Reformy (347) Výběr z nové monografie/1

14. leden 2016 | 07.00 |

Dokončili jsme druhou monografii-ročenku "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb – 2015". Většinu pasáží jsem průběžně publikoval na svém blogu. Plný text minulé ročenky je zde:

http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/lk_2015_perspektivy.pdf

Pracovní verzi druhého ročníku vyvěsím do konce ledna (probíhají technické práce, korigování, sjednocení zdrojů). Nyní vybírám pasáže, které ještě nebyly zveřejněny a které z hlediska pochopení toho, jaké reformy a jak prosadit, považuji za relevantní.

Do monografie chci ještě zařadit část "7.5. Deset příkladů toho, čím začít, tj. co kdo může udělat již dnes", kde bude 10 nejlepších návrhů, které dostanu. Tímto se obracím na každého ze čtenářů, aby přispěl svým nápadem (lze zaslat např. formou komentáře na blogu nebo na FB).

Jako první vybírám závěr 7. kapitoly nazvané "Teoretická reflexe problematiky vztahu teorie a praxe":

7.6. Shrnutí, diskuse, závěr k této kapitole

Teoretické uchopení problematiky vztahu teorie a praxe má celou řadu aspektů. Některé z nich otevírají badatelské témata, která na jedné straně odrážejí specifika té či oné doby, na druhé straně mají určitou samostatnost a do doby, než byla jako téma objevena, si jejich existenci nikdo neuvědomoval.

V naší monografii jsme ukázali na některá z těchto témat. Ne náhodou jsme jako první vybrali téma související s otázkou, zda a v jaké míře se hraje hra (některé z komplexu her) typu "Titanic". Téma velmi obsáhlé, téma, jehož řešení má přímé a významné aplikace v oblasti vlivu teoretického poznání na rozšíření povědomí lidí o tom, co se ve společnosti odehrává, a při jejich motivaci k hlubšímu chápání toho, o co jde.

Relativně samostatným tématem týkajícím se otázky vztahu teorie a praxe je i retrospektivní analýza toho, jak se s ním vyrovnávaly různé koncepce, které podstatným způsobem ovlivňovaly vývoj veřejného mínění.

Jako jedno z témat jsme zvolili i pokud o identifikování všech podstatných prvků (modulů), které by měla obsahovat ucelená koncepce, která se orientuje na řešení aktuálních problémů a které nechce skončit jen v rovině konstatování toho, "jak by to mělo být". Další analýza otázky modulů, které má ucelená koncepce obsahovat, odhalí patrně další.

Ne nevýznamným tématem je i analýza existenciálního rozměru člověka (prožitkového zpřítomňování minulého, resp. prožitého, při vztahování se k budoucímu). Vyplývají z ní důležité závěry týkající motivací nezbytných k tomu, aby lidé plněji chápali, jaká rizika přináší současný vývoj, a na základě využití svých schopností racionálně chápat, o co jde, vyvinuli aktivitu potřebnou k obraně svých zájmů a k nápravě současných problémů. Ukázali jsme, že mikroekonomické vyjádření existenciálního rozměru člověka bezprostředně souvisí s překonáním neoklasického modelu člověka (jako "homo economicus", který maximalizuje svůj užitek na základě racionální volby) v rámci ekonomie produktivní spotřeby (kterou považujeme za mikroekonomickou teorii odpovídající povaze současných problémů).

Teoretických témat zaměřených na problematiku vztahu teorie a praxe je mnohem více. O některých víme a v letošním ročníku monografie jsme je jen letmo zmínili (např. otázku otevírání startovních oken prokomunikování, dovršení přípravy a odstartování komplexních reforem zaměřených na podporu odvětví produktivních služeb). Některá významná nepochybně zůstávají teorii skryta a čekají na své odhalení. Odhalení a zpracování každého takového tématu podstatným způsobem zvyšuje dopad dobré teorie na vývoj společenského povědomí i vědomí, návazně pak i na praktické řešení problémů.

Každopádně platí, že teorie nikdy nebude moci říci: "To, co bylo možné udělat v rámci teorie, již bylo uděláno, nyní jde jen o to, aby se toho někdo ujal a prosadil to v praxi." Tento názor je vyslovován poměrně často na různých odborných fórech. Svědčí to o tom, že i v oblasti společenských věd existují závažné problémy s pojetím toho, co je to věda, jejímž předmětem je společenská realita. Již z toho, co je obsaženo v této kapitole v tomto ročníku monografie, je zřejmé, že i ta teorie, která vědomě předmětem svého poznání činí teoretickou reflexi vztahu sebe sama a způsobu praktického uplatnění svých závěrů, vidí jen onu pověstnou špičku ledovce nesmírně rozsáhlého okruhu problémů, jejichž řešení (každý dílčí krok v řešení každého z nich) zcela zásadním způsobem zvyšuje uplatnitelnost teorie.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře