REFORMY (279) Vývoj finančních trhů/obecně

5. listopad 2015 | 07.00 |

Komentář "z nadhledu" k předcházejícím částem: Filozofie přístupu, filozofické otázky, které otevírá, co dál a co očekávat od prací v dané oblasti. Připomínám:

V rámci seriálu o reformách uveřejňuji velmi subtilní výsledky bádání v oblasti vývoje finančních trhů dosažené s využitím aparátu teorie kooperativních her. Mohlo by se zdát, že to, o čem bude řeč (resp. co bude uveřejněno) v několika dalších pokračováních série o přístupu k analýze finančních trhů, je příliš vzdáleno od praxe. Ve skutečnosti náročný aparát a interpretace výsledků jeho uplatnění umožňuje přesně identifikovat, v čem je problém, resp. jakou podobu mají různé "zádrhele" ve fungování finančních trhů. V závěru si pak ukážeme, jak dobrá teorie a interpretace jejích výsledků umožňuje odhalit samotnou podstatu současných problémů. A jak je matematika užitečná i z tohoto hlediska.

Závěrečné shrnutí formou poznámek:

1/ Ještě jeden pohled na úlohu, kterou řešíme. Předpokládáme, že každý z hráčů pro sebe vybere vždy to, co je lepší, tj. v daném případě, že bude využívat investiční příležitosti podle míry jejich výnosnosti. A ptáme se, za jakých podmínek budou využívány investiční příležitosti podle míry výnosnosti, pokud jak investiční prostředky, tak investiční příležitosti patří dvěma odlišným subjektům. Tj. kdy se "dva" budou chovat jako "jeden", přičemž "jeden každý" sleduje svůj vlastní zájem, tj. upřednostňuje to, co je pro něj samotného lepší.

Tato úloha se vyskytuje v realitě v mnoha podobách. Souvisí se základními otázkami chování lidské pospolitosti. U mravenců by patrně tento problém nevznikl. "Dva" by se chovali jako "jeden". Uspořádali by své investiční příležitosti nezávisle na tom, komu která patří, podle míry jejich výnosnosti, a maximalizovali by součet výnosů. Pro sebe by si vzali, co potřebují, a zbytek by odevzdali do společného fondu reprodukce celého mraveniště. V lidské pospolitosti vzniká problém toho, jak si přerozdělit přebytek, případně i to, co je nutné k přežití. A proto se hrají nejrůznější hry.

Úloha, kterou se zabýváme, tak představuje určité herní pole, na kterém vyvstávají nejrůznější otázky týkající se samotné podstaty toho, co se odehrává v lidské pospolitosti. A to přesto, že samotná úloha je z hlediska jejího zadání, zdánlivě velmi triviální.

2/ Proč je uvedená, velmi subtilní analýza vývoje finančních trhů tak významná? – Především proto, že jakékoli reformy, které mají vyvést společnost z krize, které mají nastartovat nový typ růstu na produktivních službách, musí být podpořeny zdokonalováním finančních trhů. Pravdu měl Milton Fridman, když říkal, pokud by byl kapitál stejně dostupný k financování investic do lidského kapitálu, jako je dostupný (na základě toho, co už finanční trhu "umí") k financování nikoli lidského kapitálu, vynášely by investice ze vzdělání stejně jako investice ze kterékoli jiné oblasti. Pokud tomu tak není, svědčí to o tom, že v důsledku nevyvinutosti finančních trhů vznikají různé bariéry či zádrhele. A my se snažíme vytvořit teoretický koncept, který umožňuje identifikovat jejich původ.

3/ Dnes brání investování do lidského kapitálu (vzdělání apod.) nejen to, že trhy nejsou dostatečně dokonalé, ale i to, že využívání investičních příležitostí je záměrně destruováno pozičním investováním. Proto je potřeba z dané problematiky udělat "kultovní téma". Ukázat, že to, co intervenuje do finančních trhů lze popsat velmi exaktními nástroji. A na základě toho "zprůzračnit" pochopení podstaty současných problémů.

4/ Lze vyslovit následující hypotézu: Každému významnému reálnému konkrétnímu zádrhelu odpovídá nějaká forma zádrhelu, kterou lze popsat v rámci našeho modelu. Přesněji – každý reálný zádrhel (to, co brání dostatečnému fungování finančních trhům), tj. to co neumožňuje využít investiční příležitosti podle míry jejich výnosnosti, odpovídá dobře popsatelný teoretický zádrhel. Odsud vyplývají dva aktuální úkoly pro teorii, přičemž jeden jde od teorie k realitě, druhý od reality k teorii:

- Podívat se z výše uvedeného hlediska na všechna známá řešení Nashova (S, d) vyjednávacího problému tímto prizmatem. Rozlišit je podle toho, zda najdeme nějakou jejich relevanci s identifikováním zádrhelů různého typu na finančních trzích či nikoli. (Například diktátorská a rovnostářská řešení tuto relevanci mají.) A návazně se pokusit o interpretaci smyslu těchto řešení.

- Podívat se na různé reálné zádrhele (bariéry vznikající při využívání investičních příležitostí, zejména v oblasti financování investic do lidského kapitálu) a hledat jejich obecně teoretické vyjádření jako spojení naší úlohy s určitým typem řešení Nashova (S, d) vyjednávacího problému.

Zde teorie her stojí před obdobným úkolem, jako bylo před vznikem evoluční biologie a genetiky sbírání a utříďování exemplářů.

5/ Interpretovat případ s jednotnou cenou investičních prostředků a bez jednotné ceny. Jaké může mít jedno či druhé příčiny, jaké má konkrétní podoby, jak to souvisí s rolí konkurence v oblasti tlaku na využití investičních příležitostí podle míry jejich výnosnosti, a jak to souvisí s pozičním investováním, jehož smyslem je konkurenci v této oblasti potlačit.

6/ Všímat si některých typických jevů v realitě a hledat jejich interpretaci v rámci našeho modelu. Příklad – tendence k rovnostářství nejrůznějšího typu (od běžného zdůrazňování solidarity bez pochopení jejího reálného základu k zavilému postoji vůči roli finančních trhů v oblasti financování investic do lidského kapitálu) je primitivní, neuvědomělá reakce na fakt pozičního investování. (Mj. pokud se primitivní reakci na fakt pozičního investování nepodaří překonat či "vyautovat", nebude žádné hnutí odporů vůči tomu, co se v současné době odehrává úspěšně – proto je potřebná dobrá a silná teorie.)

7/ Podívat se na to, co je uvedeno v bodech 4/ až 6/ z hlediska kontextuálního charakteru her, tj. toho, že každá reálná hra se hraje v kontextu dalších her.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář