Jaké reformy a proč (306) Štědroň: Prognóza

8. prosinec 2014 | 11.55 |

Další zajímavý příspěvek věnovaný kontextu našich reforem, který byl přednesen na pracovní části konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, byl od B. Štědroně:

Prognózování a reformy

Doc.RNDr.Bohumír Štědroň,CSc.

UK / ČVUT

Motto 1:

Zpráva z tisku: http://www.novinky.cz/domaci/348864-tri-nejcastejsi-omluvy-poslanci-pouzili-990krat.html

Každý jednací den pléna Sněmovny začíná stejně – dlouhým předčítáním omluv poslanců. Jen 20.září se omluvilo 35 lidí. Důvody absencí? Pracovní, zdravotní, osobní nebo rodinné. Dokládat je však nikdo nemusí, v součtu poslanci chyběli už 990 jednacích dní. V průměru pět na jednoho poslance.

A tak a do lavic zasednou, nebo ne, na konto dostávají plný plat včetně náhrad. U poslance bez funkce je to od 84 900 do 95 300 korun hrubého.

Sněmovna v plénu od listopadu 2013 do současné schůze jednala 55 dní. Pracovní zaneprázdnění zabránilo poslancům přijít již v 520 případech.

0001pt;line-height: normal">Zdravotní důvody poslanci ve svých omluvách uvedli již 200krát. Nemocenskou ale si nechali napsat jen dva z nich. O koho se jedná, Sněmovna odmítla zveřejnit. Podle Hamáčka je na poslanci, zda jde na nemocenskou. "Nikdo ze Sněmovny nemá právo ověřovat, zda jde o skutečné zdravotní důvody, a ani nemůže nikdo poslance nutit, aby o nemocenskou požádal."

Osobní a rodinné důvody uvedli poslanci do poloviny září jako omluvu 270krát.

Rekordu Poslanecká sněmovna dosáhla 1. srpna, kdy předčítání 47 jmen s uvedením důvodu zabralo dlouhé minuty.

V roce 1990 byla degenerovaná feudální monarchie se státním marxistickým náboženstvím (které působilo jako opium a vytvářelo falešné vědomí o dokonalosti politického systému) a která pro krátkou dobu existence na našem teritoriu nestačila vytvořit dynastii, nahrazena otevřeným politickým systémem s výraznými vnitřními komponentami anarchie a chaosu (absence zákona o lobbingu, o lichvě, státní správě, regulace podnikání nebankovních subjektů při poskytování úvěrů a mnoho dalších).

Současné zdánlivě nesouvisející události, jako je methanolová aféra, trestní stíhání náměstků, lobbistů i poslanců, pomalé soudní řízení přesahující desetiletí aj. mají jednoho společného jmenovatele: celkovou anarchii spojenou s degenerací současného politického systému i politického managementu.

Aplikujeme-li schéma, vyučované na britských manažerských školách "Start from the extreme condition", reforma politického systému by měla zahrnovat:

1. systémové změny na makroúrovni:

-většinový systém voleb do Parlamentu ČR, poslanecká sněmovna má 199 popř. 99 členů

-nový mechanismus pro vítěznou stranu: může vytvořit akceschopnou vládu

-výdaje na předvolební reklamu jsou omezeny částkou 100 mil CZK, strany nemohou být sponzorovány ze zahraničí, sponzoři musí mít transparentní majetkovou strukturu, jinak částka propadá do státního rozpočtu (převzetí Polského modelu)

-imunita poslance se týká jen projevů v parlamentu

-za neomluvenou absenci (omlouvá pouze nemoc) je 100 000 CZK pokuty,

za 3 neomluvené absence je ztráta mandátu

-zneužití poslaneckých náhrad je trestním činem

-pokud nedojde k ustavení vlády do jednoho měsíce po volbách,

poslancům se snižují platy o 10% a každý další měsíc o dalších 10%.

Pokud nedojde k ustavení akceschopné vlády do 6. měsíců od zvolení poslanecké sněmovny, státní zástupce je povinen zahájit trestní stíhání všech předsedů a místopředsedů politických stran pro poškozování cizí věci a zanedbání povinností plynoucí ze svěřené funkce.

-zvýšení pravomocí kontrolního a antimonopolního úřadu

-parlament může soudce zbavit imunity pro nadržování a vydat soudce trestnímu stíhán

-ministr musí mít ukončenou vysokou školu, certifikovanou znalost anglického jazyka a nejméně 5 let praxe ve vedoucí hospodářské funkci

-na všechny politické činitele se vztahuje zákon o povinnosti hospodařit s povinností řádného hospodáře

-místa ve správních radách státních a polostátních firem jsou obsazována konkurzem a poslanec nebo zastupitel může být členem jen jednoho orgánu

-Ústavní soud může za nekvalitní zákony dávat poslancům pokuty

do výše 1 milionu CZK

-trojstupňový soudní systém (nadřízený orgán rozhoduje, nevrací)

-zrušení práva presidenta na amnestii a lustračního zákona

-prezident je volen poslaneckou sněmovnou (v současnosti rozhodují kartelové dohody médií)

-zákaz popř. přísná regulace nebankovních subjektů pro poskytování úvěrů

-úprava pro ČR nerovnoprávných mezinárodních dohod

(ochrana investic), které umožňují tunelování státního rozpočtu cestou vykonstruovaných mezinárodních arbitráží

-zákon o lobbingu

-antidopingový zákon platný pro politiky

2. systémové měny na mikroúrovni

-nulová tolerance drogám a hazardu

-zákon o prokazování původu majetku, neprokázané prostředky jdou do státního rozpočtu

-za vraždu je automaticky doživotí, obnovení trestu smrti za vraždy dětí

-zákaz a vysoké sankce (okamžité rozvázání pracovního poměru) pro "nesprávné vztahy" v institucionální struktuře (úřad vlády, ministerstvo, administrativní aparát hejtmanství aj.)

-zákaz zaměstnávání rodinných příslušníků v administrativních aparátech poslanecké sněmovny, senátu a hejtmanstvích

-veškeré mediální produkty (billboardy, televizní zprávy aj.) musí obsahovat odpovědného autora a zdroj financování

-zákon o lichvě (podle švýcarského vzoru)

-o státní zakázky se mohou ucházet jen firmy s transparentní majetkovou strukturou

-absolutní zákaz podávání alkoholu a drog v poslanecké sněmovně a Senátu- pokuta 1 milion CZK

-za porušení zákona o střetu zájmů je milionová pokuta a zahájení státního stíhání

-každá počítačová hra musí obsahovat výchovně-vzdělávací prvky

Bez uvedených změn nelze v budoucnosti vyloučit scénáře, které historikové znají z průběhu např. francouzské revoluce nebo konce výmarské republiky.

Navržené systémové úpravy umožní kultivovaný průběh pomalu začínajícího Evropsko-amerického jara, které na jižním křídle EU a v USA nemusí mít sametový průběh.

Motto 2:

Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit, arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem, pomoc cizím zemím by se měla omezit...

Markus Tullius Cicero v roce 55 před n. l.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře