REFORMY (45) Diskuse - Červenka

17. březen 2015 | 07.00 |

Úvodní poznámka: Začínám uveřejňovat na pokračování úvodní podněty do diskuse o tom, jak zpracovat a jak zaměřit letošní hlavní výstup v podobě monografie-ročenky "Financování a perspektivy odvětví produktivních služeb 2015". Pak se k jednotlivým příspěvkům i k celému jejich souhrnu vyjádřím. Uvítám zapojení kohokoli dalšího. Další příspěvek do diskuse je od J. Červenky:

JanČervenka

Pokud vše nemá být jenom elegantní model, ale jde o vytvoření předpokladů pro aplikaci v praxi, potom, dle mého názoru, bude třeba věnovat pozornost následujícím oblastem:

1.       Jde o revoluční myšlenky, opravdové změny paradigmat (exponenciální růst, produktivní služby, HCC atp.). Pokud se někdy mají realizovat, musí být popsány srozumitelným jazykem a podpořeny praktickými příklady, kterým bude rozumět každý absolvent základní školy. Tady vidím asi největší rezervy, obávám se, že zatím nebude mnoho lidí, kteří si toto dovedou představit v celém rozsahu, jako zřejmě ty.

2.       S tím souvisí následná komunikace – pro uplatnění těchto myšlenek v praxi bude třeba rozpracovat detailní modely včetně výpočtů, grafického znázornění atp. tak, aby se všechny zúčastněné strany s reformami identifikovaly. ("Ďábel" bývá ukrytý v detailu. + Ukázaná platí.) Pokud má být výsledkem systém "nezprostředkovaný institucionálním rozhodováním", musí se pro něj dobrovolně rozhodnout většina zúčastněných.

3.       U přenesené ceny vidím jako téma k rozpracování zejména:

-       Ošetření dlouhodobosti – v současném turbulentním světě mnoho velkých firem nerealizuje investiční projekty s návratností více než 5 let. Jaké garance při např. stěhování mimo kontinent a podobně? ....

-      Stanovení ceny – u vzdělávání, lázeňské péče atp. není zřejmý přínos, dlouho nebudou k dispozici jasná data, hrozí buď přílišná obezřetnost a z toho plynoucí malý zájem, nebo naopak přehnaný růst cen (při snadno dostupném financování)

-       Vyloučení/zneužití – nebude zde tendence k výběru pouze "perspektivních" kandidátů, případně (např. při garanci státu) k zneužívání a růstu cen?

Bez detailního modelu nebude možná kvalifikovaná diskuze.

4.       Inovace jsou zmíněny jenom okrajově, ačkoliv, jak to chápu, by stálé inovace byly základem celého procesu. Možná by mohlo být vhodným rozšířením.

Jen poznámka k strukturám založeným na vlastním krytí – pokud vyjdeme z uvedených tezí, potom mnoho dobře míněných transferů a aktivit (dotace, EU fondy, podpora toho či onoho, ale i zvýšená pravomoc státních orgánů atp.) vede jenom k obohacování těchto struktur a posilování jejich moci. (V některých případech je to zřejmé.) To by mělo být varováním všem, kdo volají po posílení role státu, aby se zabránilo "rozkrádání a lumpárnám".

(Pokračování dalším příspěvkem do startovní diskuse)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář