REFORMY (58) Diskuse - Wawrosz 2.

30. březen 2015 | 07.00 |

Úvodní poznámka: Začínám uveřejňovat na pokračování úvodní podněty do diskuse o tom, jak zpracovat a jak zaměřit letošní hlavní výstup v podobě monografie-ročenky "Financování a perspektivy odvětví produktivních služeb 2015". Pak se k jednotlivým příspěvkům i k celému jejich souhrnu vyjádřím. Uvítám zapojení kohokoli dalšího. Další příspěvek je od P. Wawrosze. Toto je druhá část:

Petr Wawrosz

Mikroekonomická teorie a některé aspekty reforem zejména z hlediska omezení investování do pozice - 2. část

V naší magisterské učebnici mikroekonomie (Wawrosz, Petr; Heissler, Herbert; Valenčík, Radim 2010. Mikroekonomie středně pokročilý kurs. Praha: VŠFS, 285 s. ISBN 978-80-7408-040-1.) jsme podstatu a důsledky investování do pozice vyjádřili následujícím příkladem: "Předpokládejme situaci domorodého kmene, ve kterém pouze šaman umí číst a psát. Ostatní příslušníci kmene potom šamanovi vzdávají úctu, zahrnují ho pozornostmi a výhodami. Šaman je v určité pozici, a díky této pozici je na tom lépe než ostatní členové kmene.

Díky nerozvinutým schopnostem ostatních příslušníků kmene bude však celková výkonnost kmene velmi nízká. I šaman, ačkoliv má privilegované postavení a lepší podmínky (např. lepší jídlo a bydlení) než ostatní členové kmene, nemůže disponovat řadou statků, které v důsledku nerozvinutých schopností ostatních členů není kmen schopen vyrobit. Z tohoto pohledu by se šamanovi možná vyplatilo, kdyby i ostatní příslušníky kmene naučil schopnostem, kterými disponuje pouze on. Vzrostla by potom životní úroveň celého kmene a pravděpodobně i šamana.

Jenže pokud i ostatní členové kmene získají schopnosti, jako má šaman, hrozí šamanovi nebezpečí, že kmen zjistí, že šamana již nepotřebuje. Čili šaman může přijít o svá privilegia a tedy i o výnos z těchto privilegií. V důsledku rozvoje schopností ostatních členů kmene se dokonce mohou ostatní členové kmene začít domnívat, že v minulosti šaman postupoval špatně, takže šamanovi dokonce může hrozit trest. Zvláště nepříjemné by to bylo v situaci, kdy by se jednalo o lidožroutský kmen. Z tohoto pohledu je pro šamana výhodné, aby si svoji pozici a svoje privilegia zachoval.” 

V rámci ekonomické teorie na základě zde uvedeného je podle mého názoru potřeba zdůrazňovat:

-         Investování do pozice je důsledkem vzácnosti vstupů a neomezenosti potřeb, je to jednou z cest, jak lidé mohou uspokojovat své potřeby. Je to ale cesta, kdy potřeby jedněch jsou uspokojovány na úkor druhých, je to tedy cesta, která není paretovsky efektivní.

-         Investování do pozice přináší investujícím privilegia. V jejich důsledku dochází k omezení konkurence a oblasti, ve kterých se důsledky investování projevují, mají charakter oligopolních, případně monopolních trhů.

-         Pokud k investování do pozice dochází, je obtížné s ním skončit. Ti, co do pozice investují, mají co ztratit. Logicky proto budou proti návrhům, které se snaží investování do pozice omezit.

Návrhy na omezení investování do pozice musí s odporem osob investujících do pozice počítat. Jakkoliv mohou existovat formy investování do pozice, u kterých by hlavním cílem odpůrců daného investování mělo být jejich naprosté zrušení bez náhrady (v minulosti se např. jednalo o otroctví), ve většině případů by návrhy, jejichž cílem je omezit investování do pozice, měly mít takový design, který bude výhodný i pro osoby, jež nějakou pozicí disponují. Nikoliv ve smyslu, že jim zůstane zachována, ale ve smyslu, že díky realizaci návrhu na tom budou lépe než při zachování stavu s investováním do pozice. Problémem samozřejmě je, že investování do pozice přináší investujícím oligopolní, případně monopolní postavení. Nemusí se potom tolik snažit. Omezením jejich privilegií, znamená, že budou vystaveny větší konkurenci, a že, aby v ní obstáli, budou muset vynaložit větší úsilí (námahu, náklady). K omezení svých privilegií přistoupí snadněji tehdy, pokud jim budou dané náklady nějak kompenzovány. Tím není řečeno, že by měly dostat nějaké odškodnění. Spíše platí, že omezení investování do pozice by i těmto osobám mělo nabídnout příležitosti získat užitky (výnosy), které převýší jejich náklady. Zda takovou cestu nabízí princip přenesené ceny a rozvoj odvětví produktivních služeb (odvětví spojeného s nabýváním a uchováním lidského a sociálního kapitálu) je na jinou diskusi.

(Pokračování příspěvkem dalšího autora)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář