R2016/126: TITANIC naostro/6

6. červen 2016 | 07.08 |

Uvádím druhou část výsledků testování jednoho z modelů hry TITANIC. První (uveřejněné včera) byly získány 19. května, tyto jsou z 2. června (hodně mě zajímalo, jak budou výsledky testování modelu stabilní):

Připomínám to nejdůležitější z ankety (uveřejněné včera):

Čísly od 0 (nemůže se stát), přes 5 (jedna alternativa je stejně pravděpodobná jako druhá) až 10 (stane se s naprostou jistotou) oceňte následující:

1.1. To, že se v současné realitě hraje hra TITANIC o přežití tak, jak je stručně popsána:

1.2. S jakou pravděpodobností byste se v případě, že by se hra typu TITANIC hrála, zachránili, pokud byste:

a) volili kooperativní strategii:

b) volili nekooperativní strategii:

Vložená otázka pro zasvěcené:

Pokud by se hrála hra TITANIC a pokud byste dostali nabídku sloužit vyvoleným s tím, že se zachráníte spolu s nimi:

a) považovali byste tuto nabídku za závaznou a míněnou vážně:

b) považovali byste ji jen za fiktivní, abyste byli jen použiti a zneužiti pro potřeby prosazení nekooperativního řešení:

2.1. Pokud by se hrála hra TITANIC, s jakou pravděpodobností byste se dostali mezi vyvolené:

a) pokud jim budete sloužit:

b) pokud jim nebudete sloužit:

2.2. S jakou pravděpodobností byste se zachránili:

a) pokud budete vyvoleným sloužit:

b) pokud nebudete vyvoleným sloužit:

(Číslování v prezentaci výsledků je mírně upravené, v anketě muselo být dáno tak, aby nebylo návodné.)

Zde jsou výsledky ankety (s doplněným průměry u nejdůležitějších otázek a s vyznačenými nerovnostmi):

Neasvěcení                                                               

1.1       1.2.a    1.2.b    2.1.a    2.1.b    2.2.a    2.2.b

6          5          6          5          4          5          6

8          4          6          3          6          2          5

5          0          2          0          5          1          3

5          5          5          0          10        10        0

10        5          10        5          5          5          10

7          6          4          7          3          4          3

6          2          9          6          2          7          1

10        5          5          0          10        5          10

5          3          8          2          8          2          8

5          5          0          0          0          10        0

                                   2,8  <   5,3       5,1  >   4,6

Zasvěcení                                                                 

1.1       1.2.a    1.2.b    3.1.a    3.1.b    2.1.a    2.1.b    2.2.a    2.2.b

5          10        1          5          10        5          10        5          5

5          5          5          5          5          5          5          5          5

10        10        0          0          10        5          5          7          5

4          9          3          5          5          5          5          5          5

5          10        0          10        0          10        0          10        0

7          5          5          6          7          4          2          4          5

5          5          7          10        2          8          3          8          2

2          2          2          10        8          10        8          5          2

5          10        0          0          10        0          5          5          10

10        5          5          0          10        5          5          0          10

7          4          8          2          8          2          8          4          2

10        7          3          4          6          3          6          4          6

5          3          8          2          8          2          8          2          8

                                   4,5  <   6,8       4,9  <   5,4       4,9  <   5,0

I tyto výsledky jsou zajímavé. Předběžně lze říci následující:

Studenti byli poměrně skeptičtí, pokud jde o to, že pokud by se jim nabízela záchrana v rámci vyvolených, byla by tato nabídka míněna vážně: 4,5 < 6,8 (v předcházejícím testu to bylo4,4 < 6,0), což je téměř shodné.

Přesto v obou případech se hodnotí pravděpodobnost toho, že se hráč, pokud bude sloužit, dostane mezi "vyvolené" a že se zachrání spolu s "vyvolenými" jako větší

U nezasvěcených:       2,8  <   5,3       5,1  >   4,6

U zasvěcených:          4,9  <   5,4       4,9  <   5,0

Pro srovnání předcházející výsledky

U nezasvěcených:       4,9   >  4,1       5,5   >  4,7

U zasvěcených:          4,8   >  4,5       5,7   >  4,1

V dalším testu nezasvěcení hráči byli podstatně více skteptičtí v tom, že se dostanou mezi "vyvolené", více optimističtější, pokud jde o to, že se mohou zachránit spolu s vyvolenými. Zasvěcení hráči jsou skeptičtí vůči možnosti dostat se mezi vyvolené a vůči možnosti zachránit se spolu s nimi.

Pro lepší pochopení výsledků bude nutné analyzovat kolerace mezi odpověďmi na jednotlivé otázky jednotlivými hráči. To je práce jednak velmi náročnáa a jednak si vyžaduje získání ještě většího množství dat. Proto se k ní dostaneme během několika dní.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář