Jaké reformy a proč (275) Malach I - Re: Anketa

7. listopad 2014 | 07.00 |

Sešlo se mně povícero vyplněných anket. Ty obsáhlejší uveřejním v pořadí, v jakém přišly. Zpravidla obsahují velmi zajímavé a významné náměty a připomínky. Ty kratší sdružím a uveřejním též. Ve vhodnou chvíli se k nim vyjádřím.

Tato vyplněná anketa je od Antonína Malacha. Vzhledem k tomu, že je velmi obsáhlá, uveřejňuji ji ve dvou částech. V prní jsou odpovědi na anketní otázky, ve druhé dílčí připomínky k jednotlivým částem textu monografie.

1. Jak je srozumitelná hlavní myšlenka (týkající se přechodu ke společnosti, jejíž ekonomika bude založena na produktivních službách), kterou jsme se snažili do textu monografie vtělit a kterou jsme se řídili při jejím zpracování?

- Máte k této myšlence nějaké výhrady?

- Chtěli byste ji něčím doplnit?

S hlavní myšlenkou nelze než souhlasit. Možná jsem nečetl dostatečně pozorně, ale uniká mi způsob praktické aplikace při vytváření společnosti s udržitelným, navíc exponenciálním růstem v měnících se podmínkách společnosti.

Dále, jak by fungovala v krizi, spojené s poklesem výroby, krachem finančních institucí, státními bankroty, s nárůstem nezaměstnanosti, s dopadem sankcí, se snižováním investic a neschopnost využít finance na investice, se zvyšováním rozdílů mezi bohatými a chudými, s přílivem přistěhovalců, s miliony bezdomovců, byrokracií v EU a jejími cíli, například 2020 (snížení emisí, obnovitelných zdrojů, energetické náročnosti o 20%) a dalšími.

2. Které části monografie považujete za nejlépe zpracované?

Části:

Člověk a jeho potřeby,

0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:16.0pt;mso-fareast-language:X-NONE;mso-bidi-font-weight:bold">Financování odvětví produktivních služeb - financování studia

Vztah mezi nezaměstnaností a zdravotním stavem (jsem pracovník úřadu práce)

3. Které části monografie považujete za problémové?

- Navrhujete je vypustit z monografie.

- Navrhujete je podrobit diskusi a následně přepracovat.

- Stylisticky upravit, zpřehlednit a zkrátit.

"Financování odvětví produktivních služeb - Penzijní systém" navrhuji poněkud zjednodušit, aby bylo srozumitelné i pro veřejnost.

4. Co vám v monografii chybí, co doporučuje doplnit?

V kapitole "Lidský kapitál - ekonomie a štěstí" je správně uvedeno, že štěstí člověka je založeno na vztazích. Exupery navíc dodává, že s nejšťastnějšími lidmi se setkal na poušti nebo v klášterech, tedy s těmi, co nemají majetek. Neboť tito žijí na základě vztahů. Nakonec je známo, že největší hodnoty jsou nepočitatelné: radost, pocit, že jsem milován, že se realizuji, že mi náleží důvěra, že mne někdo miluje, že mohu navazovat kontakt, že se mi naplňuje touha pro pravdě a spravedlnosti aspoň někdy a v něčem, že mám zabezpečeny alespoň minimální životní prostředky. Velký majetek je spíše na škodu. V tomto směru by bylo dobré uvést opravenou Maslowovu teorii s tím, že první dvě základní patra neobsahují to podstatné, neboť základem jsou jiné hodnoty, než tam napasoval autor.

5. Kterého z našich, případně zahraničních odborníků byste doporučovali přizvat ke spolupráci?

Institut Václava Klause, Jiří Fuchs (Academia Bohemica), R. Cardal (CEVRO, Academia Bohemica)

6. Jaké další odborné zdroje doporučujete využít?

Aristotelova Etika (Nebudeť konanti nákdo ze šťastných věcí nenávistných a špatných, Pokrok lze uznávat toliko v mravnosti) Exupery Citadela, C.S.Lewis K jádru křesťanství, Bible

8. V čem vás text monografie inspiroval?

Zamyšlení nad systémem financování vysokých škol, otázkou, kde bude společnost brát peníze na mandatorní výdaje, když u nás dosahuje státní dluh již téměř 50 % HDP a politici považují za velmi dobré, když se každoročně zvyšuje a 100 miliard manko je podle nich úspěchem.

Tvrdá, ale možná jedna z mála možností je přejít na systém, kdy se o důchodce bude starat rodina, tak jako tomu bylo po staletích (viz Česká republika na rozhraní od pana Klause a spol.)

9. Co ve vás vyvolalo kritickou reakcí, případně s čím principiálně nesouhlasíte?

Štěstí jako výsledek kalkulace založené na užitku či prožitku.

10. Pokud se podaří založit tradici každoročně zpracovaných monografií navazujících na tuto a vycházejících z navrhovaného seriálu čtyř konferencí v následujících tří létech, čím se podle vás bude lišit pojetí a obsah monografie v příštím roce od letošní?

- Příliš ne, půjde jen o drobné úpravy a zkvalitnění některých pasáží.

- Podmínky ve společnosti (u nás a zejména v globálním kontextu) se natolik změní, že jako prioritní vyvstanou zcela jiné problémy; otázkou je, zda při jejich řešení bude moci teorie napomoci.

 (Pokračování druhou částí ankety)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář