REFORMY (86) Evoluce finančních trhů 9

27. duben 2015 | 07.00 |

Pro ty, co chtějí poznat a pochopit, o co v dnešním světě jde, a nebojí se přemýšlet, může být série, kterou postupně uveřejním pod názvem "Evoluce finančních trhů", užitečná.

Důležitá upozornění:

1. Vzhledem k tomu, že základem je odborný text, je nutné před každým pokračováním prostudovat předcházející díly série. Podle mého názoru to stojí zato.

2. Do hlavního odborného textu vkládám popularizační a objasňující poznámky, z důvodu jednoznačného odlišení menším písmem a do rámečku.

Nyní již 9. část:

Z tohoto hlediska pak lze považovat za předpoklad řešení kooperativní hry modelující finanční trh to, že jsou využity investiční příležitosti, kterými disponují oba hráči, podle míry jejich výnosnosti. Tj. takové řešení, při kterém hráči neanticipují vliv pozičního investování a upřednostňují využití všech stávajících investičních příležitostí před maximalizací vlastního příjmu. Důvodem je to, že převládají pozitivní efekty vytváření podmínek pro vzájemné generování a využívání investičních příležitosti mezi hráči.

Moje vysvětlující poznámky pro ty, co nejsou specialisty v daném oboru:

Slovo "předpoklad" používáme v tom smyslu, že hledáme takové společenské podmínky, za kterých převládají pozitivní efekty vytváření podmínek pro vzájemné generování a využívání investičních příležitosti mezi hráči. Podle mého názoru se tyto podmínky vyznačují především možností vytváření kontraktů týkajících se nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu. Tj. kontraktů umožňujících mj. vytvořit i zpětnou vazbu mezi efekty, které poskytují produktivní služby spojené s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu, a zdroji financováním těchto služeb.

Za předpoklad řešení otázky rozdělení bohatství se někdy vydává přerozdělení, které by mělo kompenzovat důsledky pozičního investování. Podle mého názoru je představa o možnosti takového řešení nejen nereálná, ale i naivní. Tam, kde dochází k přerozdělení společenského bohatství pod vlivem pozičního investování, tam poziční investování ovládne a přizpůsobí si i toky investičních prostředků, které by měly kompenzovat důsledky pozičního investování a vytvářet určitou míru rovnosti šancí.

Existují i jiná řešení kooperativní hry, kterou modelujeme finanční trh. Ta odpovídají různým stádiím vývoje finančního trhu, případně excesům (vybočením), k nimž na tomto trhu dochází. Tato řešení lze popsat i prostřednictvím příslušného systému axiomů, kterému odpovídá některý z "možných světů". Vyjádření reálné problematiky tuto formou je velmi přínosné, protože lze předpokládat kontinuitu reálného světa. Kontinuitu ve smyslu porovnání předpokladů, z nichž vycházejí různé modely. Přesné vyjádření této kontinuity je nesmírně cenné pro pochopení reálných vývojových tendencí v oblasti finančních trhů.

Moje vysvětlující poznámky pro ty, co nejsou specialisty v daném oboru:

Z hlediska dalšího zkoumání to znamená následující - vyjít z evidence stávajících axiomatických systémů popisujících řešení kooperativních her, které souvisejí s otázkou rozdělení či přerozdělení společenského bohatství, a porovnat je s naším řešením. Ukázat, zda a jak odlišnost těchto řešení souvisí s vyvinutostí kontraktů týkajících se nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu. Na základě toho přesněji identifikovat reálné vývojové procesy.

Doposud jsme hovořili jen o dvou ekonomických subjektech, resp. hráčích. Velkou část úloh lze bez větších problémů zobecnit i na více hráčů, což jsme nedělali z důvodu jednoduchosti výkladu. Existují i některé úlohy, při kterých je nutno brát v úvahu možnost tvorby koalic a jejich vliv na rozdělení výplat. Tyto úlohy však patří do relativně samostatné oblasti bádání i aplikací.

Závěr

Modelování finančních trhů prostřednictvím aparátu matematické analýzy lze převést do podoby několika typů kooperativních her. V této podobě vyniknout některé významné aspekty jejich fungování. Jedná se o kooperativní hry s přenosným užitkem, některé z nich mohou mít podobu řešení Nashova vyjednávacího (S, d) problému, některé jsou příbuzné problému rozdělení vody (watterproblem). Volba vhodného modelu bezprostředně souvisí s interpretací toho, co chceme vyjádřit, jakou úlohu řešíme. Významnou roli při využívání investičních příležitostí hraje fenomén zádrhelu (snag) při využívání investičních příležitostí.

Aparát, který jsme vyvinuli, umožňuje prezentovat problematiku fungování a evoluce finančních trhů jako součást obecnějšího typu úloh, které jsou zaměřeny na řešení otázky rozdělení společenského bohatství. Porovnání tohoto aparátu s jinými přístupy (včetně těch a zejména těch, které jsou uplatňovány v rámci teorie kooperativních her) umožňuje identifikovat některé klíčové problémy současnosti a vývojové tendence společnosti.

Z metodologického hlediska přináší námi nastíněný přístup významné konkrétní poznatky o řešení reálných problémů s využitím metod odlišných úrovní abstrakce a přechodů mezi nimi.

(Pokračování další částí)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: REFORMY (86) Evoluce finančních trhů 9 ondrey 27. 04. 2015 - 11:02