REFORMY (52) Diskuse - Zeman - 2

24. březen 2015 | 07.00 |

Úvodní poznámka: Začínám uveřejňovat na pokračování úvodní podněty do diskuse o tom, jak zpracovat a jak zaměřit letošní hlavní výstup v podobě monografie-ročenky "Financování a perspektivy odvětví produktivních služeb 2015". Pak se k jednotlivým příspěvkům i k celému jejich souhrnu vyjádřím. Uvítám zapojení kohokoli dalšího. Další (tentokrát trojdílný) příspěvek do diskuse je od A. Zemana. Toto je druhý díl:

Arnošt Zeman

Globalizace jako přechod od civilizace typu 0 k civilizaci typu 1 nebo jako důsledek vlivu korporací? - 2

Vznik planetární kultury, kterou sdílejí hlavně mladí lidé, například popová a rocková hudba, hollywoodské filmy, které mají globální dopad a dosah na luxusním módním zboží: kabelky od Vuttona ,sako od Armaního, auto od Ferrari atd. Na globálních řetězcích rychlého občerstvení McDonalds, KFC atd. Vznik této globální kultury je zapříčiněn tím, že po druhé světové válce měla generace mladých lidí poprvé v dějinách tolik volných peněžních prostředků, které mohla použít a změnit tak kulturu.

Zánik některých povolání. Na začátku 20 století tento proces zas tolik nepozorujeme, i když v historii vždy některá povolání vznikala a některá zanikala. Ve 21. století zanikne hromada povolání, protože je začnou vykonávat roboti. Ve 20. století přišlo v důsledku automatizace výroby v automobilce General Motors v Detroitu mnoho lidí o práci. Povolání, která v budoucnosti přežijí, jsou ta, která nemůžou vykonávat roboti, kteří mají problém a v dohledné době ho stále mít budou s rozpoznáváním obrazů a s tím, co máme tendenci označovat jako selský rozum. Mezi dělnickými profesemi budou poražení ti, kteří vykonávají jen opakující se úkoly. Například pracovníci montážní linky.

Nakonec zmizí všechna práce v továrnách, kterou lze zredukovat na sekvenci opakujících se pohybů. Velká skupina fyzických povolání tuto revoluci přežije a to ty co nemají opakující se pohyby a kde je nutné rozpoznávání obrazů. Například popeláři, policisté, stavební profese, zahradníci, instalatéři. U kancelářských profesí budou poraženými lidé, kteří pracují jako jacísi prostředníci či odborníci na inventarizaci. To znamená, že budou poraženi nižší úřednici, makléři, pokladníci, účetní, Nutno podotknout že hodně účetních v USA přišlo o práci, protože hodně US firem outsorcovalo správu svého účetnictví do Indie atd., lidé, kteří vykonávají výše uvedené profese, budou postupně ztrácet zaměstnání. To také znamená, že zeštíhlí to, čemu se říká podniková pyramida, lidé na vrcholu budou moci být v přímém kontaktu s reprezentanty a prodejci na trhu. Takže nebude taková potřeba prostředníků neboli středního managementu.

S příchodem PC už k takové redukci částečně došlo. Přežijí tedy v budoucnu prostředníci? Budou muset zvýšit hodnotu své práce a poskytnout selský rozum. Takže zvýše uvedených úřednických profesí a povolání jako realitní agent nebo akciový broker přežijí jen ti, kteří používají tvořivost-výtvarné prostředky, herecké schopnosti, vyprávění vtipů, psaní softwaru, analýzu, vědu, kvality, jež nás dělají lidmi. Práci budou mít také výtvarníci, protože internet si výtvarné profese stále žádá. Práci budou mít i spisovatelé, scenáristi a dramatici. Protože roboti neumí psát příběhy, které by v lidech vyvolávaly emoce. Práci budou mít i lidé, kteří se zabývají lidskými vztahy například právníci, protože právo se pořád mění, protože závisí na lidských normách a mravech které se postupem času mění. Navíc výklad práva závisí na hodnoticím soudu, kterého počítače nejsou schopné. Díky strukturálním změnám nejen na trhu práce, ale v celých hospodářských odvětvích, které nedávno proběhly či které můžeme sledovat právě teď, se mění nejen kapitalismus, ale samotná jeho povaha. Veškerý chaos, který v hospodářství vyvolává IT a AI revoluce lze shrnout do konceptu, jenž lze nazvat přechodem od kapitalismu zboží ke kapitalismu intelektu.

V době Adama Smitha se bohatství určovalo hodnotou zboží. Ceny ovšem od cca roku 1860 rovnoměrně klesají, což je způsobeno mnoha faktory například: efektivnější masovou výrobou, převážením zboží v kontejnerech, rychlejší dopravou, snadnější komunikací a větší konkurencí. Protože zboží jako koření, čokoláda, mikročipy atd., postupně ztrácí svou hodnotu. Kapitalismus založený na zboží, je postupně nahrazován kapitalismem založeným na intelektu. Intelektuální kapitál zahrnuje to co AI včetně robotů zatím nedovede, rozpoznávání obrazů a selský rozum, jak prohlásil ekonom Lester Thorow: Dnes jsou znalosti a dovednosti jediným zdrojem komparativní výhody. Proč otřásá tento historický přechod základy kapitalismu? Protože není možná masová výroba lidských mozků. Díky tomu, že software dokáže napsat jen člověk, je software čím dál víc důležitější než hardware a cena softwaru klesá mnohem méně než cena hardwaru. Jak bylo napsáno výše problém tohoto historického, předělu je zánik velkého množství pracovních míst ve výrobě.

Zpravodajství se mění na celosvětové díky internetu, mobilům a satelitní televizi. Je nemožné, aby nějaký stát zpravodajství zcela řídil či ovládal. (Snad s výjimkou KLDR, která se propadla někam do středověku). Ze všech častí světa přicházejí neupravené filmové záznamy, když vypukne válka či revoluce, můžeme jí sledovat v přímém přenosu. Státy mají čím dál menší možnost cenzury a mediální manipulace.

Sport, který v minulosti vytvářel kmenovou a posléze národní identitu, dnes vytváří světovou identitu evropský fotbal a OH jsou celosvětové fenomény.

Klesající ceny dálkové dopravy, mimo jiné umožnily vznik masové turistice a turismu mladých lidí s malým rozpočtem, kteří se někdy označují jako baťůžkáři. Turistika je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví. Přitom mladí lidé dnes už necestují jen za poznáním, ale turistiku mají často spojenou s prací. Ve 21. století ožívá fenomén, kterému se dřív říkalo " jít na zkušenou". Díky setkávání lidí z jiných národů a kultur je podpořen vznik planetární identity.

Pokud se podíváte na výše uvedených 10 průvodních jevů, jež jsou znakem přechodu od civilizace typu 0 k civilizaci typu 1, zjistíte, že všech 10 začalo v obdobích, jež se v teoriích globalizace označují jako 3. a 4. fáze globalizace, což platí i pro faktor přechodu od kapitalismu zboží ke kapitalismu intelektu. Jenž začal v 50. letech 20. století a bude vrcholit kolem roku 2050.

Některými autory je globalizace a všechny její fáze dost kritizována, někteří nemluví ani o globalizaci, ale o korporativismu a od 3. fáze globalizace, o novém korporativismu. S tím souvisí nejméně čtyři důležité otázky: Je vznik nadnárodních korporací zapříčiněn procesem globalizace nebo vznikla globalizace v důsledku vzniku korporací? Chceme se stát civilizací typu 1? Pokud ne, máme v horizontu od sta do tisíce let jinou možnost, jak přežít než se stát civilizací typu 1? Existuje jiný způsob, jak se stát civilizací typu jedna než projít procesem globalizace?

(Pokračování třetí částí příspěvku Arnošta Zemana)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře