R2016/248: Diskuse LK: Červenka - Vzdělání:mzda/1

11. říjen 2016 | 07.00 |

Uveřejňuji další příspěvek v rámci přípravné diskuse k 19. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Autor – Ing. Jan Červenka – je doktorand na VŠFS. Vychází z poměrně známých výsledků analýzy vlivu vzdělání na jeho příjem v různých oborech (na základě dat z USA). Cenná a do značné míry původní je jeho kritická reflexe toho, co vazbu vzdělání na příjem v různých oborech narušuje.

Investice do vysokoškolského vzdělání - 1. část

Jan Červenka

Úvod

Vzdělání, zejména vysokoškolské, je z osobního hlediska nesporně velkou investicí, jak finanční, tak také časovou. Vzdělání je způsobem zhodnocení lidského kapitálu, které vyžaduje dlouhodobé intenzivní úsilí. K ceně vlastního vzdělání je třeba připočíst také významné náklady obětované příležitosti. Pro studenta, který v tomto případě vystupuje jako investor, jde o významné rozhodnutí.

Ozývají se též hlasy, zda delší vzdělání znamená také lepší výchozí pozici, a zda jde o efektivně investovaný čas a peníze. Bill Gates, zakladatel společnosti Microsoft, Steve Jobs, zakladatel Apple, nebo Mark Zuckerberg, zakladatel společnosti Facebook jsou příklady velmi úspěšných osobností bez vysoké školy. Jedná se opravdu o alternativu pro každého?

Příspěvek se soustředí na hodnocení investice do vzdělání z pohledu studenta/investora. Hlavním cílem příspěvku je potvrzení hypotézy, předpokládající pozitivní vliv vzdělání na výši příjmů. Dalším cílem je zhodnocení kritérií a alternativ, které by měl student při svém rozhodování o investici do vzdělání brát v úvahu.

Analýzy vycházejí z dat o situaci v USA, neboť zde jsou dostupné nejpodrobnější informace o příjmech studentů po ukončení studia.

Budeme-li brát vzdělání jako investici, můžeme využít standardní nástroje pro její hodnocení. Toto hodnocení je zaměřeno na části tzv. investičního trojúhelníku, tedy na výnos, likviditu a riziko investice.

Přehled literatury

Investicemi do lidského kapitálu se zabývá již Schultz ve svém článku "Investice do lidského kapitálu"[1]. Za nejvýznamnějšího popularizátora pojmu lidský kapitál je považován Gary S. Becker, který se různým aspektům lidského kapitálu hojně věnoval například v článcích: "Investice do lidského kapitálu"[2] a "Věk lidského kapitálu"[3], či v knize "Lidský kapitál"[4].

Otázku vzdělávání, jeho financování a návrhem změn systému školství se věnuje mimo jiné M. Friedman v eseji "Role vlády ve vzdělání"[5] či v knize "Kapitalismus a svoboda"[6].

Reformy umožňující rozvoj a financování lidského kapitálu v kontextu celospolečenských změn řeší tým kolem R. Valenčíka. Průběžné analýzy a závěry lze najít v monografiích: "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb"[7] a "Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb?"[8]

Seznam použité literatury (References)

BECKER, Gary S. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. Journal of Political Economy. University of Chicago Press, 1962, 70(5), 9-49. Dostupné také z: http://www.jstor.org/stable/1829103

BECKER, Gary S. Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. 3. Chicago: University of Chicago Press, 1993. ISBN 0-226-04120-4.

BECKER, Gary Stanley. The age of human capital [online]. Standford: na, 2002 [cit. 2016-09-30]. Dostupné z: http://media.hoover.org/sites/default/files/documents/0817928928_3.pdf

CARNEVALE, Anthony, Ban CHEAH a Andrew HANSON. The economic value of college majors. Georgetown University Center on Education and the Workforce [online]. 2015, , 1-212 [cit. 2016-09-27]. Dostupné z: https://cew.georgetown.edu/cew-reports/valueofcollegemajors

FRIEDMAN, Milton. Kapitalismus a svoboda. Vyd. 1. Praha: Liberální institut, 1994. ISBN 80-857-8733-4.

FRIEDMAN, Milton. The role of government in education. Economics and the public interest : essays written in honor of Eugene Ewald Agger. 1955, , 123-144. Dostupné také z: https://shibboleth.ebscohost.com/Shibboleth.sso/Login?providerId=https://idp.lib.cas.cz/idp/shibboleth&target=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edszbw&AN=EDSZBW39317445X&lang=cs&site=eds-live

HUERTA DE SOTO, Jesús. Rakouská škola: tržní řád a podnikatelská tvořivost. Vyd. 1. Praha: Dokořán, 2012, xiv, 162 s. ISBN 978-808-7125-182.

Lifetime Earnings of College Degrees. PayScale.com [online]. b.r. [cit. 2016-09-27]. Dostupné z: http://www.payscale.com/college-salary-report/degrees-and-majors-lifetime-earnings

SCHULTZ, Theodore W. Investment in Human Capital. The American Economic Review. American Economic Association, 1961, 51(1), 1-17. ISSN 00028282. Dostupné také z: http://www.jstor.org/stable/1818907

VALENČÍK, Radim, Rafik BEDRETDINOV, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Pavel ČÍRTEK, Arnošt KLESLA, Tomáš KOSIČKA, Václav LEINWEBER, Jan MERTL et al.. Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb [online]. První vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, 2015-11-16, 100 stran [cit. 2015-11-16]. ISBN 978-80-7408-103-3. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2172-teze-prispevku

VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Ondřej ČERNÍK, Jan ČERVENKA, Petra JÍLKOVÁ, Patrik KAJZAR, Tomáš KOSIČKA, Jan MERTL, Jiří MIHOLA et al.. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb?. První. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. ISBN 978-80-7408-126-2.

(Pokračování)[1]SCHULTZ, Theodore W. Investment in Human Capital.

[2]BECKER, Gary S. Investment in Human Capital.

[3]BECKER, Gary Stanley. The age of human capital [online].

[4]BECKER, Gary S. Human capital.

[5]FRIEDMAN, Milton. The role of government in education.

[6]FRIEDMAN, Milton. Kapitalismus a svoboda.

[7]VALENČÍK, Radim, Rafik BEDRETDINOV, Michal BLAHOUT et al.. Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb [online].

[8]VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Ondřej ČERNÍK et al.. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb?.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář