REFORMY (154) Význam rehabilitace Srbska

2. červenec 2015 | 07.00 |

V rámci seriálu o reformách uveřejňuji článek týkající se jednoho z méně uvědomovaných, ale nicméně velmi důležitých kontextů, které jsou nutné pro realizaci skutečných reforem.

Z cest po Balkánu jsem si odvezl ještě jeden poznatek, který lze s určitým zjednodušením formulovat takto: Bez rehabilitace Srbska neuspěje žádná euroreprezentace ve snaze odvrátit bolestivý a nebezpečný vývoj EU, minimalizovat ztráty a otevřít cestu perspektivního překonávání současných problémů.

K tomu nejdříve stručné nastínění současné situace. "Trestání" Srbska a Srbů pokračuje doposud. Není to jen dvojí metr uplatňovaný při trestání zločinů, ke kterým docházelo během rozpadu Jugoslávie. Jsou to různé formy majetkové diskriminace. Například, když se Chorvat vrátí do oblasti, kde žil a kde mu zničili dům, musí mu být dům vrácen a z rozpočtu Republiky srbské opraven. Srb, který by se vrátil do Chorvatska, odkud byl vyhnán, na něco podobného nárok nemá. Současná euroreprezentace doposud a ostentativně dává najevo, kdo byl a je "hodný" a kdo byl a je "zlý". To u Srbů vyvolává pocit pokračující křivdy a bezpráví ze strany EU. Není proto divu, že vlády Srbska a Republiky srbské považuje většina Srbů za kolaborantské (tj. obviňuje je, že kolaborují se současnou euroreprezentací, která se podle nich staví na stranu fašistů). Něco na tom je, i když podle mého názoru jsou obě tyto vlády pod silným tlakem a dělají spíše politiku možného.

Výše naznačený postup euroreprezentace je v současné době nebezpečný z těchto důvodů:

- Jednak k účelovému "přehlížení" historických recidiv fašismu a genocidního nacionalismu ze strany současné euroreprezentace dochází nejen v případě prostoru bývalé Jugoslávie, ale také v Pobaltí (které je součástí EU) a na Ukrajině.

- Jednak je tím Srbsko oslabováno, což vede k posilování tendenci vzniku evropského islámského státu na území Sandžaku (jižní části Srbska).

- V neposlední řadě pak dochází k tomu, že Srbsko a Srbové jsou přímo tlačeni do jednostranné orientace na Rusko, což rovněž pozici EU neprospívá. (Velmi mě například překvapilo, kolik Rusů přijelo na setkání na Kosově poli.)

Současná euroreprezentace zklamala a není sto řešit zásadní otázky politické, ekonomické a sociální bezpečnosti v prostoru EU a jejího bezprostředního okolí. To samozřejmě neznamená, že změny, ke kterým v oblasti euroreprezentace dojde a které jsou neodvratné, nutně musejí být k lepšímu. Může se stát, že v nastávajícím turbulentním vývoji přijdou i v EU k moci síly mnohem více otevřeně se hlásící k historickým recidivám fašismu a genocidního nacionalismu. Právě proto považuji v současné době za zásadní:

- Mít jasný koncept skutečných reforem, které jsou sto vyvést vývoj ze slepé uličky.

- Ukázat z nadhledu, proč současnému historickému excesu došlo a jaké může mít pozitivní vyústění.

- Na faktech ukazovat selhání současné euroreprezentace a jeho příčiny.

Každopádně platí to, co jsem napsal v úvodu: Postoj k Srbsku a Srbům je a bude stále více kritériem toho, co očekávat od toho či onoho představitele EU.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář