R2016/129: Blížíme se ke kritické fázi

9. červen 2016 | 07.00 |

Následující článek jsem uveřejnil 7.6. s úvodní poznámkou:

 "Připravuji důležitý článek do seriálu o reformách. Toto je pracovní verze. Uvítám připomínky."

Dostal jsem tuto, dík:

Velmi hezky řečeno, ale problémem je lidská blbost, která je všeobjímající. Podle mého názoru je to nejvyšší karta hráčů na horní palubě TITANIKU.

Vycházím z praktické zkušenosti. Lidé se bojí říci svůj názor i před sousedy, jako před listopadem 89. Obávám se, že bude třeba vést dlouhou a otravnou osvětu proti většině masmédií a problém bude přesvědčit především značnou část středoškoláků a vysokoškoláků. Oni se začínají probírat, až po nárazu životní reality. Kromě toho zatížení mnoha lidí je takové, že večer odpadnou a tupě koukají na ČT. A nenalhávejme si, mnozí jsou líní i číst, natož myslet. K aktivnějším patří důchodci, protože mají zkušenosti, už je vesměs nikdo nemůže vyhodit z práce a z velké části patří k těm nejvíce ohroženým.

Nyní již příslušný článek:

Kdy proces bohatnutí bohatých a chudnutí chudých překročí určité meze, může to vyvolat značné komplikace, tj. to, že společnost bude procházet turbulentním obdobím.

0001pt;line-height: normal;background:white">Když tento proces přeroste v komplex her TITANIC, kdy jednou z možností, jak se uchránit před dopady společenských turbulencí, je dostat se mezi "vyvolené", nastanou turbulence neodvratně.

Když ve snaze o to, dostat se mezi vyvolené, začnou být masivně porušovány obecně přijaté zásady (jak psané zákony, tak i nepsaná morální pravidla), a to právě proto, že začnou vládnout struktury založen na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, je nejen neodvratný průchod společnosti obdobím turbulencí, ale podstatným způsobem klesá šance na možnost uchránit se před důsledky turbulencí tím, že se hráč dostane mezi vyvolené.

Je to takový paradox dějin. Spouštění komplexu her TITANIC vede k tomu, že část hráčů se snaží zachránit se v rámci "vyvolených". K tomu, aby se mezi "vyvolené" dostali, musejí se dostatečně obohatit, což pro drtivou většinu z nich v reálném čase není možné jinak než porušováním obecně přijatých zásad. Když porušování obecně přijatých zásad přeroste v systém generující moc (mezi "vyvolené" se mohou dostat jen ti, co na sebe něco vědí), což je doprovázeno rozpadem institucionálního systému, který má společnost před porušováním obecně přijatých zásad chránit, nelze již reformou společenské turbulence odvrátit. Současně s tím ovšem klesá šance zachránit se před důsledky turbulencí v rámci "vyvolených". Okruh "vyvolených" se v tuto dobu začne velmi rychle zužovat. Mnozí z těch, co se domnívali, že již mezi "vyvolené" patří, zjišťují, že jsou mimo, jsou obětováni, rozhoduje se již mimo ně a daleko od nich.

Vznik stabilizující jádra komplexu her TITANIC může v období takovéhoto historického zauzlení vzniknout. Modelů řešení společenských krizí je velké množství. (Tak jako příroda vytváří velké množství typu sluncí a slunečních soustav.) Ať se nám to jako Čechům líbí či nikoli, ale složité období, jehož 600 let staré události si postupně připomínáme, bylo příkladem, kdy globální (tehdy evropská) společnost takovými turbulencemi procházela a kdy pod účinným tlakem zdola (na kterém jsme jako Češi měli významnou zásluhu) se podařilo nezbytné reformy shora uskutečnit. Kostnický koncil je jedinečnou událostí historického významu. Uchovala se částečná funkčnost institucionálního systému i morálních regulativů jako východiska nalezení řešení.

V současné době je rozpad mnohem hlubší. Selhala možnost vytvořit stabilizující jádro komplexu her TITANIC. Hrozí nebezpečí, že velmi rychle se zužující okruh těch, kteří by se mohli zachránit jako "vyvolení", může jít až za hranici toho, co si v současné době dokážeme představit. Zůstatek (sedlina) "vyvolených" je schopna obětovat nejen celou Evropu (a to ne obrazně, ale z hlediska fyzického přežití velké většiny obyvatelstva), ale i velká města v USA. Budou se snažit hru dotáhnout až k tomu, aby přes korumpování a vydírání osob s pomocí zpravodajských a jiných vlivových sil, s využitím permanentně se stupňujícího vojenského nátlaku na Rusko a různých provokací protlačili v Rusku k moci "jestřáby" a spolu s nimi vyvolali globální jadernou válku.

Tento scénář není neodvratný. V současné době záleží především na tom, jak rychle bude lidem docházet, co se děje. A to jak těm, kteří ještě netuší, jakými turbulencemi bude společnost procházet a jaká hra se hraje. Tak i těm, kteří si myslí, že se již dostali nebo mohou dostat mezi "vyvolené".

V dohledné době lze očekávat vznik několika krizových situací různého typu, které umožní podstatné části těch, kteří si myslí, že jsou součásti "vyvolených" nebo blízko toto, aby se "vyvolenými" (v komplexu her TITANIC) mohli stát, aby pochopili, že se spustila hra řádově drsnější, než se domnívali, a že nemají šanci být mezi "vyvolenými". Budeme procházet kritickou fází vývoje. Důležité je i to, jak se podaří rozšířit představu o tom, že pozitivní řešení je možné. K tomu odkaz na naše dvě monografie, kde se snažíme ukázat, jaké reformy je nutné a možné provést, viz:

http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2479-monografie

 (Pokračování dalším článkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář