R2016:039/K. Hušner k monografii - 1

10. březen 2016 | 07.19 |

V rámci seriálu o reformách uveřejňuji poznámky (doprovozené podnětnými úvahami) K. Hušnera k monografii-ročence "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb - 2015". Zde je odkaz na plný text monografie: http://radimvalencik.pise.cz/3089-reformy-351-monografie-uz-dostupna-online.html

Příspěvěk K. Hušnera jsem rozdělil do dvou částí.

Toto je první část:

Poznámky k pracovní verzi ročenky "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb" - 1. část

Karel Hušner

Představa "širokého odborného a veřejného prodiskutování propracovaného konceptu komplexních a dobře připravených reforem, pracujících s dlouhodobou, pozitivní a realistickou vizí" jako "účinné obrany" před globálními hrozbami (ať již jakéhokoliv druhu) je prakticky nerealizovatelná. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že je "z říše pohádek, kde (až na pohádky bratří Grimmů) vždy zvítězí to, co je pro většinu společnosti nejefektivnější".

Ve srovnání složitosti jevů působících na současný vývoj lidské společnosti a jejich vzájemných vazeb, je většina např.

matematických problémů (přičemž jejich správné řešení není a nemůže být ovlivněno lidským faktorem - ideologií, korupcí, pozičním investováním, mocenským bojem, teorií her atd.) skoro triviální. Přesto si nikdo nedovolí nechat teorie řešení těchto exaktních (na člověku prakticky nezávislých) matematických problémů "do široké" diskuze. Takže když se pod tímto "zorným úhlem" vrátím k výše uvedené citaci z "Předmluvy" zmiňované ročenky, pak je nutné určit "kdo" bude oprávněn diskuze a "kdo" to určí. Pokud bude moci diskutovat opravdu "kdokoliv", celá "věc", jakkoliv dobře připravená půjde "do ztracena". A upřímně si myslím, že z toho budou mít největší radost ti, kteří nemají naprosto žádný zájem na jakémkoliv odklonu od stávajícího "samotoku". Dokonce si myslím, že budou formálně podporovat pokračování prací "na dalším zdokonalování tohoto dokumentu". 

To však neznamená, že by měla být veřejnost z realizace reforem vyloučena. Ale tak, jako vždycky: Bude to znamenat zorganizovat a vykonat obrovskou osvětu, často i opakovanou (jako při zdokonalování teoretických či odborně praktických znalostí v průběhu života každého jedince). To však naráží na mnohé praktické (realizační) předpoklady, které kolektiv autorů ročenky a jejich dobrovolných aktivních spolupracovníků nemá. Zato je mají jejich "oponenti", resp. podporovatelé a přisluhovači "stávajících pořádků". Jedná se zejména o:

- nezbytné finanční, a logistické zajištění akcí (viz volby - kdo nemá peníze a možnost využití médií, "jako by nebyl");

- mocenský aparát, využitelný k zajištění realizace potřebných reforem.

Přesto si některé podmínky pro realizaci reforem můžeme připravit. Ale jen v závislosti na pochopení a respektování následujících faktů:

- Vládnoucí "elita" na jakékoliv úrovni MÁ prioritně zájem na zajištění SVÝCH vlastních zájmů. O zájmy společnosti (jako celku) se bude starat POUZE, pokud budou ve shodě s jejich vlastními zájmy.

- Nejvyšším zájmem každého jednotlivce z mocenské "elity" je, být opět zvolen pro další funkční období. Takže jakékoliv "akce", které jim nepřinesou prospěch v průběhu JEJICH volebního období, podpoří (možná), jen pokud je přesvědčíme, že z nich pro ně poplyne buď osobní hmotný (finanční) nebo politický efekt, nebo minimálně, pokud se realizace daných "akcí" neprojeví v první fázi realizace "akce" poklesem (HDP, popularity atd.), a to zejména, pokud by tato realizace přinesla efekt až v následujícím volebním období (z čehož by mohla politicky profitovat "nová" vládnoucí garnitura).

- Musíme si stále uvědomovat, že převážná většina (myslím si, že s pravděpodobností převyšující hodnotu 0,9) je ve svých funkcích díky (již mnohokrát ověřenému) vzájemnému krytí nepravostí a obecně přijatých zásad a jejich pozičnímu investování. Díky tomu se naprostá většina členů vládnoucí "elity" zabývá především vzájemným bojem o moc (a to i uvnitř jednotlivých stran)

Z uvedeného je zřejmé, že se musíme zaměřit na vytvoření realizačních týmů, zaměřených na:

a) zjišťování potenciálních partnerů s výkonnou pravomocí, s finančními možnostmi a se schopností alespoň v základních obrysech pochopit cíle a možnosti předkládaných reforem;

b) zpracování, resp. přepracování závěrů z předkládané ročenky do textu, který pochopí maximálně maturitou obdařený výkonný politik. Obecné, všeobsažné informace, bez jejich jasné konkretizace (byť se tím zúží jejich úplnost) jsou předem odsouzeny k "propadu". Široký, odborně hluboký a propracovaný materiál, je zcela nepoužitelný, a to jak pro jeho "přijetí" na úrovni "výkonné" moci, tak na úrovni většiny společnosti, pokud jí chceme "naklonit" realizaci našich záměrů. Přílišnou odborností a teoretickým podkládáním spíše ztratíme. Maximálně získáme přijetí na úrovni "možná to je dobré, ale riskovat nebudu", event. "takových krásných perspektiv už jsem slyšel....".

c) vypracování konkrétních efektů pro konkrétní členy výkonné mocenské a finanční struktury, zejména při navrhování realizace "změny způsobu vládnutí" (viz ročenka, str. 8)

K problematice "produktivních služeb": je nutné vypracovat a průběžně doplňovat jejich konkrétní seznam. Stávající situace, kdy je (zatím) konkrétněji jmenováno školství, resp. změny ve vzdělávání s přechodem na celoživotní a dále turismus, je naprosto nedostatečné. Doporučuji tuto problematiku a její konkretizaci navázat na tématiku řešení dopadů 4. průmyslové revoluce.

(Dokončení zítra)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016:039/K. Hušner k monografii - 1 jkaleta 10. 03. 2016 - 08:03