REFORMY (37) Diskuse - Mertl

9. březen 2015 | 07.00 |

Úvodní poznámka: Začínám uveřejňovat na pokračování úvodní podněty do diskuse o tom, jak zpracovat a jak zaměřit letošní hlavní výstup v podobě monografie-ročenky "Financování a perspektivy odvětví produktivních služeb 2015". Pak se k jednotlivým příspěvků i k celému jejich souhrnu vyjádřím. Uvítám zapojení kohokoli dalšího. První příspěvek do diskuse je od J. Mertla.

Jan Mertl

Mezi klíčové problémy současného sociálně-ekonomického vývoje patří zejména

-          Nesmyslná podoba aplikace výkonového principu ve vazbě na životní standard. Je zřejmé, že řadu statků a služeb potřebuje spotřebovávat každý, nemá-li být sociálně vyloučen. Příčina sociálních problémů tedy tkví především v tom, že životní náklady a schopnost jejich úhrady jsou svázány s výkonem jednotlivce. Selhání v některé z životních rolí pak sebou přináší i problémy  v jiných oblastech. Řešením může být tzv. základní příjem, jak se v současné době diskutován v SRN.

-          Nesmyslná podoba vzdělávacího systému – až na menšinu populace, která v něm stále vidí smysl na principu znalostní životní strategie, už všichni vědí (včetně zaměstnavatelů), že o znalostech a vzdělání to není primárně: v praxi se prosadí ten, kdo má ostré lokty a dokáže pracovat déle a "tvrději", ne lépe a chytřeji. David neporáží Goliáše, ba naopak.

-          Nesmyslná podoba zdravotnictví: dochází k tomu, že těžiště léčby je v nákladné medikaci a chirurgii. Tam se také realizují největší pokroky medicíny a také tam jdou peníze. Jakkoli to je podstatné, příčiny problémů to neřeší.  Souvisí to i s pracovním vytížení, které způsobuje stres a to zase vede ke zdravotním problémům (uzavřené kruhy).

-          Nesmyslná podoba rodinné politiky: rodinná politika podporuje všechno možné, jen je úplně rodiny s dětmi. Výsledkem je to, že tato základní forma soužití degraduje a snižuje se její "úspěšný" výskyt. Nejde o to přehnaně podporovat to, co by si lidé měli zajistit sami – vlastním přičiněním a prioritami života, ale pokud podporujeme všemožná selhání a patologie, pak se nelze divit, že jejich výskyt exponenciálně roste a dokonce jsou následně vnímány i jako žádoucí.

Takto bych mohl v případě zájmu pokračovat. Obávám se nicméně, že řešení uvedených problémů  je v praxi velmi obtížné, protože teorie k tomu sice řekne "jak to má být" a třeba i jednotlivé varianty vědecky analyzuje, ale praxe si jede po úplně jiné rovině a výsledky v podobě kultivace příslušných sociálně ekonomických systémů se bohužel nedostavují. Neznamená to, že bychom to neměli analyzovat, ale je zcela zřejmé, že žádoucí vývoj a jeho nastartování je mimo rámec možnosti ovlivnění vědou, stejně jako tomu bylo např. při využití atomových zbraní a podobně.

Podobná věc platí i o vědeckých a výzkumnách aktivitách. Exponenciální nárůst publikací a časopisů vede k tomu, že příslušné texty kromě recenzentů, kteří to dělat musí, nikdo nečte. Naopak dochází k tomu, že řada lidí má již k tištěnému textu odpor a těžko se tomu po tisících přečtených stran divit. Jak to řešit – opravdu nevím.

Přesto věřím, že většina lidí stále chce mít dobrou práci, dobré lidi kolem sebe, být zdravá, vzdělaná a rozumně optimistická.

Dalším klíčovým problémem je také vazba mezi odměňováním za práci a vyrovnaností sociálních systémů. Většina analýz je koncipuje tak, aby byly hrazeny v rámci výdělků a jejich distribuce, případně i přenesené ceny a podobně. To je vysoce racionální, nicméně to zcela pomíjí fakt, že mnoho aktiv se točí úplně někde jinde – na kapitálových trzích, dochází ke kumulaci majetku u menší části populace, a zbytek si "jede" ve více či méně racionálně nastavených sociálních systémech, z nichž dostane vždy "tak akorát", zatímco ty subjekty, které mají přístup  k dodatečnému typu financování, tyto systémy vůbec neřeší. Příkladem může být třeba důchodový systém: neustále analyzujeme jak z něj vyplácet penze a jak bude nastavena ekvivalence a zásluhovost, a následně si lze přečíst v médiích, jak většina tzv. celebrit si dělá legraci z toho, že mají už přiznaný starobní důchod a že ho mají na část složenek.

Sociálně ekonomické problémy asi bude muset vyřešit revoluce nebo válka. Jinak to nevidím. Modely jsou dobré na konference, v praxi si jimi nikdo neřídí. Většina populace je totálně frustrována z vývoje. Hlavní příčinou je opravdu to, že nemáme příjmy na to, abychom si mohli žít tak jak žijeme – naše příjmy odpovídají  stylu života někdy před 30 lety. Pak nemůžeme využívat výhod civilizace. To není luxus – k čemu jsou počítače, mobily, kultura, atd. ... když si to lidi nemůžou dovolit ?

(Pokračování náměty dalšího účastníka diskuse)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: REFORMY (37) Diskuse - Mertl ondrey 09. 03. 2015 - 12:11