Reformy (348) Výběr z nové monografie/2

15. leden 2016 | 07.00 |

Dokončili jsme druhou monografii-ročenku "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb – 2015". Většinu pasáží jsem průběžně publikoval na svém blogu. Plný text minulé ročenky je zde:

http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/lk_2015_perspektivy.pdf

Pracovní verzi druhého ročníku vyvěsím do konce ledna (probíhají technické práce, korigování, sjednocení zdrojů). Nyní vybírám pasáže, které ještě nebyly zveřejněny a které z hlediska pochopení toho, jaké reformy a jak prosadit, považuji za relevantní.

Do monografie chci ještě zařadit část "7.5. Deset příkladů toho, čím začít, tj. co kdo může udělat již dnes", kde bude 10 nejlepších návrhů, které dostanu. Tímto se obracím na každého ze čtenářů, aby přispěl svým nápadem (lze zaslat např. formou komentáře na blogu nebo na FB).

Jako druhou pasáž vybírám závěr:

9. Závěr

O jaký kus v poznání současných problémů a cesty jejich řešení (včetně odpovědi na otázku, čím začít) jsme v roce 2015 postoupili? Především je potřeba si ujasnit, z jakého hlediska na tuto otázku odpovědět. Pokud se jedná o výčet nových témat a míru jejich rozpracování, o počet teoretických inovací i o jemnou badatelskou práci při zpřesňování dosažených výsledků, mohli bychom být spokojeni. Spokojeni bychom mohli být, i pokud se týká porovnání výsledků dosažených během roku s tím, co se podařilo jiným v dané oblasti.

Problém je v tom, že hlavním arbitrem posuzování výsledků je realita. Tedy to, nakolik jsou dosažené výsledky dostatečné k tomu, aby byly motivací i oporou při odvrácení rizik, které dnes dramaticky narůstají, a při zahájení složitého procesu nápravy, který vyústí v otevření prostoru pro dynamický růst ekonomiky na bázi dominantní role odvětví produktivních služeb, tj. služeb napomáhajících nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu.

Otázka, která před námi v rovině týmové badatelské práce stojí, zní takto: Co převáží - upřesňování odpovědi co a jak dělat (tak aby tato odpověď byla srozumitelná co nejširšímu okruhu lidí, aby současně motivovala ke snaze měnit věci k lepšímu), nebo dojde ke dramatickému nárůstu problémů a všichni budou zaskočeni tím, co se odehrává?

Z hlediska této otázky lze z výsledků, které byly dosaženy v roce 2015, ocenit zejména následující:

1. Podařilo se vytvořit a operacionalizovat koncept, který umožňuje krátkodobé predikce toho, co se odehrává, v návaznosti na to pak interpretovat aktuální dění. Uvedený koncept je založen na odhalení původu současné moci. Ta vznikla spontánním propojování struktur, které vznikly na bázi pozičního investování a na bázi vzájemného krytí porušování obecně přijatých zásad.

2. Rozpracovali jsme koncept hry (komplexu her) typu "Titanic" a operacionalizovali jej do podoby formalizovaného modelu, na základě kterého lze realizovat konkrétní experimenty. Je to velmi cenný nástroj otevírající cestu k prokomunikování komplexu reforem zaměřených na podporu odvětví produktivních služeb.

3. Podařilo se oživit otázku role kontraktů o lidském kapitálu (HCC) jako základu řešení problematiky praktické realizace reforem spojených s využitím mechanismů založených na přenesené ceně. Důsledné vydiskutování všech podstatných aspektů této problematiky je významné z hlediska prokomunikování reforem. Přínosem je též zahrnutí této problematiky do širšího kontextu vývoje finančních trhů, a to zejména z hlediska fenoménu "zádrhele", který jsme odhalili a jehož popisu jsme věnovali značnou pozornost.

V roce 2016 půjde především o to efektivně propojit práce na další ročence s monitorováním, analýzou, predikcí a interpretací toho, co se odehrává, s důrazem na pěstování důvěry v teorii v rámci komunikačního dosahu, který naše týmová práce má.

Přístupu, který nabízíme, bývá vytýkáno dvojí:

1. Výklad otázek je příliš složitý, měl by být mnohem srozumitelnější.

2. Pohled na současnou realitu je neradostný až deprimující.

K prvnímu: Nepochybně lze formulace upřesnit a zjednodušit, používat více konkrétních příkladů apod. Současně je nutné upozornit na to, že velká část kritických připomínek vychází z pozice setrvačného pohledu na realitu, neschopnosti překročit bariéry vlastních stereotypů. Otázka porozumění tomu, co píšeme, je proto i otázkou ochoty rozloučit se s vlastními představami a podívat se ne problém právě očima základních inovací, které nabízíme.

K druhému: Současná realita je neradostná. Začíná zápas o přežití a je potřeba si to jasně uvědomovat. Nikdo za nás (tzv. obyčejné lidi) nic nevyřeší. A bez důsledného pochopení toho, o co jde, bez rozloučení se s iluzemi, že to nějak dopadne, i bez našeho úsilí, budeme svědky ještě větších dramat a tragédií, než tomu bylo v roce 2015. Teprve na základě realistického pochopení reality a s využitím toho, co nabízí dobrá teorie, si můžeme uchovat optimismus. Optimismus založený na možnosti řešit současné problémy, na možnosti prosadit pozitivní vizi, je základem toho, co nabízíme.

 (Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář