REFORMY (59) Diskuse - Bedretdinov

31. březen 2015 | 07.00 |

Úvodní poznámka: Začínám uveřejňovat na pokračování úvodní podněty do diskuse o tom, jak zpracovat a jak zaměřit letošní hlavní výstup v podobě monografie-ročenky "Financování a perspektivy odvětví produktivních služeb 2015". Pak se k jednotlivým příspěvkům i k celému jejich souhrnu vyjádřím. Uvítám zapojení kohokoli dalšího. Další příspěvek je od R. Bedretdinova:

Rafik Bedretdinov

Zdroje současné moci

Pochopení zdrojů současné moci není prázdný problém, neboť ovlivňuje osudy jednotlivců a celého světa. Jako vysvětlení nejdříve se nabízí " teorie spiknutí" - to obvykle má negativní odstín, protože jednak vytváří dojem zákulisí, intriky, jednak redukuje skutečnost na tajné hry nějakých sil.

Často tento způsob objasnění s oblibou využívají moderátoři, kteří tímto způsobem schopni vyvolat výsměch "zdravě myslicího"publika vůči komukoliv. V prostředí "zdravě myslícího" publika je zvykem považovat, že ve světě panuje "neviditelnáruka trhu", a všichni procesy v demokratickém společenství jsou důsledkem kombinace složitých ekonomických a sociálních zákonů, výsledkem počínání globální finanční elit atd.

Ovšem existuje ještě další možnost, a to: vytvořit mapu vztahů úřadů, různých skupin a kontroly v globální ekonomice. Moderní svět sice trpí od přemíry kontrolních mechanizmů, ale zároveň existují subjekty (jejich počet nepřevyšuje několika stovek), de facto kontrolující 80 % světové ekonomiky. Z toho pramení závěr, že světem vládne několik stovek akcionářů, neboť je známa teze, že úřady ve světové ekonomice ovládají nadnárodní korporace.

Ve světě existuje 43 tisíc takových korporací, přičemž 1318 z nich má vlastnické vazby na dalších 20 nadnárodních společnosti. Celkem těchto 1318 firem vlastní většinu nejdůležitějších podniků ve světě, což představuje 60% světového kapitálu. V této skupině 1318 firem však existuje ještě těsněji provázaná skupina 147 společností, které ovládají celkem 40 procent celé této sítě. Koncentrace kapitálu není zdravá, protože když je postižena finančními problémy jedna firma, nákaza se rychle rozšíří.

Z toho, co bylo řečeno výše lze zkonstruovat následující schéma: majiteli korporace jsou akcionáři. Prostřednictvím extrapolace dospějeme k závěru, že přibližně 600 tisíc subjektů vlastní více než milión majetkových vztahů. To je jádro světové ekonomiky  - zde se definují všichni základní ekonomické a sociální procesy.

Vztahy kontroly rozděleny mezi těchto 600 tisíc subjektů zdaleka ne rovnoměrně. Na pořadí dne je nutnost vytvořit efektivní síť globální korporativní kontroly. Taková koncentrace vznikla jako důsledek obrovské koncentrace zdrojů v rukou velmi úzké elity. 

Do jisté míry systém popsaný výše to není jen privilegium lidské společnosti. Takové systémy rozšířeny v přírodě, a ve společnosti. Jestli vezmeme hejno ptáků, nebo starý lidský kmen, nebo dokonce Římské impérium - všude bude stejný obraz: jsou tam ohromné periférie, kde prvky (v sociálních systémech  - lidé) slabě mezi sebou propojeny, a naopak úzké jádro, v němž všichni prvky velmi těsně propletený a kontrolují celý systém. Například, buď to několik aristokratických rodin, nebo několik silných států v systému mezinárodních vztahů. Problémem může být  relativná vzdálenost a propojenijádra a periferie. Čím menší jádro a méně těsné spojení v něm, tím křehčí stabilita systému, tím lehčeji ji vyvést z rovnováhy,  zvlášť,  když jádro prožívá v krizi. To se projevuje, například, jak v autoritativním státě, kde celé úřady v rukou u úzké kasty vyvolených, tak i v demokratickém statě, kde úřady a moc soustřeďuje v rukou "zvolených" oligarchů.

Takovýsystém nemůže býtstálý. Zátažní světová krize je to především krize jádra, která je patrná i v dnešním světě. Periferie musí "odskákat" to, co se projevuje jako krize horních vrstev. Výsledkem je rozbroje, rozpad a degradace. 

Hlubší příčinu této současné situace odráží koncepce skupiny ekonomů VŠFS, o.p.s., která zdůrazňuje, že" moc, která vznikla ovládnutím klíčových institucionálních systémů (zpravodajských, mediálních, státních, finančních), pochází z propojení struktur vzniklých na bázi porušování obecně přijatých zásad a struktur vzniklých na bázi pozičního investování, je rozptýlena a generována poměrně spontánními mechanismy na vzájemně propojené globální i lokální úrovni".

Specifikou současné doby je, že v důsledku monopolárního světa vznikla dominantní polarizace, tj. k tomu, aby na globální, ale i lokální úrovni mohl být někdo (kdokoli) participantem jádra vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí propojených s pozičním investováním a penetrujícími institucionální systémy, musel sdílet základní globálně sdílené ideové paradigma. Podstata tohotoparadigmatu spočívá v sdílení a spoluvytváření nepřítele, pěstování představy o výlučnosti naší určité civilizace, využívání in-side informací vedoucích k prestižním řešením "za každou cenu", záměrně a demonstrativně používání dvojitého metru, rychle se smíření s tím, že jakékoli překročení mezí přijatelného je normální.).

(Pokračování příspěvkem dalšího autora)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář