R2016/190: Diskuse LK: Pavlát: Věda a realita

11. srpen 2016 | 07.00 |

Do přípravné diskuse k 19. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání zařazuji příspěvek (v podobě tezí) doc. Ing. Vladislava Pavláta, CSc. – nestora VŠFS:

Jsou dnešní choroby vědy a služebníků vědy nevyléčitelné?

Vladislav Pavlát

1.      Proč společenskovědní výzkum pokulhává za realitou?

·         Je rychlost změn socioekonomické reality bariérou seriózního společenskovědního vědeckého výzkumu?

·         Jsou "paradigmata" brzdou inovativního výzkumu?

·         Jen kvantitativní výzkum je "vědou"?

·         Lze skloubit empirické s teoretickým?

·         Trpí společenskovědní výzkum nedostatečnou systémovostí?

·         Lze důvěřovat tvrzením o výsledcích analýzy satelitních snímků?

·         Do jaké míry může být inspirace společenskovědních výzkumů výsledky výzkumu v jiných oborech přínosem?

2.      Sedm dětských nemocí společenskovědního výzkumu na soukromých VŠ

·         Rozkouskování, fragmentace výzkumu FT

·         Přemíru údajů nelze zvládnout

·         Nebezpečí úzké specializace = nevidět pro stromy les

·         Orientace na dílčí, druhořadé otázky

·         Pseudoproblémy

·         Nedostatek prostoru i času k diskusi

·         Administrování výzkum = horor

3.      Doktorské studium jako honba za titulem?

·         Doktorské práce jako "výuční list"?

·         Problematičnost obhajob

·         Jaké jsou povinnosti školitelů?

·         V čem je smysl zápočtových prací a jaká je realita?

·         Kvalita příspěvků doktorandu na vědecké konference a kvalita anonymních posudků

·         Nemoc přeorganizovanosti doktorského studia

·         Má se od doktorandů striktně vyžadovat publikační činnost v době, kdy probíhá první část studia zakončená zkouškou?

 (Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář