R2016/207: Diskuse LK: Byčánková: Zdravotnictví/3

29. srpen 2016 | 07.00 |

Uveřejňuji další příspěvek v rámci diskuse před 19. ročníkem mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Autorem je Dagmar Byčánková  (pokračování série uveřejněné 30. a 31.7.):
Zdravotnictví II/1:

Dagmar Byčánková

Nouze naučila Dalibora léčit

K  pokračování úvah o financování zdravotnictví mě inspiroval tento komentář k mému předchozímu příspěvku na totéž téma:

"... Lze případně poskytovat bonusy do výše nějakého stropu, pokud celkově vybereme tolik, aby na ty bonusy byly peníze (systém nesmí být v deficitu)."
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3644-komentare.html

Uvedená slova mě dovedla k závěru, že opravdu smysluplnou investicí do lidského kapitálu, která by měla začít již nyní, je zdravotnické vzdělávání a osvojování svépomocných léčebných technik v široké populaci.

Systém zdravotního pojištění totiž nejenže nemusí být v rovnováze či přebytku, ale může se vlivem nepříznivého ekonomického vývoje rozpadnout. Uvedené zdravotnické vzdělávání musí jí ruku v ruce s otevřením informačního prostoru s cílem informovat širší veřejnost o technologických možnostech v překonávání dnešních problémů, např. nedostatku zdrojů. Ale popořadě:

1.         Opuštění myšlenky dominantního pojištění

Stávající ekonomický vývoj a prognózy financování důchodů na příštích ca. 30 let vedou mne i řadu mých vrstevníků k závěru, že se s nezanedbatelnou pravděpodobností dožijeme doby, kdy se systémy zabezpečení ve společnosti založené na pojištěnízačnou rozpadat. Připouštím, že můžeme být setrvalí v myšlení, ale zprávy o problémech, do nichž se vlivem nízkých úrokových sazeb dostávají evropské pojišťovny včetně těch zdravotních, viz:

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/03/24/lebensversicherungen-wegen-niedrig-zinsen-in-der-krise/

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/06/08/ezb-kauft-anleihen-des-italienischen-versicherers-generali/

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/05/27/krankenkassen-in-not-strafzinsen-fressen-beitrags-reserven-auf/

nám to nevyvrací.

Je tedy předvídavé počítat s tím, že v závislosti na své osobní ekonomické situaci budeme v budoucnu

a)         za zdraví více platit v důsledku i) růstu pojistného ii) a/nebo spoluúčasti pacientů, iii) anebo omezování hrazené péče

a/nebo

b)         muset více spoléhat sami na sebe.

2.         Zdravotnické vzdělávání a HCC

V situaci nejistoty je ze sebezáchovného hlediska racionální osvojovat si zdravotnické znalosti a techniky, které nám umožní si udržet zdraví co možná nezávisle na lékařské péči. Tento trend ostatně pozorujeme již léta: v populaci se šíří mj. používání technik reiki, bylinné léčby, homeopatik, esenciálních olejů a nověji např. tzv. kvantové techniky, populární jsou očistné kúry a půsty, blíže ke klasickému lékařství stojí např. léčba založená na sledování hodnoty homocysteinu, dobře se prodávají příručky typu Surviving without Doctors. Tento trend, který je součástí obecného trendu odpoutávání se od centralizovaných systémů zásobování energií, vodou, potravinami a některých služeb, existuje bez ohledu na to, co si o něm lékaři a ekonomové myslí.

Ruku v ruce s výše popsaným trendem jde růst poptávky po zdravotnických informacích, např. po skutečných příčinách chorob, účincích některých léků a vakcín, způsobech detoxikace, přírodních způsobech prevence a léčby.

Další otevření informačního prostoru pro většinovou veřejnost by mohlo tento trend urychlit a zvýšit poptávku po předávání zmíněných technik a znalostí. Přínos by bylekonomický (zvětšil by se trh tohoto druhu vzdělávacích služeb a vzrostl by prodej souvisejících lékařských prostředků) i zdravotní (v populaci by se rozšířil aktivnější postoj ke zdraví a ubylo by části zdravotních problémů).

K financování těchto vzdělávacích služeb by bylo možné použít HCC. Připomeňme, že HCC stojí na přenesené ceně, kterou je: ... kontrakt, při kterém nabyvatel produktivní služby:

- platí až z toho, co mu produktivní služba vynese,

- podle toho, kolik mu vynese,

- přímo tomu, kdo mu ji poskytl." (viz: Monografie (2014), s. 17.)

V případě přijaté vzdělávací služby výše uvedeného typu by jako vyměřovací základ úhrady mohly sloužit úspory za standardní léčbu. Autorka je dokladem, že 2 sezení reiki po ca. 20-30 minutách dokáží odstranit artritidu kolenou. Do vyměřovacího základu odměny za kurz reiki by v takovém případě vstupovala částka, kterou pojišťovna hradí za lékařské konzultace, rentgenové vyšetření, potravinový doplněk s kolagenem a sérii injekcí Rumalonu.

Tato služba by měla být dobře aplikovatelná ve starší generaci. Produktivní služba par excellence?

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší