R2016/122: SVĚT 2030

2. červen 2016 | 07.00 |

V pondělí 30. května se konala konference SVĚT 2030. Pořadatelem byly VŠMVV spolu s Českou manažerskou asociací, Vysokou školou ekonomickou a ČVUT Praha. Vystupovali:

- Vladimír Mařík: Průmysl 4.0

- Bohumír Štědroň: Svět 2030: nové technologie, ekonomika, politika

- Petr Beneš: Nová konvergence – Smart technologie x.0

- Ing. Antonín Dvořák: Hledání zdrojů energie pro budoucí rozvoj civilizace

- Martin Potůček: Management reforem českého důchodového systému

- Radim Valenčík: Čtvrtá průmyslová revoluce? - Setrvačné myšlené v přelomové době

0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:CS">- Jaroslav Rožnovský: Podnebí jako faktor rozvoje

- Miroslav Havránek: Slabé a silné signály budoucího vývoje, systém monitoringu pro strategické vládnutí

- Luboš Marek: Statistické metody pro prognostiku

­- Petr Žantovský: Mediální legislativa a realita – co nás čeká a nemine

Nejvíce mě zajímalo, jak bude pojata problematiky 4. průmyslové revoluce.

Hned v úvodním vystoupení rektor VŠMVV doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. uhodil hřebíček na hlavičku, kdy položil otázku: Lidstvo prošlo vývojem od pastevectví k zemědělství, pak následoval třetí skok – průmyslová revoluce. Co bude dál?

Prof. V. Mařík téma rozvinul a charakterizoval 4. průmyslovou revoluci takto:

4. průmyslová revoluce je spojena s pojmy Industry 4.0, Průmysl 4.0. Klíčovou roli hraje digitální ekonomika. Mění se odvětví a vznikají odvětví nová digitalizací informací. Dochází k propojení fyzických výrobních zařízení s internetem, napojení na celosvětovou digitální síť. Probíhá konvergence počítačových technologií. Každých 18 měsíců se zpracovávají informace 2x rychleji, uchová se 2x víc informací, a to vše s 1/2 energie. Probíhá přechod od vestavěných systémů ke kyberneticko-fyzikálním systémům, kde již polotovary komunikují s výrobními systémy. Každý fyzický prvek má virtuální entitu. Propojuje se internet věcí a internet služeb. Vznikají decentralizovaný systémy s mnoha autoimunními jednotkami:

- Horizontální – od objednávky až po dodání.

- Vertikální – od výroby až k vedení firmy.

- Integrace inženýrské podpory.

Příznačná pro tyto systémy je modularita a rekonfigurabilita (nové elementy se zapojí samy).

U nás vznikla národní iniciativa: Hlavní je investovat do lidských zdrojů odpovídající požadavkům 4. průmyslové revoluce. Výrazné budou dopady na sociální život, 60 % zaměstnanců změní své profese.

Prof. M. Potůček v návaznosti na jeho vystoupení vyslovil otázky: Jaké budou veřejné služby 4.0 a jaká bude společnost 4.0? Potřebujeme člověka 4.0, ale nevíme, jak na to.

Tím byly vytvořeny příznivé podmínky, abych mohl prezentovat svoje pojetí zásadní společenské změny v podobě přechodu k ekonomice založené na produktivních službách, tj. službách dynamizujících ekonomický růst tím, že umožňují nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu. Návazně pak umožňujících zásadním způsobem výšit intenzitu a převratnost inovací.

Připomněl jsem, že se jedná ve skutečnosti o 5. zásadní změnu ve vývoji lidské civilizace:

- První změnou byl přechod od způsobu života založeného na sběračství k lovectví.

- Druhou od lovectví k pastevectví.

- Třetí do pastevectví k zemědělství.

- Čtvrtou od zemědělství k průmyslu.

- Pátou od průmyslu k ekonomice produktivních služeb (těžištěm kterých je vzdělání, výchova, péče o zdraví, a to vše v návaznosti na výrazné dynamické změny technologií umožněné lidským poznáním).

Podmínkou těchto změn je zdokonalování tržního mechanismu tak, aby byl schopen mnohem lépe a všestranněji financovat investice spojené s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu. Další podmínkou je vytvoření rovnosti příležitostí, což bude znamenat dlouhodobě překování důsledků nejrůznějších aspektů probíhající ekonomické a sociální segregace, vylučování se a uzavírání se různých skupin z hlavního směru společenského vývoje a dokonce stavících se proti přirozenému směřování společenského vývoje.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář