REFORMY (363) Výběr z monografie/6 - Slovníček

30. leden 2016 | 07.00 |

Plný text minulé ročenky je zde:

http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/lk_2015_perspektivy.pdf

Plný text pracovní verze monografie-ročenky "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb – 2015" najdete najdetede zde (pod příslušným názvem):

http://www.vsfs.cz/?id=1685-pracovni-materialy

Jako pátou část vybírám nové pasáže o hře typu "Titanic" ze 7. kapitoly nazvané "Teoretická reflexe problematiky vztahu teorie a praxe"

Jako šestou část vybírám slovníček základních pojmů, kterým obohacujeme ten loňský:

Slovníček základních pojmů

Do slovníčku základních pojmů monografie z roku 2014 byly zařazeny tyto pojmy:

Produktivní služby bezprostředně působící na nabývání, uchování a využití lidského kapitálu

Ekonomika založená na produktivních službách

Exponenciálně dynamický a současně trvale udržitelný růst

Human capital contracts

Přenesená cena

Zprostředkované uplatnění přenesené ceny

Struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad

Jádro vyjednávání vlivu struktur založených na vzájemném krytí

Základní ideové paradigma jádra vyjednávání vlivu

Investování do společenské pozice

Struktury založené na pozičním investování

Přenos prožitků na zprostředkování uspokojení potřeb

Definice těchto pojmů je on-line dostupná na:

http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/lk_2015_perspektivy.pdf (s. 93)

K tomu přidáváme do monografie z roku 2015 definice těchto pojmů:

Hra typu "Titanic": Jedná se o hru (resp. komplex vzájemně propojených her), ve které část hráčů upřednostní strategii uchování svých výhodnějších pozic v neefektivním systému před řešením příčin neefektivnosti, a to i za cenu obětování velké části ostatních hráčů.

Paradox "nenasytnosti": Případ chování těch, co mají hodně (majetku), usilují o získání ještě více (majetku) mnohem intenzivněji, mnohem horlivěji a mnohem bezohledněji než ti, co mají málo (majetku), a jejich "nenasytnost" se zvyšuje tím více, čím více (majetku) mají. Setkáváme se s tím například v oblasti výkonů státních funkcí, které se vyznačují vyšší mírou zasvěcenosti, ve vysokých manažérských funkcích státních, ale nejen státních firem, ve vysokých funkcích v bankoví sféře apod. Na jedné straně se obecně zdůrazňuje nutnost úsporných opatření, na druhé straně dochází ke zvyšování příjmů (nejen formou platů), které nemá reálné opodstatnění. Projevy paradoxu "nenasytnosti jsou jedním z markantů hry typu Titanic.

Startovní okno k prokomunikování, dovršení přípravy a zahájení komplexních reforem podporujících růst role odvětví produktivních služeb: Společenské situace, které nastávají v situaci, kdy se ukazuje, že narůstající problémy nelze řešit dosavadním způsobem, a kdy veřejnost očekává, že jí bude nabídnuto kvalifikovaně připravené komplexní řešení problémů.

Model člověka v ekonomii produktivní spotřeby: Místo pojetí člověka jako spotřebitele, který maximalizuje svůj užitek na základě racionální volby (jak je tomu v neoklasické ekonomii) ekonomie produktivní spotřeby nabízí model člověka, který maximalizuje svůj příjem na základě nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu (rozvoje a uplatňování svých schopností), přičemž k on-line rozhodování využívá schopnost prožívat přítomné bytí formou zpřítomňováním minulých prožitků při vztahování se k budoucímu.

Zádrhel na finančních trzích při využívání investičních příležitostí: Důležitý fenomén, který vzniká na finančních trzích při využívání investičních příležitostí. Je dán tím, že maximální příjem subjektů, které jsou ve vzájemném vztahu nabídky a poptávky investičních prostředků a investičních příležitostí, nemusí být (a zpravidla není) v případě, kdy jsou využity všechny investiční příležitosti, které přinášejí paretovské zlepšení. Situace, které na základě toho vznikají, lze popsat s využitím nástrojů kooperativních her. Jejich uplatnění ukazuje, proč na reálných trzích vznikají některé významné problémy, zejména v případě vzniku právě těch finančních produktů, které umožňují financování investic do lidského kapitálu.

Zítra uveřejním závěr seriálu o reformách, který vyústil do přípravy monografie-ročenky Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb - 2015.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář