Jaké reformy a proč (327) Petrů: Ohlas na LK

29. prosinec 2014 | 07.00 |

Další z ohlasů na obsah a průběh pracovní části 17. ročníku konference Lidský kapitál a investice do vzdělání je od N. Petrů. Vztahuje se k příspěvku Ireny Jindřichovské a Šárky Kocmanové: Etika na vysokých školách -aktuální otázky a co v etice vyučovat.

Co v etice vyučovat nebo jak naučit studenty eticky a morálně se chovat? 

Naděžda Petrů

Etika a morálka – co v etice vyučovat se odvíjí od pojetí různých autorů, vychází z historie a je aplikováno do vyučovaných oborů. Etika v podnikání je aplikovanou etikou. Její definice a chápání jsou však nestejné. Někteří ji mohou chápat jako slušné chování k zákazníkovi, jiní ve vztahu ke konkurenci, jiní ve vztahu ke splácení závazků ve sjednané lhůtě. Všechny zmíněné faktory jsou podmnožinou etiky v podnikání. Pokud budeme vyučovat marketingovou komunikaci, pak bude jistě předmětem zájmu etika v reklamě atd. Studenti se mohou naučit mnoho definic, nad případovými studiemi mohou diskutovat o tom, co je a co není etické, své názory zdůvodňovat a argumentovat...

Dle mého názoru však musíme nejenom učit o etice a morálce, ale také sami jako vyučující se eticky a morálně chovat a obdobné vyžadovat od studentů. Měli bychom je naučit osobní zodpovědnosti ve vztahu k výuce, k včasné docházce do výuky, k domácí přípravě, k plnění stanovených termínů, k respektování jasně daných požadavků atd. a sami jít příkladem (právě pedagog svou prací, chováním a jednáním ovlivňuje morálku mnoha generací).Pokud bude umět student u zkoušky nespočet definicí o etice či morálce (a po získání zápočtu je zase rychle zapomene) a po celou dobu výuky bude vyrušovat, chodit pozdě či odcházet před ukončením výuky bez omluvy, opisovat u zkoušky atd., pak jsme mu nevytvořili základy pro jeho reálné etické a morální chování na trhu práce i přes to, že z kýženého předmětu získal výborné hodnocení.  

V odborné literatuře najdeme příklady etických kodexů akademických a odborných pracovníků související s jejich odbornými a akademickými aktivitami, především se vzdělávací, výzkumnou a hodnotitelskou či expertní činností. Tyto požadavky jsou prezentovány jako samozřejmý důsledek obecných a všeobecně uznávaných morálních i formálních zásad chování jednotlivců a skupin ve vyspělé společnosti s přihlédnutím k charakteru vysokoškolského vzdělávání a výzkumné práce. Celkem by mě zajímal názor na to, jak by mohl vypadat etický kodex vysokoškolského studenta a jak na tuto problematiku nahlížejí samotní studenti.

(Pokračování příspěvkem dalšího autora)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Jaké reformy a proč (327) Petrů: Ohlas na LK jkaleta 29. 12. 2014 - 08:59