R2016/068: Monografie - shrnutí 2. kapitoly

8. duben 2016 | 06.18 |

Monografie "Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb?" věnovaná problematice přechodu k ekonomice založené na produktivních službách vzniklá na základě týmové práce v roce 2015 byla po úspěšném recenzním řízení odevzdána do tisku. V nejbližší době bude v plném znění uveřejněná on-line. Intenzivně pracujeme na další, která ukáže syntetický pohled na to, jak řešit současné problémy, jaké reformy jsou k tomu nutné, kdo a jak je schopen je prosadit.

V rámci seriálu o reformách postupně uveřejňují shrnutí, diskusi a závěry k jednotlivým kapitolám:

Shrnutí, diskuse a závěr ke 2. kapitole

Ekonomický růst může být více než exponenciálně dynamický a současně trvale udržitelný. K tomu se ovšem musí změnit jeho charakter, a to tak, aby se zásadním způsobem vzrostla role těch odvětví, které podporují rozvoj schopnosti vykonávat tvůrčí práci, schopnost podílet se na inovacích. Ekonomika s vysokou intenzitou inovací má tendenci vytvořit cokoli, co je nutné k uspokojování potřeb lidí a rozvíjení jejich schopností vytvořit téměř z ničeho.

Propracování představy o možnostech růstu založeného na dominantní roli odvětví produktivních služeb je nezbytné:

- Aktuálně z hlediska kritiky koncepce tzv. 4. průmyslové revoluce, který je zavádějící a v některých svých důsledcích z něj mohou být vyvozovány i nebezpečné závěry. Uvedený koncept je důsledkem setrvačného myšlení v přelomové době. Všímá si pouze toho, že určitý typ výkonů člověka je nahrazován informačními technologii, nepracuje však s představou toho, kde vzniká poptávka po tvůrčí (všeobecné) práci. Nebezpečnosti takového vidění pak spočívá v tom, že může vést k závěrům o přebytečnosti, neužitečnosti a zbytečnosti velké části obyvatelstva.

- Dlouhodobě z hlediska hrozby toho, že se rozehrají hry tipu Titanic a stanou se dominantními, což by mělo pro další vývoj naší společnosti katastrofální důsledky.

V roce 2016 bude důležité zmapovat teoretickou literaturu věnovanou koncepci tzv. čtvrté průmyslové revoluce a její vliv na politickou oblast u nás i ve světě, návazně pak ještě lépe ukázat, v čem se tato koncepce mýlí a kudy vede skutečná cesta řešení problémů.

Hře typu Titanic se budeme podrobněji věnovat v souvislosti s problematikou prosazení pozitivní vize v 6. kapitole.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016/068: Monografie - shrnutí 2. kapitoly ondrey 09. 04. 2016 - 23:01