R2016/015: Všetečka o problému přelidnění

15. únor 2016 | 07.00 |

Do letošního seriálu o reformách zařazuji několik poznámek Libora Všetečky (studenta VŠFS) inspirovaných diskusí na pravidelném teoretickém semináři Ekonomie produktivní spotřeby 3. února:

V souvislosti s probíraným tématem mne napadlo pár věcí ohledně 4. průmyslové revoluce.

Na semináři byla mimo jiné probírána problematika přelidnění (ve smyslu nedostatku práce pro lidi a z toho se odvíjející "nepotřebná" část populace). Kolegové přemýšleli, jak docílit úbytku populace a zda jej vůbec lze docílit bez "genocidy" či jiných radikálních a brutálních řešení.

Dle mého názoru, ve vyspělých zemích dochází k přirozenému úbytku populace již dnes, bude-li to tak pokračovat nadále, populace se může sama přirozeně snížit na přijatelnou úroveň. Toto by však bylo možné v uzavřených státech nebo alespoň ve státech, které korigují příliv populace z vnějšího světa.

Problém tedy plyne z přelidněných rozvojových zemí. Dejme tomu, že nějaká obrovská společnost, zaměstnávající desetitisíce lidí (ubožáků co dřou za "jídlo a nocleh") začne tyto zaměstnance v důsledku modernizace propouštět a bude tomu tak i v ostatních podobně založených společnostech. To způsobí nepředstavitelný nárůst nezaměstnanosti a opravdovou revoluci a přítok obrovské, nevzdělané a sociálně slabé skupiny lidí do vyspělých zemí nejen v Evropě, kde už na ně ale nebude nahlíženo jako na levnou pracovní sílu (protože už většinu práce zde budou dělat stroje), ale jako na jakousi bezcennou část populace.

Ovšem kdyby existovaly uzavřené ekonomiky, stav obyvatel v dané zemi by odpovídal technologickým možnostem státu a v rozvojových zemích by lidé stále pracovali manuálně. Jenže díky velkým rozdílům mezi bohatými a chudými a technologickým skokům (přicházejících z moderního světa) to vypadá tak, jak to vypadá.

Také čelíme velké toleranci z naší strany a nepřizpůsobivosti ze strany obyvatel rozvojových zemí. Mentalita každého státu je prostě jiná a to píšu bez jakéhokoli rasistického kontextu. To je prostě psychologický fakt.

Jenže dokud si toto neuvědomíme a budeme na všechny pohlížet jako na sobě rovné a chovat se tak k nim a přizpůsobovat tomu podmínky, bude docházet ke kolizím ve všech sebelepších systémech. (Může zde dojít k podobnému negativnímu efektu, jako při přerozdělování... jen chudé nahradíme méně inteligentními a bohaté chytrými)

Nemyslím tím, že jeden život má větší cenu než ten druhý, ale že vlastnosti, schopnosti a dovednosti jednoho člověka mohou být hodně odlišné od vlastností, schopností a dovedností člověka druhého.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016/015: Všetečka o problému přelidnění seradin 15. 02. 2016 - 12:25