Jaké reformy a proč (315) Sborník z konference LK

17. prosinec 2014 | 07.00 |


Po týdnu intenzivní práce se mně podařilo dát dohromady první verzi sborníku z pracovní části konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Najdete ji zde:

http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2173-sbornik-a-vystupy

Obsahuje:

- Diskusi, která probíhala na internetových stránkách při přípravě pracovní části konference.

- Materiály z pracovní části konference v jazyce českém.

- Materiály z pracovní části konference v jazyce anglické.

Materiály z pracovní části v angličtině uveřejňuji odděleně. Hlavním důvodem je, že jednacím jazykem příštího ročníku konference bude angličtina. Potenciální zahraniční účastníky chci zveřejněním převážně koncepčních materiálů v jazyce anglickém informovat o zaměření konference a hlavních otázkách, které budou diskutovány.

Celkem se jedná o téměř 400 stran textu.

Tuto první verzi sborníku (do které budou ještě dodány některé příspěvky, které autoři dokončují) zpřístupňuji zejména z důvodu naplnění jednoho ze záměrů, který jsme letos sledovali: Co nejvíce prokomunikovat otázky, které se zaměřením konference souvisejí. Proto bude postupně zpracovávat ohlasy na průběh konference (včetně přípravné diskuse a zveřejněných materiálů) a zveřejníme je jako samostatnou část sborníku. Tímto také vyzývám ty, kteří se konference zúčastnili (případně i další), aby příslušné ohlasy buď k celému průběhu konference, nebo jimi vybranému příspěvku (příspěvkům) poskytli.

Podrobněji viz příslušná příloha k úvodní části sborníku, viz odkaz výše, kde je též informace o přípravě monografie, která je v návaznosti na konferenci připravována, a o přípravě navazujících tří konferencí v létech 2015-2017.

Moje osobní poznámka:

"Třífázovou" strukturu konference (tj. předkonferenční diskuse + vlastní konference + ohlasy na průběh a obsah konference) považuji za efektivní a nutnou, pokud má dojít k vykrystalizování těch otázek, prodiskutování těch otázek a nalezení odpovědi na ty otázky, které se týkají toho nejdůležitějšího, o co v současné době jde. Proto bych byl velmi rád, pokud by se vydařila i třetí část konference. I tak jsme teprve na začátku složité cesty.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře