. Přece jen by mě více uklidnilo, pokud by se poměr sledovanosti mezi žhavými tématy a koncepčními přístupy (i diskusemi k jednomu i druhému) postupně měnil ve prospěch toho, co je cestou k lepší budoucnosti a nabízí realistické řešení.

(Pokračování dalším článkem této série)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016/261: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/8 honza 24. 10. 2016 - 08:51