REFORMY (16) Čtecí prizma současného dění

16. únor 2015 | 07.00 |

Úvodní poznámka:

Trochu jsem oprášil a vylepšil prezentaci popisu toho, jak funguje současná moc, v čem spočívá její krize, a co se bude dít. Popis slouží jako "čtecí prizma" současného, mimořádně napjatého mezinárodního dění. Vím, že porozumění následujícím pasážím není jednoduché. Nicméně předpokládám, že právě příští dny napomohou (tím, co se bude dít a jak se to bude projevovat) k pochopení následujícího textu. A naopak. Tento text napomůže pochopení toho, o co jde. Proto se na něj v příštích dnech budu odvolávat. Z hlediska reforem jde o problematiku "otevření startovního okna" prokomunikování pozitivní koncepce řešení současných problémů. Zde je text obsahující "čtecí prizma":

Nejdříve stručně o tom, na čem je založena současná moc:

Nejsilnější afinity mezi lidmi vznikají na základě toho, že na sebe něco vědí takového, co je pro většinovou komunitu nepřijatelné (jeví se jí jako špatné, negativní zavrženíhodné).

  Podobně silnými afinitami jsou i ty, které jsou založeny na pozičním investování (demonstrování majetkové převahy a vytváření společenské segregace na tomto základě). Protože při získání prostředků pro poziční investování, konkurence dotlačí některé hráče k tomu, aby začali porušovat obecně přijatá pravidla (udělali něco zavrženíhodného), dříve nebo později se začnou sítě založené na obou typech afinit propojovat. Postupně pak penetrují celý systém státních, finančních, mediálních, kontrolních, bezpečnostních i zpravodajských institucí.

Základem současné moci tedy není žádné "dominantní konspirační centrum globálního spiknutí", ale že moc, která vznikla ovládnutím klíčových institucionálních systémů (zpravodajských, mediálních, státních, finančních), pochází z propojení struktur vzniklých na bázi porušování obecně přijatých zásad a struktur vzniklých na bázi pozičního investování, je rozptýlena a generována poměrně spontánními mechanismy na vzájemně propojené globální i lokální úrovni.

Předpokladem vzniku a fungování této moci jsou jádra vyjednávání vlivu, jejichž funkcí je dosáhnout vzájemně vyhovující dohody mezi těmi, co na sebe něco ví (jsou napojeni na uvedené struktury).

Specifikou současné doby je, že v důsledku monopolárního světa vznikla dominantní polarizace, tj. k tomu, aby na globální, ale i lokální úrovni mohl být někdo (kdokoli) participantem jádra vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí propojených s pozičním investováním a penetrujícími institucionální systémy, musel sdílet základní globálně sdílené ideové paradigma. (Musí sdílet a spoluvytvářet nepřítele, pěstoval představu o výlučnosti naší euroatlantické civilizace, využívat in-side informace vedoucí k prestižním řešením "za každou cenu", záměrně a demonstrativně používat dvojí metr, rychle se smířit s tím, že jakékoli překročení mezí přijatelného je normální.)

Nyní k současnému dění:

Již nyní probíhá výrazná či dokonce zásadní modifikace základního ideového globálně sdíleného paradigmatu, v rámci kterého se doposud pohybovala (fungovala) jádra vyjednávání vlivu uplatňovaného strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších reakcí na krizi stávajícího systému moci.

Alternativy současného dění:

Modifikace základního globálně sdíleného paradigmatu má dvě protichůdné alternativy:

- Pozitivní: Založenou na pochopení toho, že pokračování stávajícího typu reprodukování moci vede svět do slepé uličky nárůstu konfrontací, snižování efektivnosti ekonomického systému, drastickým sociálním propadům a dříve nebo později do globální katastrofy, kterou nemusí nikdo přežít. Vliv této alternativy bude podstatným způsobem záležet na tom, jakou roli bude hrát realistická pozitivní vize. Ovšem i tak nebude její prosazení jednoduché, a to především v důsledku toho, že stávající reprezentace moci (ti, co byli vybráni, aby reprezentovali současnou moc), jsou velmi úzce spojeni s podílem na tom, jak selhala při řešení současných problémů. Navíc jsou i vydíratelní. U těch, co se přidají k hledání (dočasně, pod vlivem shody okolností či pod tlakem vlastního svědomí) k hledání východisek ze současné situace, budeme pozorovat polovičatost, kolísání, popírání vlastních postojů, opakované selhávání a někdy i vyúsťující úplnou vlastní demoralizaci.

- Negativní: Založenou na neustálém vyhrocování situace, překrývání velkých konfliktů ještě většími, snahou zvyšovat intenzitu konfliktů, tím zastírat velkou lež ještě větší. Tato alternativa k sobě bude přitahovat všechny reakční síly, všechny síly historického revanše. Bude se vyznačovat rostoucí zaslepeností, bezohledností a dokonce i tragikomickou tupostí. Její největší slabinou bude rostoucí nekompetentnost, která se ovšem stane hrozbou pro všechny.

Proč se obtížně prosazuje pozitivní alternativa:

Vzhledem k tomu, že pozitivní alternativa (založené na pochopení toho, jak stávající problémy řešit) je zatím z různých důvodů mimo hru, má modifikace stávajícího paradigmatu převažující reakční charakter vyznačující se:

- Propojováním všech restauračních historických tendencí.

- Rostoucí agresivitou a snahou používat silové prostředky.

- Intenzitou vymáhání poslušnosti formou represí vůči těm, co projevují zdrženlivost či neochotu podřídit se.

- Překrýváním příčin a důsledků jednoho konfliktu ještě větším konfliktem.

Důsledky současného dění:

To má celou řadu důsledků - nepříznivých i těch, které mohou vést ke zlomu současného směřování:

- Zrychluje se snižování ekonomické efektivnosti.

- Narůstají globálního rizika přežití.

- Zužuje se základna moci, což povede v zesilování konfliktů mezi těmi, kteří jsou vůči stávající moci konformní a kteří se pokoušejí hledat alternativu.

- Zvyšující se izolace laických "apologetů" současného systému moci (kteří byli pro udržení systému moci v jeho původní podobě velmi významní), což je důsledek toho, že přestává fungovat reprodukce systému moci prostřednictvím hierarchie jader vyjednávání vlivu.

- Na jedné straně dochází ke zprůhlednění toho, jak systém funguje, na straně druhé se chování systému stává stále měně předvídatelným (objevují se nové jevy, ztrácí se kontrola nad důsledky aktivního zasahování do současného dění)

Poznámka na závěr:

V dalších dnech si ukážeme, jak mimořádně napjatá mezinárodní situace obnažuje mechanismy fungování současné moci, pnutí v jádře vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí, střety o podobu modifikace základního globálně i lokálně sdíleného paradigmatu vyjednávání vlivu. Hned zítra uvedu jeden ukázkový příklad.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.25 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář